a+ 1 2: 6 Lit.: gura
b+ 12: 1 2 Lit.: va da
c+ 12:26 Sau: este o călăuză pentru semenul său
d+ 12:27 Sensul termenului ebraic este nesigur
e+ 12:28 TM; LXX: viață, / însă cărarea celor răzbunători duce la moarte

Proverbs 12

Cine iubește disciplinarea, iubește cunoștința, dar cel ce urăște mustrarea este prost.

Cel bun obține bunăvoință de la DOMNUL , dar El condamnă pe omul cu intenții rele.

Omul nu se poate întări prin răutate, dar cel drept nu poate fi dezrădăcinat.

O soție virtuoasă este coroana soțului ei, dar cea care-i aduce rușine este ca putrezirea în oasele lui.

Planurile celor drepți sunt chibzuite, dar sfaturile celor răi sunt înșelătoare.

Cuvintele celor răi stau la pândă ca să verse sânge, dar vorbirea a  celor drepți îi va salva.

Cei răi sunt doborâți și nu mai sunt, dar casa celor drepți rămâne în picioare.

Un om este lăudat potrivit priceperii lui, dar cel ce are mintea stricată va fi disprețuit.

Mai bine lipsit de importanță, dar cu servitor, decât fudul și fără mâncare!

10 Celui drept îi pasă de nevoile animalului său, dar faptele binevoitoare ale celor răi sunt fără milă.

11 Cine își lucrează pământul se va sătura de pâine, dar cel ce umblă după deșertăciuni este fără minte.

12 Cel rău poftește prada celor ticăloși, dar rădăcina celor drepți va rodi b .

13 Cel rău este prins în cursă de vorbirea lui păcătoasă, dar cel drept scapă din necaz.

14 Prin rodul gurii lui, omul va fi săturat de bunătăți și fiecare va fi răsplătit după lucrul mâinilor lui.

15 Calea prostului este corectă în ochii lui, dar cel înțelept ascultă sfaturile.

16 Cel prost își dă la iveală îndată mânia, dar cel prudent ascunde insulta.

17 Martorul adevărat depune o mărturie dreaptă, dar martorul fals spune minciuni.

18 Cuvintele necugetate sunt ca străpungerile unei săbii, dar limba celui înțelept aduce vindecare.

19 Buzele sincere sunt întărite pentru totdeauna, dar limba mincinoasă rezistă doar pentru o clipă.

20 Înșelătoria este în inima celor ce plănuiesc răul, dar bucuria este pentru cei împăciuitori.

21 Cel drept nu are parte de nici o nenorocire, dar cel rău este copleșit de necazuri.

22 Buzele mincinoase sunt o urâciune înaintea Domnului , dar cei credincioși adevărului Îi sunt plăcuți.

23 Omul prudent ascunde cunoștința, dar inima proștilor vestește prostia.

24 Mâinile harnice vor domni, dar leneșul va sfârși la muncă forțată.

25 Neliniștea inimii omului duce la descurajare, dar o vorbă bună îl înveselește.

26 Cel drept își alege cu grijă prietenii, c dar calea celor răi îi duce în rătăcire.

27 Leneșul nu-și frige d  vânatul, dar omul harnic își prețuiește bunurile.

28 Pe cărarea dreptății este viață; de-a lungul ei nu este moarte e .

Copyright information for NTLR