a+ 24:3 Sau: Iată ce zice Balaam; și în vs. 4, 15, 16
b+ 24:4 Ebr.: Șadai; peste tot în carte
c+ 24:6 Vezi nota de la 21:14
d+ 24:17 Sau: hotarele
e+ 24:17 PentSam și Ier. 48:45; TM este nesigur aici; sau: și va prăpădi pe toți
f+ 24:17 Locuitori mai timpurii ai Moabului, cunoscuți din documentele egiptene sub numele de Șutu; sau, cf. Ier. 48:45: tuturor răzvrătiților
g+ 24:2 2 Posibil o referință la un grup de popoare din nordul Arabiei (de pe linia genealogică a lui Avraam; vezi Gen. 25:3), și nu la imperiul asirian
h+ 24:23 P osibil: Popoarele Mării se adună în nord
i+ 24:24 Sau: Cipru

Numbers 24

1Când Balaam a văzut că lui Dumnezeu îi place să-l binecuvânteze pe Israel, n-a mai umblat după farmece ca în celelalte dăți, ci și-a întors fața spre pustie.

2Ridicându-și ochii, a văzut pe Israel organizat pe seminții. Atunci Duhul lui Dumnezeu a venit peste el,

3iar Balaam a început să rostească oracolul acesta: „Iată rostirea a lui Balaam, fiul lui Beor, rostirea celui ai cărui ochi sunt deschiși,

4rostirea celui care aude spusele lui Dumnezeu, care vede o viziune de la Cel Atotputernic b, care este prosternat înaintea Lui și ai cărui ochi sunt deschiși:

5«Ce frumoase sunt corturile tale, Iacove, locuințele tale, Israele!

6Se întind ca niște ueduri c, ca niște grădini lângă un râu, ca niște plante de aloe sădite de Domnul , ca niște cedri lângă ape.

7Apa va curge din gălețile lui și sămânța lui va fi udată de ape mari. Regele lui va fi mai măreț decât Agag și regatul lui va fi înălțat.

8Dumnezeu l-a scos din Egipt, i-a dat tăria unui bivol sălbatic. Va devora neamurile dușmane, le va zdrobi oasele și le va străpunge cu săgețile lui.

9Se ghemuiește, se întinde ca un leu, ca o leoaică – cine va îndrăzni să-l scoale? Binecuvântat să fie cel care te binecuvântează și blestemat să fie cel care te blestemă!»“

10Atunci Balak s-a aprins de mânie împotriva lui Balaam. A bătut din palme și i-a zis lui Balaam: – Eu te-am chemat ca să-mi blestemi dușmanii, dar tu i-ai binecuvântat de trei ori.

11Acum fugi, du-te acasă! Am zis că te voi umple de slavă, dar iată că Domnul te-a împiedicat să primești slavă.

12Balaam i-a răspuns lui Balak: – Nu le-am spus eu oare solilor tăi, pe care i-ai trimis la mine:

13„Chiar dacă Balak mi-ar da palatul lui plin cu argint și aur, eu tot n-aș putea să fac nimic de la mine însumi, fie bine, fie rău, dincolo de porunca Domnului , ci voi spune doar ce-mi va zice Domnul. “

14Acum mă întorc la poporul meu, dar vino să te avertizez cu privire la ce va face poporul acesta poporului tău, în zilele care vin.

Al patrulea oracol rostit de Balaam

15Atunci el și-a rostit oracolul și a zis: „Iată rostirea lui Balaam, fiul lui Beor, rostirea celui ai cărui ochi sunt deschiși,

16rostirea celui care aude spusele lui Dumnezeu, care are cunoașterea Celui Preaînalt, care vede o viziune de la Cel Atotputernic, care este prosternat înaintea Lui și ai cărui ochi sunt deschiși:

17«Îl văd, dar nu acum, îl privesc, dar nu de aproape! O stea răsare din Iacov, un sceptru se ridică din Israel. El va zdrobi căpeteniile d Moabului și capetele tuturor e fiilor lui Șet f.

18Edom va fi cucerit; Seir, dușmanul lui, va fi cucerit, dar Israel va crește în putere.

19Din Iacov va ieși cel ce va domni și-i va distruge pe supraviețuitorii cetății.»“

Alte oracole rostite de Balaam

20Apoi Balaam l-a văzut pe Amalek și a rostit următorul oracol: „Amalek a fost primul dintre popoare, dar sfârșitul lui va fi o pieire veșnică.“

21Când i-a văzut și pe cheniți, a rostit următorul oracol: „Locuința vă este sigură și cuibul se află pe o stâncă,

22dar voi, cheniților, veți fi pustiiți atunci când Asurul g vă va lua în captivitate.“

23După aceea a mai rostit următorul oracol: „Vai! Cine va mai trăi când Dumnezeu va împlini toate acestea? h

24Niște corăbii vor veni de pe țărmul Chitimului i; ele vor smeri Asurul și vor smeri Eberul, dar și el va pieri pentru totdeauna.“

25Apoi Balaam s-a ridicat și s-a întors acasă, iar Balak s-a dus la ale lui.

Copyright information for NTLR