Numbers 36

Cazul fiicelor lui Țelofhad

1Conducătorii familiilor din clanul urmașilor lui Ghilad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, care făceau parte din clanurile urmașilor lui Iosif, au venit și au vorbit înaintea lui Moise și a celorlalți conducători ai familiilor israelite.

2Ei le-au zis: – Când Domnul i-a poruncit stăpânului nostru să împartă țara israeliților ca moștenire prin tragere la sorți, El ți-a poruncit să dai moștenirea fratelui nostru Țelofhad, fiicelor lui.

3Dar dacă ele se mărită cu bărbați din alte seminții israelite, atunci moștenirea lor va fi luată din moștenirea seminției noastre și adăugată seminției din care bărbatul face parte. Astfel, o parte din moștenirea noastră ne va fi luată.

4Și când va veni anul de veselie pentru israeliți, moștenirea lor va fi adăugată seminției în care ele s-au măritat și proprietatea va fi ștearsă astfel din moștenirea seminției părinților noștri.

5Moise a poruncit israeliților din partea Domnului și le-a zis: – Ce spune seminția urmașilor lui Iosif este adevărat.

6Iată ce poruncește Domnul fiicelor lui Țelofhad: „Se pot mărita cu cine doresc, dar să se mărite numai cu cineva dintr-un clan din seminția tatălui lor.

7Nici o moștenire a israeliților să nu treacă dintr-o seminție într-alta, căci fiecare israelit trebuie să-și păstreze pământul moștenit de la părinții lui.

8Orice fată care moștenește pământ în oricare din semințiile israelite, trebuie să se mărite cu cineva dintr-un clan din seminția tatălui ei, pentru ca fiecare israelit să păstreze moștenirea tatălui său.

9Nici o moștenire nu va trece de la o seminție la alta, ci fiecare din semințiile israelite să-și păstreze propria-și moștenire.“

10Fetele lui Țelofhad au făcut după porunca pe care Domnul i-a dat-o lui Moise.

11Fetele lui Țelofhad – Mahla, Tirța, Hogla, Milca și Noa – s-au măritat cu verișori din partea tatălui lor.

12Ele s-au măritat în interiorul clanurilor urmașilor lui Manase, fiul lui Iosif, iar moștenirea lor a rămas în seminția clanului tatălui lor.

13Acestea sunt poruncile și hotărârile pe care Domnul le-a dat israeliților prin Moise în câmpiile Moabului, lângă Iordan, în fața Ierihonului.

Copyright information for NTLR