a+ 13:15 Sau: nu ține multă vreme; sensul termenului ebraic este nesigur

Proverbs 13

1Un fiu înțelept acceptă disciplinarea tatălui său, dar cel batjocoritor nu ascultă mustrarea.

2Prin rodul gurii te bucuri de bunătăți, dar dorința celor necredincioși este violența.

3Cine își păzește gura își păzește viața, dar cine se pripește în vorbire se ruinează.

4Leneșul dorește mult și nu are nimic, dar dorința celor harnici este satisfăcută.

5Cel drept urăște ceea ce este fals, dar cel rău își aduce dezonoare și rușine.

6Dreptatea îl protejează pe cel integru, dar răutatea îl doboară pe cel păcătos.

7Unul pretinde că este bogat și n-are nimic; altul pretinde că este sărac și are mari bogății.

8Bogăția omului îi poate răscumpăra viața, dar săracul nu ascultă amenințarea.

9Lumina celor drepți strălucește veselă, dar candela celor răi se stinge.

10Mândria dă naștere doar la certuri, dar înțelepciunea se găsește la cei ce primesc sfaturile.

11Bogăția câștigată fără trudă va scădea, dar cel ce strânge prin muncă se va îmbogăți.

12O speranță amânată îmbolnăvește inima, dar o dorință împlinită este un pom de viață.

13Cine disprețuiește învățătura va suferi pedeapsa, dar cine se teme de poruncă va fi răsplătit.

14Învățătura înțeleptului este un izvor de viață, îndepărtând pe om de la cursele morții.

15O minte sănătoasă câștigă bunăvoință, dar calea celor necredincioși duce la ruină. a 

16Orice om prudent lucrează cu cunoștință, dar cel prost își dă la iveală prostia.

17Un mesager rău cade în nenorocire, dar un sol credincios aduce vindecare.

18Cine ignoră mustrarea merge spre sărăcie și rușine, dar cine ia seama la corectare va fi respectat.

19O dorință împlinită este dulce sufletului, dar pentru cei proști este o urâciune să se depărteze de rău.

20Cine umblă cu înțelepții va deveni înțelept, dar cine se asociază cu proștii va avea de suferit.

21Nenorocirea îi urmărește pe cei păcătoși, dar cei drepți sunt răsplătiți cu fericire.

22Omul bun lasă moștenire nepoților săi, dar bogățiile păcătosului sunt păstrate pentru cel drept.

23Ogorul omului sărac produce hrană din belșug, dar aceasta este distrusă datorită nedreptății.

24Cine cruță nuiaua își urăște fiul, dar cine-l iubește are grijă să-l disciplineze.

25Cel drept mănâncă până se satură, dar stomacul celor răi va duce lipsă.

Copyright information for NTLR