a+ 8:24 Vezi nota de la 4:3

Numbers 8

1Domnul i-a zis lui Moise:

2„Spune-i lui Aaron: «Când vei așeza candelele, cele șapte candele vor trebui să lumineze în partea din față a sfeșnicului.»“

3Aaron a făcut întocmai; a așezat candelele în partea din față a sfeșnicului, așa cum îi poruncise Domnul lui Moise.

4Sfeșnicul era din aur bătut; de la picior până la petale era din aur bătut; Moise îl făcuse după modelul pe care i-l arătase Domnul.

Sfințirea și slujirea leviților

5Domnul i-a zis lui Moise:

6„Ia-i pe leviți din mijlocul israeliților și curățește-i.

7Iată ce trebuie să faci ca să fie curați: tu să-i stropești cu apa ispășirii, iar ei să-și radă tot trupul cu briciul și să-și spele hainele; așa se vor curăți.

8Apoi să ia un taur și darul de mâncare făcut din făină aleasă amestecată cu ulei, iar tu să iei un alt taur ca jertfă pentru păcat.

9Să-i aduci pe leviți înaintea Cortului Întâlnirii și să convoci toată adunarea israeliților.

10Când îi vei aduce pe leviți înaintea Domnului , israeliții vor trebui să-și pună mâinile peste ei;

11apoi Aaron îi va înfățișa pe leviți înaintea Domnului ca o jertfă legănată din partea israeliților, și astfel ei vor putea să slujească Domnului.

12Leviții să-și pună mâinile pe capetele taurilor, după care el să-i jertfească în cinstea Domnului , pe unul ca jertfă pentru păcat, iar pe celălalt ca ardere de tot și să facă astfel ispășire pentru leviți.

13Apoi să-i pui pe leviți să stea înaintea lui Aaron și a fiilor săi și să-i aduci ca jertfă legănată înaintea Domnului.

14Așa să-i separi pe leviți de ceilalți israeliți și leviții vor fi ai Mei.

15După ce i-ai curățit și i-ai adus ca jertfă legănată, leviții vor putea intra în Cortul Întâlnirii ca să slujească.

16Căci ei Îmi sunt dați pe deplin din mijlocul israeliților; i-am luat pentru Mine în locul tuturor celor ce sunt primul rod al pântecelui, în locul întâilor născuți ai israeliților.

17Toți întâii născuți ai israeliților sunt ai Mei, atât dintre oameni, cât și dintre animale. Mie Mi i-am închinat în ziua în care i-am lovit pe toți întâii născuți din țara Egiptului.

18De aceea i-am luat pe leviți în locul tuturor întâilor născuți ai israeliților.

19Eu i-am dat în dar pe leviți lui Aaron și fiilor săi, ca să le slujească israeliților în Cortul Întâlnirii și să facă ispășire pentru israeliți; astfel, israeliții nu vor fi loviți de nici o urgie când se vor apropia de Lăcaș.“

20Moise, Aaron și întreaga adunare a israeliților au făcut întocmai cu leviții; israeliții au făcut așa cum Domnul i-a poruncit lui Moise cu privire la ei.

21Leviții s-au curățit și și-au spălat hainele; apoi Aaron i-a adus ca jertfă legănată înaintea Domnului și a făcut ispășire pentru ei ca să-i curățească.

22După aceea, leviții au intrat să slujească în Cortul Întâlnirii înaintea lui Aaron și a fiilor săi. Așa cum îi poruncise Domnul lui Moise cu privire la leviți, așa au făcut cu ei.

23Domnul i-a zis lui Moise:

24„Aceasta este o hotărâre în ceea ce-i privește pe leviți: de la vârsta de douăzeci și cinci de ani a în sus, leviții vor putea să înceapă să slujească la Cortul Întâlnirii;

25dar la vârsta de cincizeci de ani ei trebuie să se retragă de la datoria slujirii și să nu mai lucreze.

26Vor putea însă să-i ajute pe frații lor la Cortul Întâlnirii în împlinirea datoriilor lor, dar nu vor putea sluji. Așa să faci cu leviții în ce privește datoriile lor.“

Copyright information for NTLR