a+ 13:15 Sau: nu ține multă vreme; sensul termenului ebraic este nesigur

Proverbs 13

Un fiu înțelept acceptă disciplinarea tatălui său, dar cel batjocoritor nu ascultă mustrarea.

Prin rodul gurii te bucuri de bunătăți, dar dorința celor necredincioși este violența.

Cine își păzește gura își păzește viața, dar cine se pripește în vorbire se ruinează.

Leneșul dorește mult și nu are nimic, dar dorința celor harnici este satisfăcută.

Cel drept urăște ceea ce este fals, dar cel rău își aduce dezonoare și rușine.

Dreptatea îl protejează pe cel integru, dar răutatea îl doboară pe cel păcătos.

Unul pretinde că este bogat și n-are nimic; altul pretinde că este sărac și are mari bogății.

Bogăția omului îi poate răscumpăra viața, dar săracul nu ascultă amenințarea.

Lumina celor drepți strălucește veselă, dar candela celor răi se stinge.

10 Mândria dă naștere doar la certuri, dar înțelepciunea se găsește la cei ce primesc sfaturile.

11 Bogăția câștigată fără trudă va scădea, dar cel ce strânge prin muncă se va îmbogăți.

12 O speranță amânată îmbolnăvește inima, dar o dorință împlinită este un pom de viață.

13 Cine disprețuiește învățătura va suferi pedeapsa, dar cine se teme de poruncă va fi răsplătit.

14 Învățătura înțeleptului este un izvor de viață, îndepărtând pe om de la cursele morții.

15 O minte sănătoasă câștigă bunăvoință, dar calea celor necredincioși duce la ruină. a 

16 Orice om prudent lucrează cu cunoștință, dar cel prost își dă la iveală prostia.

17 Un mesager rău cade în nenorocire, dar un sol credincios aduce vindecare.

18 Cine ignoră mustrarea merge spre sărăcie și rușine, dar cine ia seama la corectare va fi respectat.

19 O dorință împlinită este dulce sufletului, dar pentru cei proști este o urâciune să se depărteze de rău.

20 Cine umblă cu înțelepții va deveni înțelept, dar cine se asociază cu proștii va avea de suferit.

21 Nenorocirea îi urmărește pe cei păcătoși, dar cei drepți sunt răsplătiți cu fericire.

22 Omul bun lasă moștenire nepoților săi, dar bogățiile păcătosului sunt păstrate pentru cel drept.

23 Ogorul omului sărac produce hrană din belșug, dar aceasta este distrusă datorită nedreptății.

24 Cine cruță nuiaua își urăște fiul, dar cine-l iubește are grijă să-l disciplineze.

25 Cel drept mănâncă până se satură, dar stomacul celor răi va duce lipsă.

Copyright information for NTLR