a+ 13:16 Osea (ebr.: Hoșea) înseamnă El mântuie, iar Iosua (ebr.: Iehoșua ) înseamnă Domnul mântuie
b+ 13:17 Ținutul pustiu din sudul Canaanului, între Beer-Șeba și Kadeș-Barnea; și în vs. 22, 29
c+ 13:21 Sau: intrarea în Hamat
d+ 13:23 Valea Eșkol înseamnă Valea Ciorchinelui (și în v. 24 )
e+ 13:33 Ebr.: Nefilim (Cei căzuți); vezi Gen. 6:4

Numbers 13

Poporul trimite iscoade în Canaan

1Domnul i-a zis lui Moise:

2„Trimite oameni să iscodească țara Canaanului pe care o dau israeliților. Din fiecare seminție a părinților lor să trimiți câte un om; toți să fie dintre conducătorii lor.“

3Moise i-a trimis din pustia Paran, după porunca Domnului ; toți aceștia erau conducători ai israeliților.

4Acestea sunt numele lor: din seminția lui Ruben: Șamua, fiul lui Zachur;

5din seminția lui Simeon: Șafat, fiul lui Hori;

6din seminția lui Iuda: Caleb, fiul lui Iefune;

7din seminția lui Isahar: Igal, fiul lui Iosif;

8din seminția lui Efraim: Osea, fiul lui Nun;

9din seminția lui Beniamin: Palti, fiul lui Rafu;

10din seminția lui Zabulon: Gadiel, fiul lui Sodi;

11din seminția lui Iosif (mai exact din seminția lui Manase): Gadi, fiul lui Susi;

12din seminția lui Dan: Amiel, fiul lui Ghemali;

13din seminția lui Așer: Setur, fiul lui Mihael;

14din seminția lui Neftali: Nahbi, fiul lui Vofsi;

15din seminția lui Gad: Gheuel, fiul lui Machi.

16Acestea sunt numele oamenilor pe care i-a trimis Moise să iscodească țara. Moise a schimbat numele lui Osea, fiul lui Nun, în Iosua a.

17Moise i-a trimis să iscodescă țara Canaan, zicându-le: „Mergeți de aici spre Neghev b, urcați muntele

18și vedeți cum este țara: dacă poporul care locuiește acolo este puternic sau slab, dacă sunt mulți sau puțini,

19dacă țara în care locuiesc este bună sau rea, dacă orașele în care locuiesc sunt ca niște tabere sau sunt fortificate,

20dacă țara este bogată sau săracă și dacă sunt copaci în ea sau nu. Fiți curajoși și aduceți câteva din roadele țării.“ Era pe vremea când începeau să se coacă strugurii.

21Și astfel ei s-au dus și au iscodit țara, începând de la pustia Țin până la Rehob, lângă Lebo-Hamat c.

22Au urcat spre Neghev și au ajuns la Hebron; acolo erau anachiții Ahiman, Șeșai și Talmai. (Hebronul a fost zidit cu șapte ani înaintea cetății Țoan din Egipt).

23Apoi au ajuns în valea Eșcol d; acolo au tăiat o ramură de viță cu un singur ciorchine de struguri, după care doi dintre ei l-au dus pe un drug. De asemenea, au luat și niște rodii și smochine.

24Locul acela a fost numit valea Eșcol, din cauza ciorchinelui pe care israeliții l-au tăiat de acolo.

Raportul iscoadelor

25S-au întors de la iscodirea țării după patruzeci de zile.

26Au venit înaintea lui Moise, a lui Aaron și a întregii adunări a israeliților în pustia Paran, la Kadeș; le-au adus vești, lor și întregii adunări, și le-au arătat roadele țării.

27Ei i-au zis lui Moise: „Am ajuns în țara în care ne-ai trimis și, într-adevăr, acolo curge lapte și miere; acesta este rodul ei.

28Însă locuitorii țării sunt puternici, iar cetățile lor sunt fortificate și mari; mai mult, i-am văzut acolo și pe anachiți.

29Amalekiții locuiesc în ținutul Neghev; hitiții, iebusiții și amoriții locuiesc în munți, iar canaaniții locuiesc lângă mare și de-a lungul Iordanului.“

30Atunci Caleb a liniștit poporul înaintea lui Moise și a zis: – Haideți să mergem și să o ocupăm, căci sigur vom putea s-o cucerim!

31Dar oamenii care au mers cu el au zis: – Nu putem să înaintăm împotriva acestui popor pentru că este mai puternic decât noi.

32Astfel ei au adus israeliților un raport nefavorabil despre țara pe care au iscodit-o, zicând: „Țara pe care am străbătut-o ca s-o iscodim este o țară care își mănâncă locuitorii și toți oamenii pe care i-am văzut în ea sunt înalți.

33Acolo am văzut uriași e(anachiții provin din uriași); când ne uitam la ei, parcă eram niște lăcuste și așa ne considerau și ei.“

Copyright information for NTLR