a+ 10:10 Vezi nota de la 6:14

Numbers 10

Trâmbițele din argint

Domnul i-a zis lui Moise:

„Fă două trâmbițe din argint; să le faci din argint bătut și să le folosești pentru chemarea adunării și pentru pornirea taberelor.

Când se va suna din ele, toată adunarea să vină înaintea ta, la intrarea în Cortul Întâlnirii.

Când se va suna doar dintr-o singură trâmbiță, să vină la tine doar conducătorii, căpeteniile miilor lui Israel.

Când veți suna alarma, să pornească taberele din partea de răsărit;

când veți suna a doua alarmă, să pornească taberele din partea de sud. Să se sune alarma ori de câte ori pornesc.

Când veți strânge laolaltă adunarea, să sunați, dar să nu sunați ca la alarmă.

Fiii lui Aaron, preoții, să sune din trâmbițe; aceasta să fie o poruncă veșnică pentru voi și pentru urmașii voștri.

Când veți merge la război în țara voastră, împotriva dușmanului care vă asuprește, să sunați alarma din trâmbițe și Domnul , Dumnezeul vostru, Își va aduce aminte de voi și vă va elibera de dușmanii voștri.

10 De asemenea, în zilele voastre de bucurie, la sărbătorile voastre periodice, să sunați din trâmbițe peste arderile voastre de tot și peste jertfele de pace a ; ele vor face ca Domnul , Dumnezeul vostru, să Își aducă aminte de voi. Eu sunt Domnul , Dumnezeul vostru.“

Poporul părăsește Sinaiul

11 În al doilea an, în luna a doua, în a douăzecea zi a lunii, norul s-a ridicat de pe Tabernaculul Mărturiei.

12 Atunci israeliții au pornit din pustia Sinai în călătoriile lor; norul s-a așezat în pustia Paran.

13 Era pentru prima oară când porneau la porunca Domnului dată prin Moise.

14 Steagul taberei lui Iuda a pornit primul, oștire după oștire; Nahșon, fiul lui Aminadab, era peste toată oștirea.

15 Peste oștirea seminției lui Isahar era Netanel, fiul lui Țuar;

16 peste oștirea seminției lui Zabulon era Eliab, fiul lui Helon.

17 După ce a fost coborât Tabernaculul, fiii lui Gherșon și fiii lui Merari au pornit ducând Tabernaculul.

18 Apoi a pornit steagul taberei lui Ruben, oștire după oștire; Elițur, fiul lui Ședeur era peste toată oștirea.

19 Șelumiel, fiul lui Țurișadai, era peste seminția lui Simeon,

20 iar peste oștirea seminției lui Gad era Elisaf, fiul lui Deuel.

21 Apoi au pornit chehatiții, care duceau lucrurile sfinte; Tabernaculul fusese pregătit înainte ca ei să sosească.

22 Apoi a pornit steagul taberei fiilor lui Efraim, oștire după oștire; Elișama, fiul lui Amihud era peste toată oștirea.

23 Gamaliel, fiul lui Pedahțur, era peste oștirea seminției lui Manase,

24 iar Abidan, fiul lui Ghidoni, era peste oștirea seminției lui Beniamin.

25 Apoi a pornit steagul taberei lui Dan, care forma ariergarda tuturor taberelor, oștire după oștire; Ahiezer, fiul lui Amișadai, era peste toată oștirea.

26 Paghiel, fiul lui Ocran, era peste toată oștirea seminției lui Așer,

27 iar peste oștirea seminției lui Neftali era Ahira, fiul lui Enan.

28 Aceasta a fost ordinea de marș a israeliților când au pornit oștire după oștire.

29 Moise i-a zis lui Hobab, fiul midianitului Reuel, socrul lui Moise: – Pornim către locul despre care Domnul a zis: „Vi-l voi da vouă!“ Vino cu noi și-ți vom face bine, căci Domnul i-a promis binele lui Israel.

30 Dar el i-a răspuns: – Nu, eu nu voi merge, ci mă voi întoarce în țara mea și la rudele mele.

31 Moise însă i-a zis: – Te rog, nu ne părăsi, pentru că tu știi unde putem să ne așezăm tabăra în pustie și astfel vei fi ca ochii pentru noi.

32 Dacă vei merge cu noi, te vom face părtaș la orice bine pe care ni-l va face Domnul.

33 Și astfel, ei au pornit de la muntele Domnului și au mers cale de trei zile. Chivotul Legământului cu Domnul a mers înaintea lor cale de trei zile ca să le caute un loc de odihnă.

34 Norul Domnului era peste ei în ziua când au pornit din tabără.

35 Ori de câte ori Chivotul pornea, Moise zicea: „Ridică-Te, Doamne! Dușmanii Tăi să fie împrăștiați și cei ce Te urăsc să fugă dinaintea feței Tale!“

36 Și când se oprea să se odihnească, el zicea: „Întoarce-te, Doamne , la mulțimea miilor lui Israel!“

Copyright information for NTLR