Proverbs 11

1Cumpăna înșelătoare este o urâciune înaintea Domnului , dar greutățile corecte Îi sunt plăcute.

2Când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciunea este cu cei smeriți.

3Integritatea celor drepți îi conduce, dar perfidia celor necredincioși îi distruge.

4Bogăția nu este de nici un folos în ziua mâniei, dar dreptatea salvează de la moarte.

5Dreptatea celui nevinovat îi netezește calea, dar cel rău este învins de însăși răutatea lui.

6Dreptatea celor cinstiți îi salvează, dar cei răi sunt prinși de dorințele lor rele.

7Când moare cel rău, îi piere speranța, iar nădejdea tăriei lor este nimicită.

8Cel drept este eliberat din necaz, dar cel rău îi ia locul.

9Cel lipsit de evlavie își distruge semenul cu gura, dar cei drepți sunt izbăviți prin cunoștință.

10Când le merge bine celor drepți, cetatea se bucură, iar când pier cei răi, se aud strigăte de veselie.

11O cetate este elogiată datorită binecuvântării celor drepți, dar gura celor răi îi aduce ruinarea.

12Cel fără minte își disprețuiește semenul, dar omul care are pricepere își ține gura.

13Cel ce umblă cu bârfe dezvăluie gânduri tainice, dar cel demn de încredere păstrează secretele.

14Poporul piere din lipsă de îndrumare, dar numărul mare de sfetnici aduce victorie.

15Cine girează pentru un străin va suferi, dar cine refuză să se ofere garant este în siguranță.

16O femeie plăcută câștigă respect, dar cei nemiloși câștigă doar bogăție.

17Omul milostiv își face bine lui însuși, dar cel nemilos își aduce asupra lui necazuri.

18Cel rău obține un câștig înșelător, dar cel ce seamănă dreptatea primește o adevărată plată.

19Adevărata dreptate conduce la viață, dar cel care urmărește răul merge spre propria lui moarte.

20Cei cu inima înșelătoare sunt o urâciune înaintea Domnului dar cei integri în căile lor Îi sunt plăcuți.

21În mod sigur, cel rău nu va rămâne nepedepsit, dar cei ce sunt drepți vor fi salvați.

22Ca un inel de aur în râtul unui porc, așa este o femeie frumoasă, dar lipsită de discernământ.

23Dorința celor drepți este numai spre bine, dar speranța celor răi numai spre mânie.

24Unul dă cu mână largă și obține mai mult, iar altul, care este zgârcit, sărăcește.

25Sufletul generos va fi săturat din belșug și cel ce udă pe alții va fi el însuși udat.

26Cine păstrează grâul este blestemat de popor, dar cine-l vinde va fi încoronat cu binecuvântări.

27Cine caută binele găsește bunăvoință, dar răul vine peste cel care-l caută.

28Cine se încrede în bogățiile lui va da greș, dar cei drepți vor înmuguri ca frunzișul.

29Cine aduce necazuri asupra familiei lui va moșteni vânt, iar cel prost va fi slujitorul celui înțelept.

30Rodul celui drept este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete.

31Dacă cel drept este pedepsit pe pământ, cu atât mai mult cel lipsit de evlavie și păcătos.

Copyright information for NTLR