Proverbs 10

Proverbele lui Solomon

Proverbele lui Solomon: Un fiu înțelept aduce bucurie tatălui său, dar un fiu prost își întristează mama.

Comorile obținute prin înșelăciune nu folosesc la nimic, dar dreptatea salvează de la moarte.

DOMNUL nu va lăsa pe cel drept să sufere de foame, dar El îndepărtează pofta celor răi.

Mâinile leneșe aduc sărăcie unui om, dar mâinile harnice îl îmbogățesc.

Cine strânge vara este un fiu înțelept, dar cine doarme în timpul secerișului este un fiu care aduce rușine.

Pe capul celui drept sunt binecuvântări, dar gura celor răi ascunde violență.

Amintirea celui drept este binecuvântată, dar numele celor răi va putrezi.

Cine are o inimă înțeleaptă primește poruncile, dar pălăvrăgeala nebunului duce la ruină.

Cine umblă în integritate merge în siguranță, dar cine apucă pe căi strâmbe va fi descoperit.

10 Cine clipește răutăcios din ochi provoacă întristare, iar pălăvrăgeala nebunului duce la ruină.

11 Gura celui drept este un izvor de viață, dar gura celor răi ascunde violență.

12 Ura provoacă certuri, dar dragostea acoperă toate greșelile.

13 Pe buzele omului priceput se găsește înțelepciune, dar nuiaua este pentru spinarea celui fără minte.

14 Înțelepții păstrează cunoștința, dar gura nebunilor atrage ruina.

15 Averea este o cetate întărită pentru cel bogat, iar lipsa este ruina celor săraci.

16 Câștigul celui drept este folosit pentru viață, dar venitul celui rău este folosit pentru păcat.

17 Cine ia seama la disciplinare este pe calea către viață, dar cine ignoră corectarea se rătăcește.

18 Cine ascunde ura are buze mincinoase, și oricine răspândește bârfa este un prost.

19 În mulțimea de cuvinte păcatul nu lipsește, dar cel ce-și ține în frâu buzele este chibzuit.

20 Limba celui drept este argint ales, dar inima celui rău este de mică valoare.

21 Buzele celui drept hrănesc pe mulți, dar proștii mor din lipsă de judecată.

22 Binecuvântarea DOMNULUI îmbogățește și El nu adaugă nici un necaz la ea.

23 Pentru cel prost este o plăcere să facă răul, dar omul priceput își găsește plăcerea în înțelepciune.

24 Celui rău, de ceea ce se teme, aceea i se va întâmpla, dar celor drepți li se va împlini dorința.

25 Când trece furtuna, cel rău nu mai este, dar cel drept este o temelie veșnică.

26 Ca oțetul pentru dinți și ca fumul pentru ochi, așa este leneșul pentru cei ce-l trimit.

27 Frica de DOMNUL prelungește zilele, dar anii celui rău vor fi scurtați.

28 Nădejdea celor drepți este bucurie, dar speranța celor răi va pieri.

29 Calea DOMNULUI este un refugiu pentru cel integru, dar este o ruină pentru cei ce fac răul.

30 Cel drept nu va fi dezrădăcinat niciodată, dar cei răi nu vor locui în țară.

31 Gura celui drept aduce înțelepciune, dar limba care vorbește lucruri stricate va fi nimicită.

32 Buzele celui drept știu ce este potrivit, dar gura celor răi spune numai lucruri stricate.

Copyright information for NTLR