a+ v. 10 On e sim us înseamnă Folositor
b+ v. 13 Sau: Vestea Bună

Filimon

Filimon

Philemon

1Pavel, prizonier de dragul lui Cristos Isus, și fratele Timotei, către preaiubitul Filimon, conlucrător cu noi,

2către sora Apfia, către Arhipus, ostaș împreună cu noi, și către biserica din casa ta:

3har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Cristos!

Mulțumire și rugăciune

4Îi mulțumesc Dumnezeului meu ori de câte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele,

5pentru că am auzit de credința ta în Domnul Isus și de dragostea pe care o ai față de toți sfinții.

6Mă rog ca această părtășie a ta la credință să fie eficace, astfel încât să ai cunoștință de tot binele care se face între noi în Cristos.

7Am avut o mare bucurie și încurajare datorită dragostei tale, pentru că simțămintele sfinților au fost înviorate prin tine, frate.

Cererea lui Pavel referitoare la Onesimus

8De aceea, cu toate că am toată libertatea în Cristos să-ți poruncesc ce ar fi potrivit să faci,

9totuși vreau să-ți fac o rugăminte în numele dragostei, eu, Pavel, un bătrân, și acum și un prizonier de dragul lui Cristos Isus:

10te rog pentru copilul meu, Onesimus a, pe care l-am născut în timp ce eram în lanțuri.

11Cândva, el ți-a fost nefolositor, dar acum îți este folositor atât ție, cât și mie.

12Ți-l trimit înapoi, pe el, inima mea.

13Aș fi dorit să-l țin lângă mine, ca să-mi slujească în locul tău, cât timp sunt în lanțuri pentru Evanghelie b,

14dar nu am vrut să fac nimic fără consimțământul tău, pentru ca binele pe care-l faci să nu fie din obligație, ci un lucru făcut de bunăvoie.

15Poate că el a fost despărțit de tine pentru un timp tocmai ca să-l ai înapoi pe vecie,

16dar nu ca pe un sclav, ci mai presus de un sclav, ca pe un frate preaiubit, mai ales de mine și cu atât mai mult de tine, atât în chip firesc, cât și în Domnul.

17Așadar, dacă mă consideri prieten, primește-l ca pe mine însumi!

18Iar dacă ți-a făcut ceva rău sau îți datorează ceva, pune aceasta în socoteala mea.

19Eu, Pavel, scriu aceasta cu mâna mea: eu îți voi plăti înapoi – ca să nu zic că tu însuți mi te datorezi mie.

20Da, frate, vreau să am un câștig de la tine în Domnul; înviorează-mi simțămintele în Cristos!

21Îți scriu fiind convins de ascultarea ta, știind că vei face chiar mai mult decât îți spun.

22Totodată, pregătește-mi un loc de găzduire, pentru că sper ca, prin rugăciunile voastre, să vă fiu dat înapoi.

23Epafras, prizonier împreună cu mine de dragul lui Cristos Isus, te salută

24și, de asemenea, și Marcu, Aristarhus, Demas și Luca, conlucrători cu mine.

25Harul Domnului Isus Cristos să fie cu duhul vostru!

Copyright information for NTLR