a+ 4:2 Sau: tovarăș de jug; termenul poate fi înțeles și ca nume propriu: Syzygus
b+ 4:22 Titlu purtat de împărații romani, preluat de la Iulius Caesar ( 44 î.Cr. )
c+ 4:23 Unele mss timpurii nu conțin acest cuvânt; este posibil ca scribii să fi adăugat mai târziu cuvântul amen la sfârșitul fiecărei cărți, deoarece foarte multe mss grecești încheie toate cărțile, mai puțin Faptele Apostolilor, Iacov și 3 Ioan, cu acest cuvânt

Philippians 4

1De aceea, frații mei preaiubiți și dragi, bucuria și cununa mea, preaiubiților, rămâneți fermi în Domnul!

Îndemnuri

2Le îndemn pe Evodia și pe Sintichia să aibă același gând în Domnul!

3Ție, credincios slujitor împreună cu mine a, îți cer să le ajuți pe aceste femei! Ele s-au ostenit alături de mine la răspândirea Evangheliei, împreună cu Clement și cu ceilalți conlucrători cu mine, ale căror nume sunt în cartea vieții.

4Bucurați-vă totdeauna în Domnul! Vă spun din nou: bucurați-vă!

5Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii! Domnul este aproape.

6Nu vă îngrijorați de nimic, ci, în orice lucru, prin rugăciune și cerere, cu mulțumire, faceți cunoscute cererile voastre înaintea lui Dumnezeu.

7Iar pacea lui Dumnezeu, care depășește orice înțelegere, vă va păzi inimile și gândurile în Cristos Isus.

8În cele din urmă, fraților, tot ce este adevărat, tot ce este nobil, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este plăcut, tot ce este vrednic de admirat, orice faptă măreață, orice este vrednic de laudă, la acestea să vă gândiți!

9Ceea ce ați învățat, ați primit, ați auzit și ați văzut în mine, aceea să faceți! Iar Dumnezeul păcii va fi cu voi.

Mulțumire pentru daruri

10M-am bucurat mult în Domnul că acum, din nou, v-ați gândit la mine. Într-adevăr, voi ați fost preocupați de mine, însă n-ați avut ocazia să arătați aceasta.

11Nu din cauza unei nevoi vă spun aceasta, pentru că eu am învățat să fiu mulțumit în orice împrejurare m-aș afla.

12Știu ce înseamnă să fii sărac și știu ce înseamnă să ai din belșug. Am învățat secretul de a fi mulțumit în orice situație – fie sătul, fie flămând, fie în belșug, fie în nevoie.

13Pot totul în Cristos, Care mă întărește.

14Însă ați făcut bine că ați luat parte cu mine în necaz.

15Voi știți, filipenilor, că în primele zile ale predicării Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nici o biserică n-a fost alături de mine în ce privește darea și primirea, în afară de voi.

16În Tesalonic mi-ați trimis de mai multe ori ajutor pentru nevoile mele.

17Nu că eu umblu după daruri, ci eu umblu după câștigul care este în folosul vostru.

18Am primit de toate și sunt în belșug. Sunt foarte mulțumit că am primit de la Epafrodit darurile pe care mi le-ați trimis. Ele sunt o aromă plăcut mirositoare, o jertfă bine primită, plăcută lui Dumnezeu.

19Dumnezeul meu va împlini toate nevoile voastre, potrivit cu bogăția Lui slăvită, în Cristos Isus.

20A Dumnezeului și Tatălui nostru să fie slava, în vecii vecilor! Amin.

21Salutați-i pe toți sfinții în Cristos Isus! Frații care sunt cu mine vă salută.

22Toți sfinții vă salută, mai ales cei din casa Cezarului b.

23Harul Domnului Isus Cristos să fie cu duhul vostru! (Amin.) c

Copyright information for NTLR