a+ 4:2 Sau: tovarăș de jug; termenul poate fi înțeles și ca nume propriu: Syzygus
b+ 4:22 Titlu purtat de împărații romani, preluat de la Iulius Caesar ( 44 î.Cr. )
c+ 4:23 Unele mss timpurii nu conțin acest cuvânt; este posibil ca scribii să fi adăugat mai târziu cuvântul amen la sfârșitul fiecărei cărți, deoarece foarte multe mss grecești încheie toate cărțile, mai puțin Faptele Apostolilor, Iacov și 3 Ioan, cu acest cuvânt

Philippians 4

De aceea, frații mei preaiubiți și dragi, bucuria și cununa mea, preaiubiților, rămâneți fermi în Domnul!

Îndemnuri

Le îndemn pe Evodia și pe Sintichia să aibă același gând în Domnul!

Ție, credincios slujitor împreună cu mine a , îți cer să le ajuți pe aceste femei! Ele s-au ostenit alături de mine la răspândirea Evangheliei, împreună cu Clement și cu ceilalți conlucrători cu mine, ale căror nume sunt în cartea vieții.

Bucurați-vă totdeauna în Domnul! Vă spun din nou: bucurați-vă!

Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii! Domnul este aproape.

Nu vă îngrijorați de nimic, ci, în orice lucru, prin rugăciune și cerere, cu mulțumire, faceți cunoscute cererile voastre înaintea lui Dumnezeu.

Iar pacea lui Dumnezeu, care depășește orice înțelegere, vă va păzi inimile și gândurile în Cristos Isus.

În cele din urmă, fraților, tot ce este adevărat, tot ce este nobil, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este plăcut, tot ce este vrednic de admirat, orice faptă măreață, orice este vrednic de laudă, la acestea să vă gândiți!

Ceea ce ați învățat, ați primit, ați auzit și ați văzut în mine, aceea să faceți! Iar Dumnezeul păcii va fi cu voi.

Mulțumire pentru daruri

10 M-am bucurat mult în Domnul că acum, din nou, v-ați gândit la mine. Într-adevăr, voi ați fost preocupați de mine, însă n-ați avut ocazia să arătați aceasta.

11 Nu din cauza unei nevoi vă spun aceasta, pentru că eu am învățat să fiu mulțumit în orice împrejurare m-aș afla.

12 Știu ce înseamnă să fii sărac și știu ce înseamnă să ai din belșug. Am învățat secretul de a fi mulțumit în orice situație – fie sătul, fie flămând, fie în belșug, fie în nevoie.

13 Pot totul în Cristos, Care mă întărește.

14 Însă ați făcut bine că ați luat parte cu mine în necaz.

15 Voi știți, filipenilor, că în primele zile ale predicării Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nici o biserică n-a fost alături de mine în ce privește darea și primirea, în afară de voi.

16 În Tesalonic mi-ați trimis de mai multe ori ajutor pentru nevoile mele.

17 Nu că eu umblu după daruri, ci eu umblu după câștigul care este în folosul vostru.

18 Am primit de toate și sunt în belșug. Sunt foarte mulțumit că am primit de la Epafrodit darurile pe care mi le-ați trimis. Ele sunt o aromă plăcut mirositoare, o jertfă bine primită, plăcută lui Dumnezeu.

19 Dumnezeul meu va împlini toate nevoile voastre, potrivit cu bogăția Lui slăvită, în Cristos Isus.

20 A Dumnezeului și Tatălui nostru să fie slava, în vecii vecilor! Amin.

21 Salutați-i pe toți sfinții în Cristos Isus! Frații care sunt cu mine vă salută.

22 Toți sfinții vă salută, mai ales cei din casa Cezarului b .

23 Harul Domnului Isus Cristos să fie cu duhul vostru! (Amin.) c 

Copyright information for NTLR