a+ 3:9 Cele mai multe mss ale TM; unele mss ale TM, PentSam și LXX (vezi și Num. 8:16 ): să-Mi fie încredințați Mie
b+ 3:10 Vezi nota de la 1:51; și în v. 38
c+ 3:28 TM; unele mss ale LXX: opt mii trei sute; totalul leviților din v. 39 îndreptățește varianta LXX
d+ 3:31 Draperia despărțitoare (vezi 4:5 )
e+ 3:47 Sau: siclii, greutate de bază, comună la toate popoarele semite antice; existau mai multe tipuri de șechel: regal ( 2 Sam. 14:26; aproximativ 13 gr ), obișnuit (aproximativ 12 gr ) și cel al Lăcașului (aproximativ 10 gr ); greutatea șechelului a variat în diferite vremuri și în diferite zone; aproximativ 50 gr
f+ 3:50 Aproximativ 13,5 kg
g+ 3:51 Lit.: gura, glasul

Numbers 3

Responsabilitățile leviților

1Aceștia sunt urmașii lui Aaron și ai lui Moise, de pe vremea când Domnul a vorbit cu Moise pe muntele Sinai.

2Acestea sunt numele fiilor lui Aaron: Nadab, întâiul născut, Abihu, Elazar și Itamar;

3acestea sunt numele fiilor lui Aaron, preoții care au primit ungerea, pe care el i-a învestit în slujba preoției.

4Nadab și Abihu au murit înaintea Domnului în pustia Sinai, atunci când au adus foc străin înaintea Domnului ; ei n-au avut copii. Elazar și Itamar au slujit ca preoți în prezența tatălui lor Aaron.

5Domnul i-a zis lui Moise:

6„Adu-i pe cei din seminția lui Levi și pune-i înaintea preotului Aaron ca să-i slujească.

7Ei să-l ajute în lucrurile pe care le are de făcut pentru el și pentru întreaga adunare înaintea Cortului Întâlnirii, slujind la Tabernacul;

8atunci când slujesc la Tabernacul, ei trebuie să aibă grijă de toate lucrurile din Cortul Întâlnirii și să ajute la ceea ce li s-a poruncit israeliților să facă.

9Să-i încredințezi pe leviți lui Aaron și urmașilor săi; ei sunt aceia dintre israeliți care trebuie să-i fie încredințați lui a  cu totul.

10Să-i pui pe Aaron și pe urmașii lui să-și păzească preoția, iar străinul b  care se va apropia să fie omorât.“

Leviții și întâii născuți ai lui Israel

11Domnul i-a mai zis lui Moise:

12„Iată că i-am luat pe leviți din mijlocul israeliților, în locul tuturor întâilor născuți care li se nasc israeliților. Leviții vor fi ai Mei,

13pentru că toți întâii născuți sunt ai Mei; când i-am lovit cu moartea pe toți întâii născuți din țara Egiptului, Mi i-am pus deoparte pe toți întâii născuți din Israel, atât dintre oameni, cât și dintre animale; ei vor fi ai Mei. Eu sunt Domnul. “

14Domnul i-a vorbit lui Moise în pustia Sinai și i-a zis:

15„Numără-i pe leviți după familiile și clanurile lor. Să numeri fiecare bărbat de la vârsta de o lună în sus.“

16Moise i-a numărat după Cuvântul Domnului , așa cum i s-a poruncit.

17Acestea sunt numele fiilor lui Levi: Gherșon, Chehat și Merari.

18Acestea sunt numele fiilor lui Gherșon, potrivit clanurilor lor: Libni și Șimei.

19Fiii lui Chehat, potrivit clanurilor lor: Amram, Ițhar, Hebron și Uziel.

20Iar fiii lui Merari, potrivit clanurilor lor: Mahli și Muși. Acestea sunt clanurile leviților, potrivit familiilor lor.

21Din Gherșon provin clanul lui Libni și clanul lui Șimei; acestea alcătuiesc clanurile gherșoniților.

22Cei ieșiți la numărătoare, după ce au fost numărați toți bărbații de la vârsta de o lună în sus, erau în număr de șapte mii cinci sute.

23Clanurile gherșoniților își făceau tabăra în spatele Tabernaculului, în partea de apus.

24Căpetenia familiilor gherșoniților era Eliasaf, fiul lui Lael.

25Responsabilitatea fiilor lui Gherșon în Cortul Întâlnirii era să aibă grijă de Tabernacul, de cort cu acoperitoarea lui, de draperia de la intrarea în Cortul Întâlnirii,

26de draperiile curții, de draperia de la intrarea în curtea dimprejurul Tabernaculului și a altarului și de funii.

27Din Chehat provin clanul amramiților, clanul ițhariților, clanul hebroniților și clanul uzieliților; acestea alcătuiesc clanurile chehatiților.

28După ce au fost numărați toți bărbații de la vârsta de o lună în sus, s-au găsit opt mii șase sute c  de bărbați care aveau grijă de lucrurile Lăcașului.

29Clanurile chehatiților își făceau tabăra în partea de sud a Tabernaculului.

30Căpetenia familiilor din clanurile chehatiților era Elițafan, fiul lui Uziel.

31Responsabilitatea lor era aibă grijă de chivot, masă, sfeșnic, altare, de uneltele Lăcașului cu care preoții își făceau slujba și de draperie d  .

32Căpetenia conducătorilor leviților era Elazar, fiul preotului Aaron; el îi supraveghea pe cei care aveau grijă de Lăcaș.

33Din Merari provin clanul lui Mahli și clanul lui Muși; acestea alcătuiesc clanurile lui Merari.

34Cei ieșiți la numărătoare, după ce au fost numărați toți bărbații de la vârsta de o lună în sus, erau șase mii două sutede bărbați.

35Căpetenia familiilor din clanurile lui Merari era Țuriel, fiul lui Abihail. Ei își făceau tabăra în partea de nord a Tabernaculului.

36Responsabilitatea dată fiilor lui Merari era aibă grijă de scândurile Tabernaculului, de drugi, stâlpi, piedestale și de toate uneltele ce țin de ele;

37de asemenea, ei aveau grijă de stâlpii care împrejmuiau curtea, de piedestalele acestora, de țăruși și de funii.

38Cei care-și făceau tabăra înaintea Tabernaculului, în partea de răsărit – chiar înaintea Cortului Întâlnirii, spre răsărit – erau Moise, Aaron și fiii lui Aaron. Ei aveau în grijă Lăcașul cu tot ce trebuia făcut pentru israeliți; oricine altcineva care se apropia era omorât.

39Toți leviții pe care i-a numărat Moise și Aaron după porunca Domnului , potrivit clanurilor lor, și anume toți bărbații de la vârsta de o lună în sus, au fost douăzeci și două de mii.

40Apoi Domnul i-a zis lui Moise: „Numără-i pe toți întâii născuți băieți ai israeliților, de la vârsta de o lună în sus, și fă o listă cu numele lor.

41Pe leviți să-i iei pentru Mine – Eu sunt Domnul – în locul tuturor întâilor născuți ai israeliților, iar vitele leviților să le iei în locul tuturor întâilor născuți ai vitelor israeliților.“

42Moise i-a numărat pe toți întâii născuți ai israeliților, așa cum i-a poruncit Domnul.

43Toți întâii născuți băieți de la vârsta de o lună în sus, înscriși după numele lor, au fost douăzeci și două de mii două sute șaptezeci și trei.

44După aceea, Domnul i-a zis lui Moise:

45„Ia-i pe leviți în locul tuturor întâilor născuți ai israeliților, iar turmele leviților în locul turmelor acestora. Leviții vor fi ai Mei. Eu sunt Domnul.

46Ca preț de răscumpărare pentru cei două sute șaptezeci și trei dintre întâii născuți ai israeliților, care trec peste numărul leviților,

47să iei cinci șecheli e  pentru fiecare în parte, după șechelul Lăcașului (un șechel este douăzeci de ghere).

48Să dai argintul acesta, cu care sunt răscumpărați cei ce trec peste numărul leviților, lui Aaron și fiilor săi.“

49Moise a luat argintul pentru răscumpărare de la cei care erau peste numărul celor răscumpărați de leviți;

50a luat argintul de la întâii născuți ai israeliților: o mie trei sute șaizeci și cinci de șecheli f  , după șechelul Lăcașului.

51Moise a dat argintul pentru răscumpărare lui Aaron și fiilor săi, după Cuvântul g  Domnului , așa cum Domnul i-a poruncit lui Moise.

Copyright information for NTLR