Proverbs 11

Cumpăna înșelătoare este o urâciune înaintea Domnului , dar greutățile corecte Îi sunt plăcute.

Când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciunea este cu cei smeriți.

Integritatea celor drepți îi conduce, dar perfidia celor necredincioși îi distruge.

Bogăția nu este de nici un folos în ziua mâniei, dar dreptatea salvează de la moarte.

Dreptatea celui nevinovat îi netezește calea, dar cel rău este învins de însăși răutatea lui.

Dreptatea celor cinstiți îi salvează, dar cei răi sunt prinși de dorințele lor rele.

Când moare cel rău, îi piere speranța, iar nădejdea tăriei lor este nimicită.

Cel drept este eliberat din necaz, dar cel rău îi ia locul.

Cel lipsit de evlavie își distruge semenul cu gura, dar cei drepți sunt izbăviți prin cunoștință.

10 Când le merge bine celor drepți, cetatea se bucură, iar când pier cei răi, se aud strigăte de veselie.

11 O cetate este elogiată datorită binecuvântării celor drepți, dar gura celor răi îi aduce ruinarea.

12 Cel fără minte își disprețuiește semenul, dar omul care are pricepere își ține gura.

13 Cel ce umblă cu bârfe dezvăluie gânduri tainice, dar cel demn de încredere păstrează secretele.

14 Poporul piere din lipsă de îndrumare, dar numărul mare de sfetnici aduce victorie.

15 Cine girează pentru un străin va suferi, dar cine refuză să se ofere garant este în siguranță.

16 O femeie plăcută câștigă respect, dar cei nemiloși câștigă doar bogăție.

17 Omul milostiv își face bine lui însuși, dar cel nemilos își aduce asupra lui necazuri.

18 Cel rău obține un câștig înșelător, dar cel ce seamănă dreptatea primește o adevărată plată.

19 Adevărata dreptate conduce la viață, dar cel care urmărește răul merge spre propria lui moarte.

20 Cei cu inima înșelătoare sunt o urâciune înaintea Domnului dar cei integri în căile lor Îi sunt plăcuți.

21 În mod sigur, cel rău nu va rămâne nepedepsit, dar cei ce sunt drepți vor fi salvați.

22 Ca un inel de aur în râtul unui porc, așa este o femeie frumoasă, dar lipsită de discernământ.

23 Dorința celor drepți este numai spre bine, dar speranța celor răi numai spre mânie.

24 Unul dă cu mână largă și obține mai mult, iar altul, care este zgârcit, sărăcește.

25 Sufletul generos va fi săturat din belșug și cel ce udă pe alții va fi el însuși udat.

26 Cine păstrează grâul este blestemat de popor, dar cine-l vinde va fi încoronat cu binecuvântări.

27 Cine caută binele găsește bunăvoință, dar răul vine peste cel care-l caută.

28 Cine se încrede în bogățiile lui va da greș, dar cei drepți vor înmuguri ca frunzișul.

29 Cine aduce necazuri asupra familiei lui va moșteni vânt, iar cel prost va fi slujitorul celui înțelept.

30 Rodul celui drept este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete.

31 Dacă cel drept este pedepsit pe pământ, cu atât mai mult cel lipsit de evlavie și păcătos.

Copyright information for NTLR