a+ 33:10 Vezi nota de la 14:25; și în v. 11
b+ 33:40 Vezi nota de la 13:17
c+ 33:45 Același cu Iye-Abarim

Numbers 33

Itinerariul lui Israel între Egipt și Iordan

Iată popasurile israeliților care au ieșit din țara Egiptului potrivit oștirilor lor, sub conducerea lui Moise și a lui Aaron.

La porunca Domnului , Moise a scris popasurile din timpul călătoriilor lor. Iată călătoriile lor potrivit popasurilor lor:

Israeliții au ieșit din Ramses în a cincisprezecea zi a lunii întâi, a doua zi după Paște. Au ieșit cu îndrăzneală sub privirile tuturor egiptenilor

în timp ce egiptenii își înmormântau întâii născuți pe care Domnul îi lovise, căci Domnul a adus judecata până și asupra zeilor lor.

Israeliții au părăsit Ramsesul și și-au așezat tabăra la Sucot.

Au părăsit Sucotul și și-au așezat tabăra la Etam, care este la marginea pustiei.

Au părăsit Etamul, s-au întors la Pi-Hahirot care este față în față cu Baal-Țefon și și-au așezat tabăra înaintea Migdolului.

Au părăsit Pi-Hahirotul, au trecut prin mijlocul mării spre pustie, au călătorit trei zile în pustia Etamului și și-au așezat tabăra la Mara.

Au plecat din Mara, s-au dus la Elim, unde erau douăsprezece izvoare și șaptezeci de palmieri și și-au așezat tabăra acolo.

10 Au părăsit Elimul și și-au așezat tabăra lângă Marea Roșie a .

11 Au părăsit Marea Roșie și și-au așezat tabăra în pustia Sin.

12 Au părăsit pustia Sin și și-au așezat tabăra la Dofka.

13 Au părăsit Dofka și și-au așezat tabăra la Aluș.

14 Au părăsit Alușul și și-au așezat tabăra la Refidim, unde nu s-a găsit apă de băut pentru popor.

15 Au părăsit Refidimul și și-au așezat tabăra în pustia Sinai.

16 Au părăsit pustia Sinai și și-au așezat tabăra la Chibrot-Hataava.

17 Au părăsit Chibrot-Hataava și și-au așezat tabăra la Hațerot.

18 Au părăsit Hațerotul și și-au așezat tabăra la Ritma.

19 Au părăsit Ritma și și-au așezat tabăra la Rimon-Pereț.

20 Au părăsit Rimon-Pereț și și-au așezat tabăra la Libna.

21 Au părăsit Libna și și-au așezat tabăra la Risa.

22 Au părăsit Risa și și-au așezat tabăra la Chehelata.

23 Au părăsit Chehelata și și-au așezat tabăra la muntele Șafer.

24 Au părăsit muntele Șafer și și-au așezat tabăra la Harada.

25 Au părăsit Harada și și-au așezat tabăra la Makhelot.

26 Au părăsit Makhelotul și și-au așezat tabăra la Tahat.

27 Au părăsit Tahatul și și-au așezat tabăra la Terah.

28 Au părăsit Terahul și și-au așezat tabăra la Mitka.

29 Au părăsit Mitka și și-au așezat tabăra la Hașmona.

30 Au părăsit Hașmona și și-au așezat tabăra la Moserot.

31 Au părăsit Moserotul și și-au așezat tabăra la Bene-Iaakan.

32 Au părăsit Bene-Iaakan și și-au așezat tabăra la Hor-Haghidgad.

33 Au părăsit Hor-Haghidgad și și-au așezat tabăra la Iotbata.

34 Au părăsit Iotbata și și-au așezat tabăra la Abrona.

35 Au părăsit Abrona și și-au așezat tabăra la Ețion-Gheber.

36 Au părăsit Ețion-Gheber și și-au așezat tabăra la Kadeș, în pustia Țin.

37 Au părăsit Kadeșul și și-au așezat tabăra la muntele Hor, la hotarul Edomului.

38 La porunca Domnului , preotul Aaron s-a urcat pe muntele Hor unde a murit în prima zi a lunii a cincea, în al patruzecilea an după ieșirea israeliților din țara Egiptului.

39 Aaron era în vârstă de o sută douăzeci și trei de ani când a murit pe muntele Hor.

40 Regele canaanit al Aradului, care locuia în Neghev b , în Canaan, a auzit de venirea israeliților.

41 Au părăsit muntele Hor și și-au așezat tabăra la Țalmona.

42 Au părăsit Țalmona și și-au așezat tabăra la Punon.

43 Au părăsit Punonul și și-au așezat tabăra la Obot.

44 Au părăsit Obot și și-au așezat tabăra la Iye-Abarim, la hotarul Moabului.

45 Au părăsit Iymul c  și și-au așezat tabăra la Dibon-Gad.

46 Au părăsit Dibon-Gad și și-au așezat tabăra la Almon-Diblataim.

47 Au părăsit Almon-Diblataim și și-au așezat tabăra în munții Abarimului, înaintea muntelui Nebo.

48 Au părăsit munții Abarimului și și-au așezat tabăra în câmpiile Moabului, lângă Iordan, în fața Ierihonului.

49 Acolo, în câmpiile Moabului, și-au așezat tabăra de-a lungul Iordanului, de la Bet-Ieșimot la Abel-Șitim.

Porunci privind cucerirea țării

50 Domnul i-a vorbit lui Moise în câmpiile Moabului, lângă Iordan, în fața Ierihonului și i-a zis:

51 „Spune-le israeliților: «Când veți trece dincolo de Iordan, în Canaan,

52 să-i izgoniți pe toți locuitorii țării dinaintea voastră. Să le distrugeți toate chipurile de piatră și toate chipurile turnate și să le nimiciți toate înălțimile.

53 Luați țara în stăpânire și așezați-vă în ea, căci Eu v-am dat țara aceasta de moștenire.

54 Împărțiți țara prin tragere la sorți, după numărul clanurilor voastre. Celor ce sunt mai mulți să le dai o moștenire mai mare, iar celor ce sunt mai puțini să le dai o moștenire mai mică. Moștenirea fiecăruia să fie în locul care iese prin tragere la sorți. Să luați în stăpânire țara potrivit semințiilor părinților voștri.

55 Dar dacă nu-i veți izgoni pe locuitorii țării, aceia pe care îi veți lăsa să rămână vor fi ca niște spini în ochii voștri și ca niște ghimpi în coaste. Ei vă vor dușmăni în țara în care veți locui.

56 Și vă voi face și vouă așa cum am plănuit să le fac lor.»“

Copyright information for NTLR