a+ 18:4 Vezi nota de la 1:51; și în v. 7
b+ 18:14 Termenul ebraic se referă la un lucru sau o persoană dedicate irevocabil Domnului
c+ 18:16 Aproximativ 50 gr
d+ 18:16 Vezi nota de la 3:47; aproximativ 10 gr
e+ 18:19 Deoarece sarea permite conservarea, un legământ veșnic era simbolizat prin sare ( Lev. 2:13; 2 Cron. 13:4-5 )

Numbers 18

Reglementări cu privire la responsabilitatea preoților și a leviților

1Domnul i-a zis lui Aaron: „Tu, fiii tăi și familia tatălui tău împreună cu tine, veți purta responsabilitatea pentru vina legată de Lăcaș, dar numai tu și fiii tăi veți purta responsabilitatea pentru vina legată de preoție.

2De asemenea, ia cu tine pe frații tăi din seminția lui Levi, seminția tatălui tău, pentru ca ei să fie împreună cu tine și să slujească, în timp ce tu și fiii tăi sunteți înaintea Cortului Mărturiei.

3Să fie responsabili cu lucrurile de care tu ai nevoie și să aibă în grijă tot Cortul. Să nu se apropie nici de uneltele Lăcașului, nici de altar, pentru că altfel și ei și tu veți muri.

4Ei să fie alături de tine și să supravegheze tot ce se face la Cortul Întâlnirii, toată slujirea de la Cort; nici un străin a să nu se apropie de voi.

5Voi înșivă să împliniți cele privitoare la slujirea de la Lăcaș și de la altar pentru ca mânia Mea să nu mai vină niciodată peste israeliți.

6Iată că i-am luat pe leviți, frații voștri, dintre israeliți; ei sunt ai voștri ca un dar oferit Domnului și ei vor împlini slujirea de la Cortul Întâlnirii.

7Dar tu și fiii tăi împreună cu tine să vă împliniți datoriile preoțești, având grijă de tot ce ține de altar și de tot ce este dincolo de draperie. Vă dau preoția ca un dar; străinul care se va apropia să fie omorât.“

Partea ce le revine preoților

8Domnul i-a zis lui Aaron: „Iată, Eu Însumi ți-am dat responsabilitatea pentru jertfele care-Mi sunt aduse, toate lucrurile sfinte ale israeliților; ți le-am dat ție și fiilor tăi, ca parte a voastră, printr-o poruncă veșnică.

9Iată ce va fi al tău din lucrurile preasfinte, care nu sunt mistuite de foc: orice jertfă pe care ei Mi-o aduc ca dar de mâncare, ca jertfă pentru păcat sau ca jertfă pentru vină, lucrurile acestea preasfinte să fie ale tale și ale fiilor tăi.

10Să le mâncați într-un loc preasfânt; fiecare bărbat să le mănânce. Să fie sfinte pentru voi.

11De asemenea, ți-am mai dat fiecare jertfă adusă ca dar din toate jertfele legănate ale israeliților; ți le-am dat ție, fiilor tăi și fiicelor tale printr-o poruncă veșnică. Toți aceia din familia ta care sunt curați le vor putea mânca.

12Tot ce este mai bun din ulei, din vin și din grâne, rodul ales pe care ei îl dau Domnului , ți l-am dat ție.

13Primele roade din tot ce este în țara lor, pe care le aduc Domnului , să fie ale tale. Cel curat din familia ta va putea să mănânce.

14Tot ce este pus deoparte b în Israel să fie al tău.

15Întâiul născut al oricărei făpturi pe care ei îl aduc Domnului , fie om sau animal, să fie al tău. Totuși, atât pe întâiul născut al omului, cât și pe întâiul născut al animalelor necurate va trebui să-l răscumperi.

16Prețul lor de răscumpărare, pus celor de la o lună în sus, să fie de cinci șecheli c de argint după șechelul Lăcașului d(adică douăzeci de ghere).

17Dar pe întâiul născut al vacii, al oii sau al caprei să nu-l răscumperi; ei sunt sfinți. Să le stropești sângele pe altar și să le arzi grăsimea ca o jertfă mistuită de foc de o aromă plăcută Domnului.

18Carnea lor să fie a ta așa cum este al tău pieptul jertfei legănate și spata dreaptă.

19Toate jertfele sfinte, pe care israeliții le aduc Domnului , ți le-am dat ție, fiilor tăi și fiicelor tale printr-o poruncă veșnică; este un legământ al sării e, unlegământ veșnic înaintea Domnului pentru tine și urmașii tăi.“

20Apoi Domnul i-a zis lui Aaron: „Să nu ai nici o moștenire în țara lor, să nu ai nici o parte între ei; Eu sunt partea ta și moștenirea ta între israeliți.

21Leviților le-am dat fiecare zeciuială din Israel ca o moștenire pentru slujirea pe care o fac, slujirea de la Cortul Întâlnirii.

22De acum înainte israeliții să nu se mai apropie de Cortul Întâlnirii ca să nu se facă vinovați și să moară.

23Doar leviții să împlinească slujirea de la Cortul Întâlnirii și să fie responsabili pentru vina lor. Ei să nu aibă nici o moștenire între israeliți; aceasta să fie o poruncă veșnică pentru toate generațiile.

24Căci zeciuielile israeliților, pe care ei le aduc ca jertfă prin ridicare Domnului , le-am dat leviților. De aceea am spus despre ei că nu vor avea nici o moștenire între israeliți.“

25După aceea, Domnul i-a vorbit lui Moise:

26„Să le spui leviților: «Când primiți zeciuiala de la israeliți, pe care v-am dat-o de la ei ca parte a voastră, să aduceți din ea o jertfă prin ridicare pentru Domnul , o zeciuială din zeciuială.

27Ea să fie considerată un dar din partea voastră, la fel ca și grânele din aria de treierat și ca abundența ce curge din teasc.

28Așadar, să aduceți Domnului o jertfă prin ridicare din toate zeciuielile pe care le primiți de la israeliți; să dați din ele o jertfă Domnului și să o lăsați preotului Aaron.

29Din toate darurile voastre, pe care le aduceți Domnului din jertfele prin ridicare, cea mai bună parte din ele este partea ce trebuie pusă deoparte.»

30Să le mai spui: «După ce veți aduce ca jertfă prin ridicare cea mai bună parte din ea, partea care a rămas să le fie considerată leviților ca venitul de la aria de treierat și ca venitul de la teasc.

31O puteți mânca în orice loc, voi și familiile voastre, pentru că este plata voastră pentru slujirea în Cortul Întâlnirii.

32Nu vă veți face vinovați de nici un păcat din cauza ei atunci când veți aduce prin ridicare cea mai bună parte din ea. Dar avețigrijă să nu profanați darurile sfinte ale israeliților pentru că altfel veți muri.»“

Copyright information for NTLR