a+ 6:14 Adesea tradus prin jertfă de comuniune sau jertfă de mulțumire, deoarece poartă și aceste sensuri; și în vs. 17, 18

Numbers 6

Nazireatul

1Domnul i-a zis lui Moise:

2„Spune-le israeliților: «Când un bărbat sau o femeie face un jurământ deosebit, un jurământ de nazireat, pentru a se dedica Domnului ,

3ei trebuie să se abțină de la vin și băutură tare; să nu bea nici oțet făcut din vin, nici oțet făcut din băutură tare, să nu bea nici o băutură făcută din struguri, nici să nu mănânce struguri proaspeți sau uscați.

4În toate zilele sale de nazireat să nu mănânce nimic care vine din viță, nici măcar sâmburi sau pielița strugurelui.

5În toate zilele jurământului său de nazireat să nu treacă briciul pe capul lui; el va fi sfânt până se termină perioada pentru care s-a pus deoparte pentru Domnul ; să-și lase părul să crească în voie.

6În toate zilele dedicării sale pentru Domnul să nu se atingă de vreun mort.

7Să nu se pângărească nici pentru tatăl său, nici pentru mama sa, nici pentru fratele său, nici pentru sora sa, când aceștia vor muri, pentru că semnul dedicării sale pentru Dumnezeu este pe capul lui.

8În toate zilele nazireatului său să fie sfânt pentru Domnul.

9Dar dacă un om moare brusc lângă el și astfel își pângărește capul care a fost consacrat, va trebui să-și radă capul în ziua curățirii lui; să și-l radă în ziua a șaptea.

10Apoi, în ziua a opta, să aducă preotului, la intrarea în Cortul Întâlnirii, două turturele sau doi pui de porumbei.

11Preotul s-o aducă pe una ca jertfă pentru păcat, iar pe cealaltă ca ardere de tot și să facă ispășire pentru nazireu cu privire la păcatul făcut din cauza mortului. În aceeași zi nazireul trebuie să-și consacre capul;

12să dedice din nou Domnului zilele sale ca nazireu și să aducă un miel de un an ca jertfă pentru vină. De zilele dinainte nu se va ține seama pentru că nazireatul său a fost pângărit.

13Iată care este legea nazireului în ziua când ia sfârșit perioada lui de nazireat: nazireul trebuie să fie adus la intrarea Cortului Întâlnirii.

14Acolo va trebui să aducă Domnului jertfa sa: un miel de un an, fără meteahnă, ca ardere de tot; o oaie de un an, fără meteahnă ca jertfă pentru păcat; un berbec fără meteahnă ca jertfă de pace a;

15un coș cu azime, turte făcute din făină aleasă, amestecată cu ulei, turte nedospite stropite cu ulei, împreună cu darurile de mâncare și jertfele de băutură obișnuite.

16Preotul să le aducă înaintea Domnului , împreună cu jertfa lui pentru păcat și arderea lui de tot.

17Să aducă și berbecul ca jertfă de pace în cinstea Domnului alături de coșul cu azime; de asemenea, preotul va trebui să aducă și darul lui de mâncare și jertfa lui de băutură.

18Apoi nazireul va trebui să-și radă capul consacrat Domnului la intrarea Cortului Întâlnirii, să ia părul capului său care a fost consacrat și să-l pună pe foc, sub jertfele de pace.

19Preotul va trebui să ia unul din membrele din față ale berbecului, după ce a fiert, precum și o turtă nedospită din coș și o azimă și să le pună în mâinile nazireului, după ce acesta și-a ras capul consacrat Domnului.

20Preotul să le legene ca jertfă legănată înaintea Domnului. Acestea sunt sfinte și aparțin preotului, împreună cu pieptul adus ca jertfă legănată și spata adusă ca jertfă prin ridicare. După aceea nazireul va putea să bea vin.

21Aceasta este legea pentru nazireul care face un jurământ. Așa trebuie să-și aducă el jertfa Domnului pentru nazireatul său, în afară de ceea ce poate dărui de la sine. Să facă potrivit cu jurământul pe care l-a făcut, urmând legea nazireatului său.»“

Binecuvântarea poporului de către preoți

22Apoi Domnul i-a zis lui Moise:

23„Spune-le lui Aaron și fiilor săi: «Așa să-i binecuvântați pe israeliți. Să le spuneți:

24‘ Domnul să te binecuvânteze și să te păzească!

25Domnul să facă să lumineze fața Sa peste tine și să se îndure de tine!

26Domnul să-Și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea!’»27Așa să pună Numele Meu peste israeliți și Eu îi voi binecuvânta.“

Copyright information for NTLR