a+ 31:52 Aproximativ 200 kg

Numbers 31

Răzbunarea Domnului asupra midianiților

1Domnul i-a zis lui Moise:

2„Răzbună-i pe israeliți împotriva midianiților; după aceea vei fi adăugat la poporul tău.“

3Moise a spus poporului: „Înarmați câțiva bărbați dintre voi care să meargă la luptă împotriva lui Midian și să aducă răzbunarea Domnului asupra lui.

4Trimiteți la război câte o mie de bărbați din fiecare seminție a lui Israel.“

5Astfel, din miile lui Israel, au fost pregătiți douăsprezece mii de bărbați, câte o mie din fiecare seminție.

6Moise i-a trimis la luptă pe acești o mie de bărbați din fiecare seminție, împreună cu preotul Fineas, fiul lui Elazar, care a luat cu el uneltele sfinte și trâmbițele de luptă.

7Aceștia s-au luptat împotriva Midianului, după cum îi poruncise Domnul lui Moise, și au ucis toți bărbații.

8Alături de cei uciși se aflau și cei cinci regi ai Midianului: Evi, Rechem, Țur, Hur și Reba. Au ucis cu sabia și pe Balaam, fiul lui Beor.

9Israeliții au luat ca pradă de război femeile midianite și copiii lor, vitele lor, turmele lor și toate celelalte bunuri.

10Au dat foc tuturor cetăților în care au locuit midianiții precum și tuturor fortărețelor lor.

11Au luat toată prada și tot ce au jefuit, atât oameni, cât și animale,

12și le-au adus – prizonierii, prada și jafurile – lui Moise, preotului Elazar și adunării israeliților la tabăra din câmpiile Moabului, lângă Iordan, în fața Ierihonului.

13Moise, preotul Elazar și toți conducătorii adunării s-au dus să-i întâlnească în afara taberei.

14Moise s-a mâniat pe conducătorii oștirii – pe conducătorii peste mii și conducătorii peste sute – care se întorceau din război:

15„Cum? Ați lăsat în viață femeile?“, i-a întrebat el.

16„Ele sunt acelea care au urmat sfatul lui Balaam și au fost un prilej de păcătuire a israeliților împotriva Domnului , în cele întâmplate la Peor, astfel încât poporul Domnului a fost lovit de o urgie.

17Acum, ucideți toți băieții precum și toate femeile care au cunoscut un bărbat, culcându-se cu el,

18iar pe fetele care nu s-au culcat niciodată cu un bărbat puteți să vi le păstrați vouă.

19Apoi toți aceia dintre voi care ați ucis pe cineva sau ați atins vreun cadavru trebuie să rămâneți afară din tabără șapte zile. A treia și a șaptea zi trebuie să vă curățiți, atât voi, cât și prizonierii voștri.

20De asemenea, să curățiți orice haină și orice lucru făcut din piele, din păr de capră sau din lemn.“

21Apoi preotul Elazar le-a zis bărbaților care fuseseră la război: „Iată ce poruncește Legea pe care i-a poruncit-o Domnul lui Moise:

22«Aurul, argintul, bronzul, fierul, cositorul, plumbul

23și orice lucru care poate suferi focul, să-l treceți prin foc și apoi prin apa de curățire, ca să fie curățit. Tot ce nu suportă focul trebuie curățit prin această apă.

24A șaptea zi să vă spălați hainele și veți fi curați. Apoi veți putea să vă întoarceți în tabără.»“

Împărțirea prăzii

25Domnul i-a zis lui Moise:

26„Tu, preotul Elazar și toți conducătorii familiilor din adunare să numărați toți oamenii și toate animalele care au fost luate ca pradă.

27Împărțiți prada între cei care au luat parte la luptă și restul adunării.

28De la bărbații care au luptat în război, să aduci ca tribut Domnului câte unul la cinci sute, fie oameni, boi, măgari, oi sau țapi.

29Ia acest tribut din jumătatea cuvenită lor și dă-l preotului Elazar, ca parte a Domnului.

30Din cealaltă jumătate, cuvenită poporului, alege câte unul din fiecare cincizeci – dintre oameni, boi, măgari, oi, țapi sau orice alt animal – și dă-l leviților care sunt responsabili de Tabernaculul Domnului. “

31Moise și preotul Elazar au făcut întocmai după cum îi poruncise Domnul lui Moise.

32Prada rămasă din jaful făcut de ostași era de șase sute șaptezeci și cinci de mii de oi,

33șaptezeci și două de mii de boi,

34șaizeci și unu de mii de măgari

35și treizeci și două de mii de femei care nu s-au culcat niciodată cu un bărbat.

36Jumătatea care alcătuia partea celor ce luptaseră în război era:trei sute treizeci și șapte de mii cinci sute de oi,

37din care șase sute șaptezeci și cinci erau tribut Domnului ;

38treizeci și șase de mii de boi, din care șaptezeci și doi erau tribut Domnului ;

39treizeci de mii cinci sute de măgari, din care șaizeci și unu erau tribut Domnului ;

40șaisprezece mii de oameni, din care treizeci și doi erau tribut Domnului.

41Moise a dat acest tribut preotului Elazar, ca parte a Domnului , după cum Domnul îi poruncise lui Moise.

42Jumătatea care alcătuia partea israeliților, pe care Moise a separat-o de cea a ostașilor

43– jumătatea adunării – era de trei sute treizeci și șapte de mii cinci sute de oi,

44treizeci și șase de mii de boi,

45treizeci de mii cinci sute de măgari

46și șaisprezece mii de oameni.

47Din jumătatea israeliților, Moise a ales câte unul din fiecare cincizeci de oameni și animale, după cum i-a poruncit Domnul și i-a dat leviților care erau responsabili de Tabernaculul Domnului.

48Atunci conducătorii oștirii – cei peste mii și cei peste sute – s-au dus la Moise

49și i-au zis: „Slujitorii tăi au numărat luptătorii de sub comanda noastră și nu lipsește nici unul.

50Noi aducem ca jertfă Domnului tot ce am găsit ca obiect de aur – lănțișoare, brățări, inele, cercei și coliere – ca să facem ispășire pentru sufletele noastre înaintea Domnului. “

51Moise și preotul Elazar au acceptat de la ei toate aceste obiecte lucrate în aur.

52Tot aurul pe care conducătorii peste mii și conducătorii peste sute l-au adus Domnului cântărea șaisprezece mii șapte sute cincizeci de șecheli a  .

53Fiecare luptător și-a păstrat prada pentru sine.

54Moise și preotul Elazar au acceptat aurul adus de conducătorii peste mii și conducătorii peste sute și l-au adus în Cortul Întâlnirii ca o aducere-aminte pentru israeliți înaintea Domnului.

Copyright information for NTLR