a+ 4:3 Probabil că primii cinci ani erau o perioadă de ucenicie (vezi 8:24 )
b+ 4:15 Sau: la Cortul Întâlnirii: Sfânta Sfintelor

Numbers 4

Responsabilitățile chehatiților

Domnul le-a zis lui Moise și lui Aaron:

„Numărați-i pe fiii lui Chehat separat de ceilalți leviți, după clanurile și familiile lor,

de la vârsta de treizeci de ani a  până la vârsta de cincizeci de ani, pe toți aceia care sunt în stare să facă vreo lucrare la Cortul Întâlnirii.

Iată care este slujirea fiilor lui Chehat la Cortul Întâlnirii:să aibă grijă de lucrurile preasfinte b .

În timp ce tabăra se pregătește de pornire, Aaron și fiii săi să intre, să dea jos draperia despărțitoare și să acopere Chivotul Mărturiei cu ea;

apoi să pună deasupra ei o învelitoare din piele de vițel de mare și să întindă peste aceasta o acoperitoare în întregime de culoare albastră, după care să pună drugii la loc.

Peste masa pâinii prezentării să întindă o acoperitoare de culoare albastră și să pună pe ea farfuriile, vasele pentru tămâie, ulcioarele și bolurile pentru jertfele de băutură; pâinea prezentării să fie, de asemenea, pe ea.

Apoi să întindă peste acestea o acoperitoare de culoare cărămizie, iar peste aceasta să pună o învelitoare din piele de vițel de mare, după care să pună drugii la loc.

Să ia o învelitoare de culoare albastră și să acopere sfeșnicul pentru luminat cu candelele lui, mucarnițele lui, tăvițele lui și toate vasele pentru ulei folosite la întrebuințarea lui;

10 să-l pună cu toate uneltele lui într-o învelitoare din piele de vițel de mare și să-l așeze pe targă.

11 Peste altarul de aur să întindă o acoperitoare de culoare albastră, iar peste aceasta să pună o învelitoare din piele de vițel de mare, după care să pună drugii la loc.

12 Apoi ei vor trebui să ia toate uneltele pentru slujire care sunt folosite în Lăcaș, să le pună într-o acoperitoare de culoare albastră, să le acopere cu o învelitoare din piele de vițel de mare și să le pună pe targă.

13 Să ia cenușa de pe altar și să întindă peste altar o acoperitoare de culoare purpurie;

14 să pună deasupra altarului toate uneltele lui care sunt folosite pentru slujire: fărașele, furculițele, lopețile, vasele, toate uneltele altarului; să întindă peste el o învelitoare din piele de vițel de mare și să îi pună drugii.

15 Când Aaron și fiii săi vor fi terminat de acoperit Lăcașul și toate lucrurile Lăcașului, iar tabăra va fi gata de pornire, fiii lui Chehat vor trebui să vină și să ducă aceste lucruri; dar să nu atingă nici unul din lucrurile sfinte pentru că vor muri. Acestea sunt lucrurile Cortului Întâlnirii pe care vor trebui să le ducă fiii lui Chehat.

16 Elazar, fiul preotului Aaron, va fi responsabil de uleiul pentru luminat, de tămâia mirositoare, de darul de mâncare continuu, de untdelemnul pentru ungere, de tot Tabernaculul cu tot ce este în el, de Lăcaș și de uneltele lui.“

17 După aceea, Domnul le-a zis lui Moise și lui Aaron:

18 „Aveți grijă de seminția clanurilor chehatiților, ca nu cumva să fie nimicită din mijlocul leviților.

19 Iată ce va trebui să faceți pentru ei, ca să trăiască și să nu moară atunci când se vor apropia de lucrurile sfinte: Aaron și fiii lui vor trebui să intre și să dea fiecăruia ceva de făcut sau de dus.

20 Fiii lui Chehat însă nu vor avea voie să intre și să se uite nici măcar o clipă la lucrurile sfinte, pentru că altfel vor muri.“

Responsabilitățile gherșoniților

21 Apoi Domnul i-a zis lui Moise:

22 „Numărați-i și pe fiii lui Gherșon după familiile și clanurile lor,

23 de la vârsta de treizeci de ani până la vârsta de cincizeci de ani, pe toți aceia care sunt în stare să facă vreo lucrare la Cortul Întâlnirii.

24 Iată care este slujba clanurilor gherșoniților, slujba pe care vor trebui s-o facă și ce anume vor trebui să ducă:

25 să ducă draperiile Tabernaculului, Cortul Întâlnirii cu învelitoarea lui, acoperitoarea din piei de viței de mare care se pune deasupra, draperia de la intrarea în Cortul Întâlnirii,

26 draperiile curții, draperia de la intrarea pe poarta curții care înconjoară Tabernaculul și altarul, funiile lor și toate uneltele care țin de ele; ei să facă tot ce este nevoie cu privire la acestea.

27 Toată slujirea gherșoniților cu privire la tot ce trebuie să ducă și tot ce trebuie să facă, să fie făcută la porunca lui Aaron și a fiilor săi; să-i pui responsabili peste tot ce au de dus.

28 Aceasta este slujirea clanurilor gherșoniților în ce privește Cortul Întâlnirii; responsabilitățile lor să fie sub supravegherea lui Itamar, fiul preotului Aaron.

Responsabilitățile merariților

29 Cu privire la fiii lui Merari, să-i numeri după clanurile și familiile lor,

30 de la vârsta de treizeci de ani până la vârsta de cincizeci de ani, pe oricine este în stare să facă vreo lucrare la Cortul Întâlnirii.

31 Acestea sunt lucrurile pe care trebuie să le ducă, aceasta este toată slujirea lor la Cortul Întâlnirii: scândurile Tabernaculului cu drugii lor, stâlpii, piedestalele,

32 stâlpii curții de jur împrejur, piedestalele lor, țărușii lor și funiile lor, toate uneltele lor și tot ce ține de acestea; să specificați exact numele lucrurilor pe care trebuie să le ducă.

33 Aceasta este slujirea clanurilor fiilor lui Merari, toată slujirea lor la Cortul Întâlnirii, sub supravegherea lui Itamar, fiul preotului Aaron.“

Numărul pe clanuri al leviților

34 Moise, Aaron și conducătorii adunării i-au numărat pe fiii lui Chehat, potrivit clanurilor și familiilor lor,

35 de la vârsta de treizeci de ani până la vârsta de cincizeci de ani, pe toți aceia care erau în stare să facă vreo lucrare la Cortul Întâlnirii;

36 numărul lor pe clanuri a fost de două mii șapte sute cincizeci.

37 Aceștia au fost cei ieșiți la numărătoare din clanurile chehatiților, toți aceia care puteau să slujească la Cortul Întâlnirii, pe care Moise și Aaron i-au numărat după porunca Domnului dată prin Moise.

38 Apoi au fost numărați gherșoniții potrivit clanurilor și familiilor lor,

39 de la vârsta de treizeci de ani până la vârsta de cincizeci de ani. Cei ce erau în stare să facă vreo lucrare la Cortul Întâlnirii,

40 numărați potrivit clanurilor și familiilor lor, au fost două mii șase sute treizeci de oameni.

41 Aceștia au fost cei ieșiți la numărătoare din clanurile gherșoniților, toți aceia care puteau să slujească la Cortul Întâlnirii, pe care Moise și Aaron i-au numărat după porunca Domnului.

42 După aceea, au fost numărați cei din clanurile fiilor lui Merari, potrivit clanurilor și familiilor lor,

43 de la vârsta de treizeci de ani până la vârsta de cincizeci de ani. Cei ce erau în stare să facă vreo lucrare la Cortul Întâlnirii,

44 numărați potrivit clanurilor lor, au fost trei mii două sute de oameni.

45 Aceștia au fost cei ieșiți la numărătoare din clanurile fiilor lui Merari, pe care Moise și Aaron i-au numărat după porunca Domnului dată prin Moise.

46 Toți leviții care au fost numărați, pe care Moise, Aaron și conducătorii lui Israel i-au numărat potrivit clanurilor și familiilor lor,

47 de la vârsta de treizeci de ani până la vârsta de cincizeci de ani, toți aceia care puteau să slujească și să ducă poverile de la Cortul Întâlnirii,

48 au fost în număr de opt mii cinci sute optzeci.

49 Ei au fost numărați după porunca dată de Domnul prin Moise, fiecăruia arătându-i-se ce trebuie să slujească și ce trebuie să ducă. Și astfel ei au fost numărați așa cum Domnul i-a poruncit lui Moise.

Copyright information for NTLR