a+ 22:5 Eufrat
b+ 22:41 Bamot-Baal înseamnă Înălțimile lui Baal

Numbers 22

Balak trimite după Balaam

1Israeliții au plecat și și-au așezat tabăra în câmpiile Moabului, dincolo de Iordan, în fața Ierihonului.

2Balak, fiul lui Țipor, a văzut tot ce le făcuse Israel amoriților,

3iar Moab s-a îngrozit la vederea unui popor așa de mare; Moab s-a umplut de groază în fața israeliților.

4Atunci moabiții le-au zis bătrânilor Midianului: „Mulțimea aceasta va înghiți tot ce se află în jurul nostru, așa cum mănâncă boul verdeața câmpului.“ Balak, fiul lui Țipor, rege al Moabului în vremea aceea,

5a trimis soli să-l cheme pe Balaam, fiul lui Beor, care locuia la Petor, lângă râu a, în țara lui natală. Balak i-a zis: „Un popor a ieșit din Egipt, a acoperit fața pământului și s-a așezat înaintea mea.

6Vino acum, te rog, și blestemă acest popor, căci este prea puternic pentru mine. Poate în acest fel îi voi putea învinge și alunga din țară, căci știu că ce binecuvântezi tu este binecuvântat și ce blestemi tu este blestemat.“

7Bătrânii Moabului și ai Midianului au plecat luând cu ei daruri pentru prezicător. Când au ajuns la Balaam i-au spus cuvintele lui Balak.

8„Petreceți noaptea aici, le-a spus Balaam, și vă voi răspunde ce-mi va spune Domnul. “ Conducătorii moabiți au rămas astfel la Balaam.

9Dumnezeu a venit la Balaam și i-a zis: – Cine sunt oamenii aceștia care au venit la tine?

10Balaam I-a răspuns lui Dumnezeu: – Balak, fiul lui Țipor, i-a trimis să-mi spună:

11„Un popor a ieșit din Egipt și a acoperit fața pământului. Vino acum și blestemă-l. Poate atunci îi voi putea învinge și alunga din țară.“

12Dumnezeu i-a zis lui Balaam: – Să nu mergi cu ei și să nu blestemi acest popor, căci el este binecuvântat.

13Balaam s-a sculat dimineața și le-a zis conducătorilor lui Balak: – Duceți-vă în țara voastră căci Domnul nu-mi dă voie să vin cu voi.

14Conducătorii moabiților s-au ridicat, s-au întors la Balak și i-au spus: „Balaam a refuzat să vină cu noi.“

15Atunci Balak a trimis alți conducători, mai numeroși și mai cu vază decât primii.

16Aceștia au mers la Balaam și i-au spus: – Așa îți vorbește Balak, fiul lui Țipor: „Nu lăsa pe nimeni să te împiedice să vii la mine,

17căci te voi umple de slavă și voi face tot ce-mi vei spune. Vino, te rog, și blestemă acest popor pentru mine!“

18Balaam le-a răspuns slujitorilor lui Balak: – Chiar dacă Balak mi-ar da palatul lui plin cu argint și aur, tot n-aș putea să fac nici un lucru, oricât de mic sau mare, peste porunca Domnului , Dumnezeul meu.

19Rămâneți, vă rog, și voi aici peste noapte și voi afla ce-mi va mai spune Domnul.

20În noaptea aceea Domnul a venit la Balaam și i-a zis: „Dacă oamenii aceștia au venit să te cheme ca să mergi cu ei, scoală-te și mergi cu ei, dar să faci doar ce-ți voi porunci Eu.“

Măgărița lui Balaam

21Dimineața, Balaam s-a sculat, a pus șaua pe măgărița sa și a plecat cu conducătorii moabiți.

22Dar Dumnezeu s-a aprins de mânie pentru că plecase și Îngerul Domnului S-a așezat în drum ca să i se împotrivească. Balaam era călare pe măgărița lui, iar împreună cu el erau și doi din slujitorii lui.

23Măgărița L-a văzut pe Îngerul Domnului stând în mijlocul drumului cu sabia în mână și a părăsit drumul, luând-o pe câmp. Balaam a început să-și bată măgărița ca s-o poată aduce din nou pe drum.

24Atunci Îngerul Domnului S-a așezat pe un drum îngust între două vii unde erau ziduri de o parte și de alta.

25Când măgărița L-a văzut pe Îngerul Domnului , s-a împins lângă perete, strângând piciorul lui Balaam. Atunci el a bătut-o din nou.

26Îngerul Domnului s-a mutat într-un loc strâmt unde nu era loc să te întorci nici la dreapta, nici la stânga.

27Când măgărița L-a văzut pe Îngerul Domnului , s-a culcat la pământ sub Balaam. Balaam s-a aprins de mânie și a început să o bată cu un băț.

28Atunci Domnul a deschis gura măgăriței și ea i-a zis lui Balaam: – Ce ți-am făcut de m-ai bătut de trei ori?

29Balaam i-a răspuns măgăriței: – Pentru că ți-ai bătut joc de mine! Dacă aș avea o sabie în mână, te-aș ucide chiar acum.

30Măgărița i-a răspuns: – Nu sunt eu măgărița ta, pe care ai călărit din zilele tinereții tale până astăzi? Am eu obiceiul să mă port astfel? – Nu, i-a răspuns el.

31Atunci Domnul i-a deschis ochii lui Balaam și el L-a văzut pe Îngerul Domnului stând în mijlocul drumului cu sabia scoasă. El s-a închinat cu fața la pământ.

32Îngerul Domnului l-a întrebat: – De ce ți-ai bătut măgărița de trei ori? Eu am ieșit ca să-ți stau împotrivă, căci calea ta este una nechibzuită înaintea Mea.

33Măgărița M-a văzut și s-a abătut de trei ori dinaintea Mea. Dacă nu s-ar fi abătut, te-aș fi ucis cu siguranță, dar pe ea aș fi cruțat-o.

34Balaam I-a răspuns Îngerului Domnului : – Am păcătuit căci nu am știut că stăteai împotriva mea în mijlocul drumului. Dacă ceea ce fac este un lucru rău în ochii Tăi, mă voi întoarce.

35Îngerul Domnului i-a zis lui Balaam: – Du-te cu oamenii aceștia, dar să le vorbești doar cuvintele pe care ți le voi spune Eu. Astfel Balaam a mers mai departe cu conducătorii lui Balak.

36Când Balak a auzit că vine Balaam, i-a ieșit în întâmpinare în cetatea moabită de la hotarul Arnonului, la capătul teritoriului lui.

37Balak i-a zis lui Balaam: – N-am trimis eu oare să te cheme la mine? De ce nu ai venit? Oare nu sunt eu în stare să te umplu de slavă?

38– Iată-mă, am venit, i-a răspuns Balaam, dar oare voi putea să vorbesc ceva? Trebuie să spun doar cuvântul pe care mi-l va pune Dumnezeu în gură.

39Balaam a mers cu Balak și au intrat în cetatea Chiriat-Huțot.

40Balak a înjunghiat oi și capre și a trimis din ele atât lui Balaam, cât și conducătorilor care erau cu el.

41A doua zi Balak l-a luat pe Balaam și l-a urcat pe Bamot-Baal b de unde se putea vedea o parte din popor.

Copyright information for NTLR