a+ 33:10 Vezi nota de la 14:25; și în v. 11
b+ 33:40 Vezi nota de la 13:17
c+ 33:45 Același cu Iye-Abarim

Numbers 33

Itinerariul lui Israel între Egipt și Iordan

1Iată popasurile israeliților care au ieșit din țara Egiptului potrivit oștirilor lor, sub conducerea lui Moise și a lui Aaron.

2La porunca Domnului , Moise a scris popasurile din timpul călătoriilor lor. Iată călătoriile lor potrivit popasurilor lor:

3Israeliții au ieșit din Ramses în a cincisprezecea zi a lunii întâi, a doua zi după Paște. Au ieșit cu îndrăzneală sub privirile tuturor egiptenilor

4în timp ce egiptenii își înmormântau întâii născuți pe care Domnul îi lovise, căci Domnul a adus judecata până și asupra zeilor lor.

5Israeliții au părăsit Ramsesul și și-au așezat tabăra la Sucot.

6Au părăsit Sucotul și și-au așezat tabăra la Etam, care este la marginea pustiei.

7Au părăsit Etamul, s-au întors la Pi-Hahirot care este față în față cu Baal-Țefon și și-au așezat tabăra înaintea Migdolului.

8Au părăsit Pi-Hahirotul, au trecut prin mijlocul mării spre pustie, au călătorit trei zile în pustia Etamului și și-au așezat tabăra la Mara.

9Au plecat din Mara, s-au dus la Elim, unde erau douăsprezece izvoare și șaptezeci de palmieri și și-au așezat tabăra acolo.

10Au părăsit Elimul și și-au așezat tabăra lângă Marea Roșie a.

11Au părăsit Marea Roșie și și-au așezat tabăra în pustia Sin.

12Au părăsit pustia Sin și și-au așezat tabăra la Dofka.

13Au părăsit Dofka și și-au așezat tabăra la Aluș.

14Au părăsit Alușul și și-au așezat tabăra la Refidim, unde nu s-a găsit apă de băut pentru popor.

15Au părăsit Refidimul și și-au așezat tabăra în pustia Sinai.

16Au părăsit pustia Sinai și și-au așezat tabăra la Chibrot-Hataava.

17Au părăsit Chibrot-Hataava și și-au așezat tabăra la Hațerot.

18Au părăsit Hațerotul și și-au așezat tabăra la Ritma.

19Au părăsit Ritma și și-au așezat tabăra la Rimon-Pereț.

20Au părăsit Rimon-Pereț și și-au așezat tabăra la Libna.

21Au părăsit Libna și și-au așezat tabăra la Risa.

22Au părăsit Risa și și-au așezat tabăra la Chehelata.

23Au părăsit Chehelata și și-au așezat tabăra la muntele Șafer.

24Au părăsit muntele Șafer și și-au așezat tabăra la Harada.

25Au părăsit Harada și și-au așezat tabăra la Makhelot.

26Au părăsit Makhelotul și și-au așezat tabăra la Tahat.

27Au părăsit Tahatul și și-au așezat tabăra la Terah.

28Au părăsit Terahul și și-au așezat tabăra la Mitka.

29Au părăsit Mitka și și-au așezat tabăra la Hașmona.

30Au părăsit Hașmona și și-au așezat tabăra la Moserot.

31Au părăsit Moserotul și și-au așezat tabăra la Bene-Iaakan.

32Au părăsit Bene-Iaakan și și-au așezat tabăra la Hor-Haghidgad.

33Au părăsit Hor-Haghidgad și și-au așezat tabăra la Iotbata.

34Au părăsit Iotbata și și-au așezat tabăra la Abrona.

35Au părăsit Abrona și și-au așezat tabăra la Ețion-Gheber.

36Au părăsit Ețion-Gheber și și-au așezat tabăra la Kadeș, în pustia Țin.

37Au părăsit Kadeșul și și-au așezat tabăra la muntele Hor, la hotarul Edomului.

38La porunca Domnului , preotul Aaron s-a urcat pe muntele Hor unde a murit în prima zi a lunii a cincea, în al patruzecilea an după ieșirea israeliților din țara Egiptului.

39Aaron era în vârstă de o sută douăzeci și trei de ani când a murit pe muntele Hor.

40Regele canaanit al Aradului, care locuia în Neghev b, în Canaan, a auzit de venirea israeliților.

41Au părăsit muntele Hor și și-au așezat tabăra la Țalmona.

42Au părăsit Țalmona și și-au așezat tabăra la Punon.

43Au părăsit Punonul și și-au așezat tabăra la Obot.

44Au părăsit Obot și și-au așezat tabăra la Iye-Abarim, la hotarul Moabului.

45Au părăsit Iymul c și și-au așezat tabăra la Dibon-Gad.

46Au părăsit Dibon-Gad și și-au așezat tabăra la Almon-Diblataim.

47Au părăsit Almon-Diblataim și și-au așezat tabăra în munții Abarimului, înaintea muntelui Nebo.

48Au părăsit munții Abarimului și și-au așezat tabăra în câmpiile Moabului, lângă Iordan, în fața Ierihonului.

49Acolo, în câmpiile Moabului, și-au așezat tabăra de-a lungul Iordanului, de la Bet-Ieșimot la Abel-Șitim.

Porunci privind cucerirea țării

50Domnul i-a vorbit lui Moise în câmpiile Moabului, lângă Iordan, în fața Ierihonului și i-a zis:

51„Spune-le israeliților: «Când veți trece dincolo de Iordan, în Canaan,

52să-i izgoniți pe toți locuitorii țării dinaintea voastră. Să le distrugeți toate chipurile de piatră și toate chipurile turnate și să le nimiciți toate înălțimile.

53Luați țara în stăpânire și așezați-vă în ea, căci Eu v-am dat țara aceasta de moștenire.

54Împărțiți țara prin tragere la sorți, după numărul clanurilor voastre. Celor ce sunt mai mulți să le dai o moștenire mai mare, iar celor ce sunt mai puțini să le dai o moștenire mai mică. Moștenirea fiecăruia să fie în locul care iese prin tragere la sorți. Să luați în stăpânire țara potrivit semințiilor părinților voștri.

55Dar dacă nu-i veți izgoni pe locuitorii țării, aceia pe care îi veți lăsa să rămână vor fi ca niște spini în ochii voștri și ca niște ghimpi în coaste. Ei vă vor dușmăni în țara în care veți locui.

56Și vă voi face și vouă așa cum am plănuit să le fac lor.»“

Copyright information for NTLR