a+ 15:4 Aproximativ 2,2 l
b+ 15:4 Aproximativ 0,9 l (și în v. 5 )
c+ 15:6 Aproximativ 4,5 l
d+ 15:6 Aproximativ 1,2 l (și în v. 7 )
e+ 15:8 Vezi nota de la 6:14
f+ 15:9 Aproximativ 6,5 l
g+ 15:9 Aproximativ 1,8 l (și în v. 10 )
h+ 15:30 Sau: sfidător, obraznic, cu premeditare (lit.: cu o mân ă ridicată )

Numbers 15

Daruri suplimentare diferitelor jertfe

1Domnul i-a zis lui Moise:

2„Spune-le israeliților: «Când veți intra în țara în care veți locui, pe care v-o voi da,

3și veți aduce Domnului o jertfă mistuită de foc – fie o ardere de tot, fie o jertfă pentru împlinirea unui jurământ deosebit sau un dar de bunăvoie sau o jertfă cu ocazia sărbătorilor periodice – ca să faceți din cirezile sau turmele voastre o aromă plăcută Domnului ,

4cel care va aduce Domnului o astfel de jertfă va trebui să aducă și un dar de mâncare dintr-o zecime de efă a de făină aleasă, amestecată cu un sfert de hin b de ulei.

5Pentru fiecare miel adus ca jertfă sau ca ardere de tot, să aducă și un sfert de hin de vin ca jertfă de băutură.

6Pentru fiecare berbec să aducă și un dar de mâncare din două zecimi de efă c de făină aleasă, amestecată cu o treime de hin d de ulei,

7și o jertfă de băutură dintr-o treime de hin de vin, de o aromă plăcută Domnului.

8Când vor aduce un bou ca jertfă sau ca ardere de tot pentru împlinirea unui jurământ deosebit sau ca jertfă de pace e în cinstea Domnului ,

9să aducă împreună cu boul un dar de mâncare din trei zecimi de efă f de făină aleasă, amestecată cu o jumătate de hin g de ulei

10și o jertfă de băutură din jumătate de hin de vin ca jertfă mistuită de foc de o aromă plăcută Domnului.

11Așa să se facă pentru fiecare bou sau berbec sau pentru fiecare dintre miei sau iezi.

12Așa să se facă pentru fiecare în parte, oricare ar fi numărul lor.

13Așa să facă orice băștinaș care își va aduce jertfa mistuită de foc de o aromă plăcută Domnului.

14Dacă vreun străin care locuiește cu voi sau care se naște printre voi de-a lungul generațiilor, va dori să aducă o jertfă mistuită de foc de o aromă plăcută Domnului , el va trebui să facă așa cum faceți voi.

15Să fie o singură poruncă pentru toată adunarea, atât pentru voi, cât și pentru străinul care locuiește printre voi, o poruncă veșnică pentru toate generațiile; și voi și străinul veți fi la fel înaintea Domnului.

16Să fie aceeași lege și aceeași poruncă atât pentru voi, cât și pentru străinul care locuiește cu voi.»“

17Domnul i-a zis lui Moise:

18„Spune-le israeliților: «După ce veți ajunge în țara în care vă duc,

19când veți mânca din pâinea țării, să aduceți Domnului o jertfă prin ridicare.

20Din prima parte a aluatului să aduceți o turtă ca jertfă prin ridicare; să o aduceți așa cum aduceți o jertfă prin ridicare din aria de treierat.

21În toate generațiile să aduceți Domnului această jertfă din prima parte a aluatului vostru.

Jertfe pentru păcatul fără voie

22Dacă păcătuiți fără voie, neîmplinind toate aceste porunci pe care Domnul i le-a spus lui Moise

23– tot ce v-a poruncit Domnul prin Moise, din ziua în care Domnul v-a dat porunci și până acum, tot ce v-a spus de-a lungul generațiilor –

24deci dacă adunarea a păcătuit fără voie, fără să-și dea seama, atunci toată adunarea să aducă un vițel ca ardere de tot de o aromă plăcută Domnului , împreună cu un dar de mâncare potrivit poruncii și un țap ca jertfă pentru păcat.

25Preotul să facă ispășire pentru toată adunarea israeliților și ei vor fi iertați; căci au păcătuit fără voie și și-au adus atât jertfa, adică jertfa mistuită de foc pentru Domnul , cât și jertfa de ispășire înaintea Domnului pentru păcatul pe care l-au săvârșit.

26Toată adunarea israeliților va fi iertată, atât ei, cât și străinii care locuiesc în mijlocul lor, pentru că tot poporul a păcătuit fără voie.

27Dacă cineva păcătuiește fără voie, să aducă o capră de un an ca jertfă pentru păcat.

28Preotul să facă ispășire înaintea Domnului pentru cel care a păcătuit fără voie și după ce va face ispășire pentru el, va fi iertat.

29Să fie aceeași lege pentru toți aceia care păcătuiesc fără voie, atât pentru băștinașul dintre israeliți, cât și pentru străinul care locuiește în mijlocul lor.

30Însă cel ce păcătuiește cu voie h– indiferent dacă este băștinaș sau străin – Îl hulește pe Domnul ; omul acela va trebui să fie nimicit din mijlocul poporului.

31Fiindcă a disprețuit Cuvântul Domnului și a încălcat porunca Lui, omul acela să fie nimicit pe deplin și să-și poarte vina.»“

Pedeapsa pentru călcarea Sabatului

32În timp ce israeliții erau în pustie, au găsit un om adunând vreascuri în ziua de Sabat.

33Cei care-l găsiseră adunând vreascuri l-au adus înaintea lui Moise, a lui Aaron și a întregii adunări.

34Pentru că încă nu era clar ce trebuie să i se facă, l-au pus sub pază.

35Domnul i-a zis lui Moise: „Omul acela să fie omorât; toată adunarea să-l omoare cu pietre în afara taberei.“

36Toată adunarea l-a dus în afara taberei și l-a omorât cu pietre, așa cum i-a poruncit Domnul lui Moise.

Ciucurii de la veșminte

37Domnul i-a zis lui Moise:

38„Spune-le israeliților să-și facă ciucuri la colțurile hainelor în fiecare generație și să pună un șnur albastru pe ciucurele de la fiecare colț.

39Când veți avea ciucurii aceștia, să vă uitați la ei și să vă aduceți aminte de toate poruncile Domnului ca să le puteți împlini; și astfel nu veți mai umbla după poftele inimilor voastre și ale ochilor voștri prin care comiteți adulter.

40Așa vă veți aduce aminte să împliniți toate poruncile Mele și veți fi sfinți pentru Dumnezeul vostru.

41Eu sunt Domnul , Dumnezeul vostru, Care v-am scos din țara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru: Eu sunt Domnul , Dumnezeul vostru.“

Copyright information for NTLR