a+ 16:1 Sau: au îndrăznit să ia
b+ 16:14 Lit.: Crezi că le poți scoate ochii acestor oameni?
c+ 16:30 Ebr.: Șeol; peste tot în carte
d+ 16:37 De fapt, cărbunii aprinși
e+ 16:40 Vezi nota de la 1:51

Numbers 16

Revolta lui Korah, Datan și Abiram

Korah, fiul lui Ițhar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, împreună cu Datan și Abiram, fiii lui Eliab, și On, fiul lui Pelet – urmași ai lui Ruben – au luat a 

două sute cincizeci dintre israeliți, conducători ai adunării, membrii aleși ai sfatului, oameni cu renume, și s-au ridicat împotriva lui Moise.

S-au adunat împotriva lui Moise și a lui Aaron și le-au zis: – Ați mers prea departe! Toată adunarea este sfântă, fiecare om din adunare, și Domnul este în mijlocul ei. Deci de ce vă ridicați pe voi înșivă deasupra adunării Domnului?

Când Moise a auzit, a căzut cu fața la pământ.

Apoi i-a zis lui Korah și cetei lui: – Dimineață Domnul va face cunoscut cine este al Său, cine este sfânt și cine are voie să se apropie de El; cel pe care El l-a ales, acela se va apropia de El.

Faceți lucrul acesta: luați cădelnițe, atât tu, Korah, cât și ceata ta,

și mâine puneți în ele foc și tămâie înaintea Domnului ; omul pe care Domnul îl alege va fi cel sfânt. Voi, leviții, ați mers prea departe!

Apoi Moise i-a zis lui Korah: – Ascultați, fii ai lui Levi!

Este prea puțin pentru voi că Dumnezeul lui Israel v-a ales din adunarea lui Israel, lăsându-vă să vă apropiați de El pentru a face lucrarea de la Tabernaculul Domnului , să stați înaintea adunării și s-o slujiți?

10 El v-a lăsat să vă apropiați de El, pe tine și pe toți frații tăi, fiii lui Levi, iar acum vreți și preoția?

11 De aceea, să știi că tu și toată ceata ta, v-ați adunat împotriva Domnului. Căci cine este Aaron, ca să cârtiți împotriva lui?

12 Moise a trimis după Datan și Abiram, fiii lui Eliab, dar ei au zis: – Nu venim!

13 Este prea puțin că ne-ai scos dintr-o țară unde curge lapte și miere ca să ne omori în pustie, de mai vrei să și domnești peste noi?

14 Mai mult, nu ne-ai dus într-o țară în care curge lapte și miere, nici nu ne-ai dat ca moștenire ogoare și vii! Crezi că-i poți păcăli pe oamenii aceștia? b  Nu venim!

15 Moise s-a mâniat foarte tare și I-a zis Domnului : „Nu te uita la jertfa lor. Nu le-am luat nici măcar un măgar și nu le-am făcut nici un rău la nici unul dintre ei.“

16 După aceea, Moise i-a zis lui Korah: – Tu și toată ceata ta să vă înfățișați mâine înaintea Domnului – tu, ei și Aaron.

17 Fiecare să-și ia cădelnița, să pună tămâie în ea și să-și pună cădelnița înaintea Domnului : vor fi două sute cincizeci de cădelnițe; și tu și Aaron să veniți fiecare cu cădelnița lui.

18 Toți oamenii și-au luat cădelnițele, au pus foc și tămâie în ele și au stat la intrarea în Cortul Întâlnirii împreună cu Moise și Aaron.

19 Korah a strâns întreaga adunare împotriva lor la intrarea în Cortul Întâlnirii. Atunci slava Domnului s-a arătat întregii adunări.

20 Domnul le-a zis lui Moise și lui Aaron:

21 – Despărțiți-vă de această adunare, ca să-i pot mistui într-o clipă.

22 Ei au căzut cu fețele la pământ și au zis: – O Dumnezeule, Dumnezeul duhurilor oricărui trup, dacă va păcătui un singur om, te vei mânia pe toată adunarea?

23 Domnul i-a zis lui Moise:

24 – Spune-i adunării: „Îndepărtați-vă de locuințele lui Korah, Datan și Abiram.“

25 Moise s-a ridicat și s-a dus la Datan și Abiram; cei din sfatul bătrânilor lui Israel l-au urmat.

26 El a vorbit adunării și i-a zis: „Vă rog, îndepărtați-vă de corturile acestor oameni răi și nu atingeți nimic din ce este al lor, altfel și voi veți fi nimiciți pentru toate păcatele lor.“

27 Ei s-au îndepărtat de corturile lui Korah, Datan și Abiram; Datan și Abiram au ieșit și au stat fiecare la intrarea în cortul lui împreună cu soțiile, fiii și copilașii lor.

28 Moise le-a zis: „Prin aceasta veți cunoaște că Domnul m-a trimis să fac toate aceste lucruri; nu am făcut-o de capul meu.

29 Dacă oamenii aceștia vor muri cum mor toți ceilalți oameni sau dacă vor avea aceeași soartă ca toți oamenii, înseamnă că nu Domnul m-a trimis.

30 Dar dacă Domnul înfăptuiește ceva cu totul nou și pământul își deschide gura și-i înghite cu tot ceea ce au și se coboară de vii în Locuința Morților c , atunci să știți că oamenii aceștia l-au disprețuit pe Domnul. “

31 Imediat ce a terminat de spus aceste cuvinte, pământul de sub ei s-a despicat.

32 Pământul și-a deschis gura și i-a înghițit atât pe ei împreună cu casele lor, cât și pe toți oamenii lui Korah cu toate bunurile lor.

33 Și ei cu tot ce era al lor au coborât de vii în Locuința Morților; pământul s-a închis peste ei și ei au pierit din mijlocul adunării.

34 Toți israeliții care se aflau împrejurul lor au început să fugă la strigătul lor pentru că ziceau: „Pământul ne va înghiți și pe noi!“

35 Și s-a coborât foc din cer de la Domnul și i-a mistuit pe cei două sute cincizeci de bărbați care au adus tămâie.

36 Apoi Domnul i-a zis lui Moise:

37 „Spune-i lui Elazar, fiul preotului Aaron, să ia cădelnițele din foc pentru că sunt sfinte și să împrăștie focul d  la distanță.

38 Din cădelnițele acestor oameni, care au păcătuit împotriva sufletelor lor, să se facă niște plăci bătute cu care să se acopere altarul, căci ei le-au adus înaintea Domnului și, prin urmare, sunt sfinte; ele vor fi un semn pentru israeliți.“

39 Preotul Elazar a luat cădelnițele de bronz, pe care le aduseseră cei arși, le-a bătut și a făcut niște plăci pentru acoperirea altarului,

40 așa cum i-a poruncit Domnul prin Moise. Aceasta este o aducere-aminte pentru israeliți pentru ca nici un străin e , care nu este urmaș al lui Aaron, să nu se apropie să aducă tămâie înaintea Domnului , ca să nu i se întâmple la fel cum i s-a întâmplat lui Korah și celor ce au fost cu el.

41 A doua zi întreaga adunare a israeliților a cârtit împotriva lui Moise și a lui Aaron, zicând: „Voi ați omorât poporul Domnului. “

42 În timp ce adunarea se strânsese împotriva lor, Moise și Aaron s-au întors spre Cortul Întâlnirii; dintr-odată norul l-a acoperit și slava Domnului s-a arătat.

43 Moise și Aaron au venit înaintea Cortului Întâlnirii

44 și Domnul i-a spus lui Moise:

45 „Ieșiți din mijlocul acestei adunări ca s-o mistui într-o clipă!“ Ei au căzut cu fețele la pământ.

46 Moise i-a zis lui Aaron: „Ia-ți cădelnița, pune în ea foc de pe altar, pune tămâie în ea și du-te repede la adunare ca să faci ispășire pentru ei, pentru că a izbucnit mânia dinaintea Domnului ; urgia a început.“

47 Aaron a luat cădelnița, după cum îi zisese Moise și a fugit în mijlocul adunării; urgia începuse deja între cei din popor. A tămâiat și a făcut ispășire pentru popor.

48 El s-a așezat între cei morți și cei vii și urgia s-a oprit.

49 Cei omorâți de urgie au fost paisprezece mii șapte sute în afară de cei ce muriseră din cauza lui Korah.

50 Când urgia s-a oprit, Aaron s-a întors la Moise, la intrarea în Cortul Întâlnirii.

Copyright information for NTLR