a+ 2:6 Sau: form ă; și în v. 7
b+ 2:7 Unele traduceri încep vs. 8 cu acest vers
c+ 2:16 Sau: ținând strâns
d+ 2:17 Vezi Ex. 29:38-41

Philippians 2

Imitându-L pe Cristos în smerenie

1Așadar, dacă este vreo încurajare în Cristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo părtășie cu Duhul, dacă este vreo afecțiune și vreo îndurare,

2faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un duh și un gând!

3Nu faceți nimic din ambiție egoistă, nici din îngâmfare, ci, în smerenie, considerați-i pe alții mai presus decât voi înșivă.

4Fiecare dintre voi ar trebui să fie preocupat nu doar de interesele lui, ci și de ale altora.

5Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Cristos Isus,

6Cel Ce, existând în chip a  de Dumnezeu, n-a considerat că a fi egal lui Dumnezeu este un lucru ce trebuie apucat,

7ci S-a golit de Sine, luând chip de rob și devenind asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om; b 

8S-a smerit și a devenit ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce.

9De aceea și Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult și I-a dăruit Numele care este mai presus de orice nume,

10pentru ca în Numele lui Isus să se plece orice genunchi din cer, de pe pământ și de sub pământ,

11și orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Cristos este Domnul.

Strălucind ca niște stele

12De aceea, preaiubiții mei, așa cum întotdeauna ați ascultat, nu doar în prezența mea, ci mult mai mult acum, în absența mea, duceți la bun sfârșit mântuirea voastră, cu frică și cutremur,

13pentru că Dumnezeu este Cel Care lucrează în voi; și astfel voi aveți voință și puteți lucra după buna Lui plăcere.

14Faceți toate lucrurile fără să vă plângeți și fără să vă certați,

15ca să fiți fără pată și curați, copii ai lui Dumnezeu în mijlocul unei generații necinstite și pervertite. Străluciți între ei ca niște stele în univers,

16ținând sus c  Cuvântul vieții, ca să mă pot lăuda în ziua lui Cristos că n-am alergat în zadar și că nu am trudit degeaba.

17Și chiar dacă sunt turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și lucrarea credinței voastre d  , eu mă bucur și îmi împărtășesc bucuria cu voi toți.

18În același fel, bucurați-vă și voi și împărtășiți-vă bucuria cu mine!

Timotei și Epafrodit

19Nădăjduiesc în Domnul Isus că vi-l voi trimite în curând pe Timotei, pentru ca și eu să fiu încurajat de veștile despre voi.

20Căci n-am pe nimeni care să-mi împărtășească simțămintele ca el, fiind cu adevărat preocupat de starea voastră.

21Toți își urmăresc propriile interese, și nu pe ale lui Cristos.

22Voi cunoașteți vrednicia lui, și anume că a lucrat cu mine pentru Evanghelie ca un copil slujindu-și tatăl.

23Sper să vi-l trimit imediat ce aflu cum merg lucrurile cu privire la mine

24și am încredere în Domnul că voi veni și eu curând.

25Am considerat că este necesar să vi-l trimit pe fratele Epafrodit, conlucrător și ostaș împreună cu mine, trimisul vostru, cel pe care voi l-ați trimis pentru a sluji nevoilor mele.

26El a fost foarte tulburat fiindcă ați auzit că a fost bolnav.

27A fost atât de bolnav încât era aproape să moară, însă Dumnezeu a avut îndurare față de el și nu doar față de el, ci și față de mine, ca să nu fiu întristat peste măsură.

28Așadar, vi-l trimit în grabă, ca să vă bucurați văzându-l din nou, iar eu să nu mai fiu întristat.

29Primiți-l deci bine, în Domnul, cu toată bucuria, și cinstiți astfel de oameni!

30Căci de dragul lucrării lui Cristos era aproape să moară, riscându-și viața pentru a face, în locul vostru, acele lucruri pe care voi nu le-ați putut face pentru mine.

Copyright information for NTLR