a+ 31:52 Aproximativ 200 kg

Numbers 31

Răzbunarea Domnului asupra midianiților

Domnul i-a zis lui Moise:

„Răzbună-i pe israeliți împotriva midianiților; după aceea vei fi adăugat la poporul tău.“

Moise a spus poporului: „Înarmați câțiva bărbați dintre voi care să meargă la luptă împotriva lui Midian și să aducă răzbunarea Domnului asupra lui.

Trimiteți la război câte o mie de bărbați din fiecare seminție a lui Israel.“

Astfel, din miile lui Israel, au fost pregătiți douăsprezece mii de bărbați, câte o mie din fiecare seminție.

Moise i-a trimis la luptă pe acești o mie de bărbați din fiecare seminție, împreună cu preotul Fineas, fiul lui Elazar, care a luat cu el uneltele sfinte și trâmbițele de luptă.

Aceștia s-au luptat împotriva Midianului, după cum îi poruncise Domnul lui Moise, și au ucis toți bărbații.

Alături de cei uciși se aflau și cei cinci regi ai Midianului: Evi, Rechem, Țur, Hur și Reba. Au ucis cu sabia și pe Balaam, fiul lui Beor.

Israeliții au luat ca pradă de război femeile midianite și copiii lor, vitele lor, turmele lor și toate celelalte bunuri.

10 Au dat foc tuturor cetăților în care au locuit midianiții precum și tuturor fortărețelor lor.

11 Au luat toată prada și tot ce au jefuit, atât oameni, cât și animale,

12 și le-au adus – prizonierii, prada și jafurile – lui Moise, preotului Elazar și adunării israeliților la tabăra din câmpiile Moabului, lângă Iordan, în fața Ierihonului.

13 Moise, preotul Elazar și toți conducătorii adunării s-au dus să-i întâlnească în afara taberei.

14 Moise s-a mâniat pe conducătorii oștirii – pe conducătorii peste mii și conducătorii peste sute – care se întorceau din război:

15 „Cum? Ați lăsat în viață femeile?“, i-a întrebat el.

16 „Ele sunt acelea care au urmat sfatul lui Balaam și au fost un prilej de păcătuire a israeliților împotriva Domnului , în cele întâmplate la Peor, astfel încât poporul Domnului a fost lovit de o urgie.

17 Acum, ucideți toți băieții precum și toate femeile care au cunoscut un bărbat, culcându-se cu el,

18 iar pe fetele care nu s-au culcat niciodată cu un bărbat puteți să vi le păstrați vouă.

19 Apoi toți aceia dintre voi care ați ucis pe cineva sau ați atins vreun cadavru trebuie să rămâneți afară din tabără șapte zile. A treia și a șaptea zi trebuie să vă curățiți, atât voi, cât și prizonierii voștri.

20 De asemenea, să curățiți orice haină și orice lucru făcut din piele, din păr de capră sau din lemn.“

21 Apoi preotul Elazar le-a zis bărbaților care fuseseră la război: „Iată ce poruncește Legea pe care i-a poruncit-o Domnul lui Moise:

22 «Aurul, argintul, bronzul, fierul, cositorul, plumbul

23 și orice lucru care poate suferi focul, să-l treceți prin foc și apoi prin apa de curățire, ca să fie curățit. Tot ce nu suportă focul trebuie curățit prin această apă.

24 A șaptea zi să vă spălați hainele și veți fi curați. Apoi veți putea să vă întoarceți în tabără.»“

Împărțirea prăzii

25 Domnul i-a zis lui Moise:

26 „Tu, preotul Elazar și toți conducătorii familiilor din adunare să numărați toți oamenii și toate animalele care au fost luate ca pradă.

27 Împărțiți prada între cei care au luat parte la luptă și restul adunării.

28 De la bărbații care au luptat în război, să aduci ca tribut Domnului câte unul la cinci sute, fie oameni, boi, măgari, oi sau țapi.

29 Ia acest tribut din jumătatea cuvenită lor și dă-l preotului Elazar, ca parte a Domnului.

30 Din cealaltă jumătate, cuvenită poporului, alege câte unul din fiecare cincizeci – dintre oameni, boi, măgari, oi, țapi sau orice alt animal – și dă-l leviților care sunt responsabili de Tabernaculul Domnului. “

31 Moise și preotul Elazar au făcut întocmai după cum îi poruncise Domnul lui Moise.

32 Prada rămasă din jaful făcut de ostași era de șase sute șaptezeci și cinci de mii de oi,

33 șaptezeci și două de mii de boi,

34 șaizeci și unu de mii de măgari

35 și treizeci și două de mii de femei care nu s-au culcat niciodată cu un bărbat.

36 Jumătatea care alcătuia partea celor ce luptaseră în război era:trei sute treizeci și șapte de mii cinci sute de oi,

37 din care șase sute șaptezeci și cinci erau tribut Domnului ;

38 treizeci și șase de mii de boi, din care șaptezeci și doi erau tribut Domnului ;

39 treizeci de mii cinci sute de măgari, din care șaizeci și unu erau tribut Domnului ;

40 șaisprezece mii de oameni, din care treizeci și doi erau tribut Domnului.

41 Moise a dat acest tribut preotului Elazar, ca parte a Domnului , după cum Domnul îi poruncise lui Moise.

42 Jumătatea care alcătuia partea israeliților, pe care Moise a separat-o de cea a ostașilor

43 – jumătatea adunării – era de trei sute treizeci și șapte de mii cinci sute de oi,

44 treizeci și șase de mii de boi,

45 treizeci de mii cinci sute de măgari

46 și șaisprezece mii de oameni.

47 Din jumătatea israeliților, Moise a ales câte unul din fiecare cincizeci de oameni și animale, după cum i-a poruncit Domnul și i-a dat leviților care erau responsabili de Tabernaculul Domnului.

48 Atunci conducătorii oștirii – cei peste mii și cei peste sute – s-au dus la Moise

49 și i-au zis: „Slujitorii tăi au numărat luptătorii de sub comanda noastră și nu lipsește nici unul.

50 Noi aducem ca jertfă Domnului tot ce am găsit ca obiect de aur – lănțișoare, brățări, inele, cercei și coliere – ca să facem ispășire pentru sufletele noastre înaintea Domnului. “

51 Moise și preotul Elazar au acceptat de la ei toate aceste obiecte lucrate în aur.

52 Tot aurul pe care conducătorii peste mii și conducătorii peste sute l-au adus Domnului cântărea șaisprezece mii șapte sute cincizeci de șecheli a .

53 Fiecare luptător și-a păstrat prada pentru sine.

54 Moise și preotul Elazar au acceptat aurul adus de conducătorii peste mii și conducătorii peste sute și l-au adus în Cortul Întâlnirii ca o aducere-aminte pentru israeliți înaintea Domnului.

Copyright information for NTLR