a+ 27:21 Vezi Ex. 28:30; Urim și Tumim sunt cuvinte cu origine și sens nesigur, însemnând probabil: Lumini și Desăvârșiri; pietre cu funcție oraculară, de căutare a voii lui Dumnezeu, în timp de criză ( Num. 27:21; 1 Sam. 28:6; Ezra 2:63 ); LXX le traduce cu Arătarea și Adevărul; alte indicii nu avem în VT

Numbers 27

Fiicele lui Țelofhad și legea privind moștenirile

1Fetele lui Țelofhad, fiul lui Hefer, fiul lui Ghilad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, aparțineau clanurilor lui Manase, fiul lui Iosif. Numele lor erau: Mahla, Noa, Hogla, Milca și Tirța.

2Ele s-au apropiat de intrarea Cortului Întâlnirii și au stat înaintea lui Moise, a preotului Elazar, a conducătorilor și a întregii adunări și le-au zis:

3„Tatăl nostru a murit în pustie. El nu a făcut parte din ceata lui Korah, care s-a răzvrătit împotriva Domnului , ci a murit pentru păcatul lui și nu a avut nici un fiu.

4De ce să dispară numele tatălui nostru din mijlocul clanului lui pentru că nu a avut fii? Dați-ne deci și nouă o moștenire în mijlocul rudeniilor tatălui nostru!“

5Moise a adus cazul lor înaintea Domnului

6și Domnul i-a răspuns:

7„Ce spun fetele lui Țelofhad este drept! Să le dai și lor o proprietate drept moștenire în mijlocul rudeniilor tatălui lor și să treci moștenirea tatălui asupra lor.

8Iar israeliților să le spui: «Dacă un om moare și nu lasă moștenitori, moștenirea lui să treacă în proprietatea fiicelor lui.

9Dacă nu are fete, moștenirea lui să fie dată fraților lui.

10Dacă nu are nici frați, moștenirea să fie dată fraților tatălui lui.

11Dacă nici tatăl său nu are frați, moștenirea lui să fie dată în proprietatea rudeniei celei mai apropiate din clanul lui.» Aceasta să fie o prevedere legală pentru israeliți, după porunca Domnului dată lui Moise.“

Iosua drept succesor al lui Moise

12După aceea, Domnul i-a zis lui Moise: – Urcă-te pe muntele acesta, Abarim, ca să vezi țara pe care am dat-o israeliților.

13După ce o vei privi, vei fi adăugat la poporul tău tot așa cum a fost adăugat și fratele tău, Aaron.

14Căci atunci când adunarea a început să se certe, voi v-ați răzvrătit împotriva poruncii Mele la apele din pustia Țin și nu M-ați sfințit înaintea ochilor lor. (Acestea au fost apele de la Meriba Kadeș, în pustia Țin.)

15Moise I-a răspuns Domnului :

16– Fie ca Domnul , Dumnezeul duhurilor oricărui trup, să numească un om peste această adunare,

17care să iasă și să intre înaintea lor, care să-i scoată afară și să-i conducă înăuntru, pentru ca adunarea Domnului să nu fie ca o turmă fără păstor.

18Domnul i-a zis lui Moise: – Ia-l pe Iosua, fiul lui Nun, bărbat în care este Duhul Meu, și pune-ți mâna peste el.

19Să-l așezi înaintea preotului Elazar și a întregii adunări și să-l împuternicești în prezența lor.

20Dă-i din autoritatea ta pentru ca toată adunarea israeliților să-l asculte.

21Să stea înaintea preotului Elazar, iar acesta să întrebe pentru el decizia lui Urim a înaintea Domnului. La porunca lui Elazar, Iosua și toți israeliții împreună cu el, toată adunarea, vor trebui să iasă și la porunca lui vor trebui să intre.

22Moise a făcut după porunca Domnului. L-a luat pe Iosua și l-a pus înaintea preotului Elazar și a întregii adunări.

23Apoi și-a pus mâinile peste el și l-a împuternicit, după cuvântul încredințat lui de Domnul.

Copyright information for NTLR