a+ 3:5 Fariseii formau o grupare religioasă care cunoștea și respecta cu strictețe litera legii, precum și alte tradiții (reguli bazate pe o interpretare a legii scrise: legea orală)

Philippians 3

Falsa dreptate și adevărata dreptate

1În cele din urmă, frații mei, bucurați-vă în Domnul! Mie nu-mi este greu să vă scriu aceleași lucruri, iar vouă vă dau siguranță.

2Feriți-vă de câinii aceia! Feriți-vă de lucrătorii aceia răi, feriți-vă de mutilatorii aceia!

3Noi suntem cei care am primit adevărata circumcizie: cei care ne închinăm prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Cristos Isus și care nu ne punem încrederea în lucruri pământești,

4deși eu aș avea motive să mă laud cu lucrurile pământești. Dacă cineva crede că are motive să se încreadă în lucrurile pământești, eu și mai mult:

5circumcis în a opta zi, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește Legea – fariseu a,

6în ce privește râvna – persecutor al bisericii, în ce privește dreptatea care se bazează pe Lege – fără vină.

7Însă toate lucrurile care pentru mine erau un câștig le consider ca o pierdere, de dragul lui Cristos.

8Mai mult decât atât, le consider pe toate o pierdere față de valoarea deosebită a cunoașterii lui Cristos Isus, Domnul meu, datorită Căruia am suferit pierderea tuturor lucrurilor și datorită Căruia le consider gunoaie, pentru a-L câștiga pe Cristos

9și pentru a fi găsit în El, nu având o dreptate a mea, care vine din Lege, ci una care vine prin credința în Cristos: dreptatea care vine de la Dumnezeu prin credință.

10Vreau să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să devin ca El în moartea Lui,

11pentru ca astfel să ajung, cumva, la învierea din morți.

Urmărind premiul

12Nu că deja am și obținut sau, mai bine zis, că am și fost făcut deja desăvârșit, dar urmăresc să apuc premiul pentru care și eu am fost apucat de Cristos Isus.

13Fraților, eu însumi nu consider că l-am apucat, însă fac un singur lucru: uitând ce este în urmă și aruncându-mă înainte,

14urmăresc ținta, alergând spre premiul chemării de sus al lui Dumnezeu, în Cristos Isus.

15Așadar, toți cei ce suntem maturi să avem același gând! Iar dacă gândiți diferit cu privire la vreun lucru, Dumnezeu vi-l va clarifica.

16Însă, în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să trăim la fel!

17Urmați exemplul meu, fraților, și uitați-vă cu atenție la cei care trăiesc după exemplul pe care vi l-am dat.

18Căci v-am spus deseori și vă mai spun și acum, plângând, că sunt mulți care trăiesc ca dușmani ai crucii lui Cristos.

19Sfârșitul lor va fi distrugerea, dumnezeul lor este pântecele, iar gloria lor stă în rușinea lor; ei se gândesc la lucruri pământești.

20Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde Îl și așteptăm pe Mântuitorul nostru, Domnul Isus Cristos.

21El va transforma trupul nostru umil și-l va face asemenea trupului Său glorios, folosind puterea prin care-Și poate supune toate lucrurile.

Copyright information for NTLR