a+ 5:2 Termenul ebraic desemnează diferite boli ale pieii, nu neapărat lepra
b+ 5:6 Sau: greșește față de semenul său în orice fel, fiindu-i astfel necredincios Domnului
c+ 5:15 O efă măsura aproximativ 22 l; aproximativ 2,2 l
d+ 5:21 Un limbaj figurativ care descrie sterilitatea sau avortul (vezi v. 28 )

Numbers 5

Curățirea taberei

1Apoi Domnul i-a zis lui Moise:

2„Poruncește-le israeliților să-i scoată afară din tabără pe toți leproșii a, pe toți aceia care au vreo scurgere și pe oricine este necurat din cauză că a atins un mort.

3Să-i scoateți afară atât pe bărbați, cât și pe femei; să-i scoateți afară din tabără ca nu cumva să pângărească tabăra, căci Eu locuiesc în mijlocul lor.“

4Israeliții au făcut întocmai; ei i-au scos afară din tabără. Israeliții au făcut așa cum îi spusese Domnul lui Moise.

5Domnul i-a mai zis lui Moise:

6„Spune-le israeliților: «Când un bărbat sau o femeie cade într-unul din păcatele pe care le fac oamenii, săvârșind astfel o fărădelege împotriva Domnului b, acel om este vinovat

7și trebuie să-și mărturisească păcatul pe care l-a făcut. De asemenea, el trebuie să dea înapoi în întregime prețul pentru paguba făcută, să adauge încă o cincime la acest preț și să îl dea celui pe care l-a păgubit.

8Dar dacă omul nu are nici o rudenie față de care să se facă restituirea pentru paguba făcută, atunci restituirea pentru paguba făcută să se întoarcă la Domnul și să fie a preotului, împreună cu berbecul pentru ispășire, cu care el trebuie să facă ispășire pentru acel om.

9De asemenea, fiecare contribuție din toate darurile sfinte pe care israeliții le aduc la preot, să fie a preotului.

10Darurile sfinte aduse de vreun om îi vor rămâne lui, iar ceea ce-i va da preotului va rămâne a preotului. »“

Testul pentru femeia bănuită de adulter

11Apoi Domnul i-a zis lui Moise:

12„Spune-le israeliților: «Dacă soția cuiva se abate de la calea cea dreaptă și îi este necredincioasă soțului ei,

13dacă un altul se culcă cu ea, dar lucrul aceasta este ascuns de ochii soțului și astfel ea rămâne nedescoperită, cu toate că s-a pângărit, dacă nu există nici o mărturie împotriva ei și n-a fost prinsă în fapt,

14dacă un duh de gelozie vine peste soțul ei și el începe să fie gelos pe soția lui care s-a pângărit sau dacă un duh de gelozie vine peste el și el începe să fie gelos pe soția lui, deși ea nu s-a pângărit,

15atunci bărbatul trebuie să-și ducă soția la preot. El trebuie să aducă jertfa cerută pentru ea: a zecea parte dintr-o efă c de făină de orz. Să nu toarne ulei pe ea și să nu pună tămâie, pentru că este un dar de mâncare pentru gelozie, un dar de descoperire, care descoperă o vină.

16Apoi preotul s-o apropie și s-o pună să stea înaintea Domnului ;

17preotul să ia apă sfântă într-un vas de pământ, după care să ia niște praf de pe podeaua Tabernaculului și să-l pună în apă.

18Să pună femeia să stea înaintea Domnului , să descopere capul femeii și să-i pună în mâini darul de mâncare pentru aducerea-aminte, care este darul de mâncare pentru gelozie. Preotul să aibă în mână apa amară care aduce blestem.

19Preotul s-o pună pe femeie sub jurământ și să-i zică: ‘Dacă nici un bărbat nu s-a culcat cu tine și dacă nu te-ai abătut de la cale ca să trăiești în necurăție, în timp ce erai sub autoritatea soțului, atunci să nu-ți facă nici un rău aceste ape amare care aduc blestem.

20Dar dacă te-ai abătut de la cale în timp ce erai sub autoritatea soțului, dacă te-ai pângărit și un alt bărbat, altul decât soțul tău, s-a culcat cu tine,’

21– preotul s-o pună pe femeie sub acest jurământ al blestemului și să-i spună aceste cuvinte – ‘atunci Domnul să te facă să fii de disprețuit și de blestemat în mijlocul poporului tău, făcând să ți se usuce coapsa și să ți se umfle pântecele d;

22fie ca această apă care aduce blestem să-ți intre în măruntaie și să facă să ți se umfle pântecele și să ți se usuce coapsa!’ Și femeia să zică: ‘Amin! Amin!’

23Preotul să scrie aceste blesteme pe un sul și să le șteargă apoi cu apă amară.

24După aceea, să-i dea femeii să bea apa amară care aduce blestem; apa care aduce blestem va intra în ea și-i va provoca suferință.

25Preotul să ia din mâinile femeii darul de mâncare adus pentru gelozie, să-l legene înaintea Domnului și să-l aducă la altar;

26preotul să ia un pumn din darul de mâncare, ca aducere-aminte, și să-l ardă pe altar. Apoi să dea femeii să bea apa.

27După ce îi va da să bea apa, dacă ea s-a pângărit și i-a fost necredincioasă soțului ei, apa care aduce blestem va intra în ea și îi va provoca suferință: pântecele i se va umfla, coapsa i se va usca și femeia va ajunge să fie disprețuită în mijlocul poporului ei.

28Dar dacă femeia nu s-a pângărit și este curată, atunci ea va fi considerată nevinovată și va putea avea copii.

29Aceasta este legea geloziei, când o femeie, aflându-se sub autoritatea soțului, se abate de la calea cea dreaptă și se pângărește,

30sau când duhul geloziei vine peste un bărbat și el începe să fie gelos pe soția lui; preotul trebuie s-o aducă înaintea Domnului și să-i facă întocmai după legea aceasta.

31Bărbatul va fi scutit de vină, dar femeia aceea își va purta vina.»“

Copyright information for NTLR