a+ 14:9 Sau: când este adusă o jertfă pentru păcat
b+ 14:24 Sau: dar nesăbuința este cununa proștilor
c+ 14:33 TM; LXX, Siriacă: / însă de mintea proștilor nu este cunoscută

Proverbs 14

Orice femeie înțeleaptă își zidește casa, dar cea proastă o dărâmă cu înseși mâinile ei.

Cine umblă cu dreptate se teme de DOMNUL , dar cel ce merge pe căi strâmbe Îl disprețuiește.

Vorbirea prostului aduce o nuia pentru spinarea lui, dar cei înțelepți sunt protejați de buzele lor.

Unde nu sunt boi, ieslea este goală, dar puterea boilor aduce belșug de roade.

Martorul adevărat nu înșală, dar un martor mincinos spune numai minciuni.

Batjocoritorul caută înțelepciunea dar n-o găsește, însă pentru cel priceput cunoștința este un lucru ușor.

Depărtează-te de omul prost pentru că nu vei găsi cunoștință pe buzele lui!

Înțelepciunea celui prudent îl face să-și înțeleagă căile, dar prostia proștilor înșală.

Proștii glumesc cu păcatul a , dar între cei drepți este bunăvoință.

10 Inima își cunoaște necazurile ei și nici un străin nu poate lua parte la bucuria ei.

11 Casa celor răi va fi distrusă, dar cortul celor drepți va înflori.

12 Există o cale ce pare dreaptă omului, dar la urmă duce spre moarte.

13 Chiar și în mijlocul râsului inima poate fi îndurerată, iar bucuria poate sfârși în întristare.

14 Cel cu inima rătăcită va fi pedepsit pentru căile lui, iar omul bun va primi o răsplată pentru ale lui.

15 Cel naiv crede orice cuvânt, dar cel prudent își gândește bine pașii.

16 Omul înțelept se teme de DOMNUL și evită răul, dar cel prost este insolent și prea încrezător în sine.

17 Cel iute la mânie face prostii și omul cu intenții rele este disprețuit.

18 Cei naivi moștenesc prostie, dar cei prudenți sunt încununați cu știință.

19 Oamenii răi se vor pleca înaintea celor buni și cei ticăloși se vor pleca la porțile celui drept.

20 Săracul este evitat chiar și de semenii lui, dar bogatul are mulți prieteni.

21 Cine își disprețuiește semenii păcătuiește, dar binecuvântat este cine are milă de cel nevoiaș.

22 Nu se rătăcesc cei ce plănuiesc răul? Cei ce plănuiesc binele însă găsesc bunătate și credincioșie.

23 În orice muncă grea există și un câștig, dar a vorbi doar duce numai la sărăcie.

24 Bogăția este o coroană pentru cei înțelepți, dar prostia proștilor rodește prostie b .

25 Martorul sincer salvează vieți, dar martorul fals este înșelător.

26 Cine se teme de DOMNUL are o fortăreață sigură, și El va fi un refugiu pentru copiii lui.

27 Frica de DOMNUL este un izvor de viață, îndepărtând omul de la cursele morții.

28 Poporul numeros este slava regelui, dar, fără supuși, prințul este ruinat.

29 Cel răbdător are mare pricepere, dar cine este iute la mânie face prostii.

30 O inimă liniștită este viața trupului, dar invidia este putrezirea oaselor.

31 Cine asuprește pe sărac disprețuiește pe Creatorul său, dar cine are milă de nevoiaș Îl onorează pe Dumnezeu.

32 Cel rău este doborât de răutatea lui, dar cel drept chiar și la moarte are un refugiu.

33 Înțelepciunea se odihnește în mintea celui priceput și chiar printre proști se lasă cunoscută c .

34 Dreptatea înalță un neam, dar păcatul este o rușine pentru orice popor.

35 Bunăvoința regelui este pentru slujitorul priceput, dar mânia lui este pentru cel care-l face de rușine.

Copyright information for NTLR