a+ 1:4 Sau: prudență
b+ 1:4 Sau: celui nesăbuit. T ermenul ebraic se referă la o anumită naivitate sau lipsă de experiență; peste tot în carte
c+ 1:7 Termenul ebraic tradus cu nebun denotă, aici și aproape peste tot în VT, o persoană deficientă din punct de vedere moral
d+ 1:12 E br: Șeol; peste tot în carte
e+ 1:21 TM; LXX: strigă de pe ziduri

Proverbs 1

Prolog: scopul și tema cărții

1Proverbele lui Solomon, fiul lui David, regele lui Israel,

2pentru a cunoaște înțelepciunea și învățătura, pentru a înțelege cuvintele cunoașterii,

3pentru a primi îndrumare în ce privește chibzuința, dreptatea, judecata și nepărtinirea

4pentru a da agerime a  celui neștiutor b  , iar tânărului – cunoștință și prudență,

5pentru ca cel înțelept să asculte și să-și sporească cunoașterea, iar cel cu discernământ să primească îndrumare

6pentru a înțelege un proverb sau o pildă, pentru a pricepe cuvintele și ghicitorile înțelepților.

7Frica de DOMNUL este începutul cunoașterii, dar nebunii c  disprețuiesc înțelepciunea și disciplinarea.

Îndemnuri la a căuta înțelepciunea

Avertizare împotriva ispitirii

8Ascultă, fiul meu, învățătura tatălui tău și nu părăsi îndrumarea mamei tale.

9Căci ele vor fi o cunună grațioasă pe capul tău și un colier în jurul gâtului tău.

10Fiul meu, dacă niște păcătoși vor să te ademenească nu te lăsa înduplecat de ei.

11Dacă-ți vor spune: „Vino cu noi! Haidem să stăm la pândă ca săvărsăm sânge, să întindem fără motiv curse celui nevinovat!

12Haidem să-i înghițim de vii ca Locuința Morților d  și întregi ca pe cei ce se coboară în groapă!

13Vom câștiga tot felul de lucruri scumpe și ne vom umple casele cu pradă.

14Pune partea ta cu noi și vom avea o pungă împreună!“

15Fiul meu, să nu mergi împreună cu ei, abate-ți piciorul de pe căile lor,

16căci picioarele lor aleargă spre rău și se grăbesc să verse sânge.

17Este însă atât de zadarnic să se arunce plasa în văzul tuturor păsărilor!

18Căci aceștia își pândesc însăși viața lor, își întind curse înseși sufletelor lor.

19Aceasta este soarta tuturor celor ce umblă după câștig necinstit; el curmă viața celor ce și-l însușesc.

Chemarea înțelepciunii și consecințele respingerii ei

20Înțelepciunea strigă pe străzi, își înalță glasul în locuri publice,

21strigă acolo unde e zarva mai mare e  , la porțile cetății își rostește cuvintele:

22„Nesăbuiților, până când veți iubi prostia? Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocura și vor urî proștii cunoașterea?

23Dacă v-ați întoarce la mustrarea mea, aș revărsa duhul meu peste voi și v-aș dezvălui cuvintele mele.

24Dar pentru că mă respingeți când vă chem, iar când îmi întind mâna, nimeni nu ia seama,

25pentru că ignorați toate sfaturile mele și nu primiți mustrările mele,

26de aceea și eu voi râde când vă va lovi dezastrul, îmi voi bate joc de voi când groaza vă va ajunge,

27când spaima vă va cuprinde ca o furtună și nenorocirea va veni ca o rafală de vânt, când necazul și suferința vă vor copleși.

28Atunci mă vor chema dar nu voi răspunde, mă vor căuta dar nu mă vor găsi.

29Pentru că au urât cunoștința și n-au ales frica de DOMNUL ,

30pentru că n-au acceptat sfaturile mele și au disprețuit toate mustrările mele,

31de aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor și se vor sătura cu roada planurilor lor.

32Căci încăpățânarea îi ucide pe cei nesăbuiți și mulțumirea de sine îi distruge pe cei proști;

33dar cel ce mă ascultă va locui în siguranță, va trăi liniștit, fără să-l apuce groaza de vreun rău.“

Copyright information for NTLR