a+ 2:14 Multe mss ale TM, PentSam și VUL (vezi și 1:14; 7:42, 47; 10:20); cele mai multe mss ale TM, LXX și Siriacă conțin Reuel

Numbers 2

Ordinea așezării taberei și a mărșăluirii

1Domnul le-a vorbit lui Moise și lui Aaron:

2„Israeliții să-și facă tabăra în jurul Cortului Întâlnirii, la o oarecare distanță de el, fiecare bărbat lângă steagul lui, alături de însemnele familiei lui.

3În partea de răsărit să fie oștirile taberei lui Iuda, lângă steagul lor. Conducătorul fiilor lui Iuda este Nahșon, fiul lui Aminadab,

4a cărui oștire este alcătuită din șaptezeci și patru de mii șase sute de oameni.

5Seminția lui Isahar să-și facă tabăra lângă ei. Conducătorul fiilor lui Isahar este Netanel, fiul lui Țuar,

6a cărui oștire este alcătuită din cincizeci și patru de mii patru sute deoameni.

7Apoi – seminția lui Zabulon. Conducătorul fiilor lui Zabulon este Eliab, fiul lui Helon,

8a cărui oștire este alcătuită din cincizeci și șapte de mii patru sute de oameni.

9Toți cei din tabăra lui Iuda ieșiți la numărătoare potrivit oștirilor lor, sunt o sută optzeci și șase de mii patru sute. Ei să pornească primii.

10În partea de sud să fie oștirile taberei lui Ruben, lângă steagul lor. Conducătorul fiilor lui Ruben este Elițur, fiul lui Ședeur,

11a cărui oștire este alcătuită din patruzeci și șase de mii cinci sute de oameni.

12Lângă el să-și facă tabăra seminția lui Simeon. Conducătorul fiilor lui Simeon este Șelumiel, fiul lui Țurișadai,

13a cărui oștire este alcătuită din cincizeci și nouă de mii trei sute de oameni.

14Apoi – seminția lui Gad. Conducătorul fiilor lui Gad este Eliasaf, fiul lui Deuel a  ,

15a cărui oștire este alcătuită din patruzeci și cinci de mii șase sute cincizeci.

16Toți cei din tabăra lui Ruben ieșiți la numărătoare potrivit oștirilor lor, sunt o sută cincizeci și unu de mii patru sute cincizeci de oameni. Ei să pornească în al doilea rând.

17Apoi să pornească Cortul Întâlnirii împreună cu tabăra leviților, care este în mijlocul celorlalte tabere; ei să pornească în aceeași ordine în care și-au făcut tabăra, fiecare la rând, potrivit steagului lor.

18În partea de apus să fie oștirile taberei lui Efraim, lângă steagul lor. Conducătorul fiilor lui Efraim este Elișama, fiul lui Amihud,

19a cărui oștire este alcătuită din patruzeci de mii cinci sute de oameni.

20După el să fie seminția lui Manase. Conducătorul fiilor lui Manase este Gamaliel, fiul lui Pedahțur,

21a cărui oștire este alcătuită din treizeci și două de mii două sute de oameni.

22Apoi – seminția lui Beniamin. Conducătorul fiilor lui Beniamin este Abidan, fiul lui Ghidoni,

23a cărui oștire este alcătuită din treizeci și cinci de mii patru sute de oameni.

24Toți cei din tabăra lui Efraim ieșiți la numărătoare potrivit oștirilor lor, sunt o sută opt mii o sută de oameni. Ei să pornească în al treilea rând.

25În partea de nord să fie oștirile taberei lui Dan, lângă steagul lor. Conducătorul fiilor lui Dan este Ahiezer, fiul lui Amișadai,

26a cărui oștire este alcătuită din șaizeci și două de mii șapte sute de oameni.

27Seminția lui Așer să-și facă tabăra lângă el. Conducătorul fiilor lui Așer este Paghiel, fiul lui Ocran,

28a cărui oștire este alcătuită din patruzeci și unu de mii cinci sute de oameni.

29Apoi – seminția lui Neftali. Conducătorul fiilor lui Neftali este Ahira, fiul lui Enan,

30a cărui oștire este alcătuită din cincizeci și trei de mii patru sute de oameni.

31Toți cei din tabăra lui Dan ieșiți la numărătoare potrivit oștirilor lor, sunt o sută cincizeci și șapte de mii șase sute de oameni. Ei să pornească ultimii alături de steagurile lor.“

32Aceasta a fost numărătoarea israeliților, potrivit caselor părinților lor; numărul total al celor din tabere, potrivit oștirilor lor, a fost de șase sute trei mii cinci sute cincizeci de oameni.

33Leviții nu au fost numărați împreună cu ceilalți israeliți, căci așa îi poruncise Domnul lui Moise.

34Israeliții au făcut întocmai cum Domnul i-a poruncit lui Moise. Ei și-au așezat tabăra potrivit steagurilor lor și au pornit în același fel, fiecare după clanurile și familiile lor.

Copyright information for NTLR