a+ 15:10 Sau: Disciplinarea este un rău pentru cel ce părăsește cărarea; / cine disprețuiește mustrarea va muri.
b+ 15:11 Ebr.: Șeol și Abadon
c+ 15:30 Lit.: Lumina ochilor
d+ 15:33 Sau: Înțelepciunea îl învață pe om frica de Domnul

Proverbs 15

1Un răspuns blând potolește furia, dar o vorbă aspră provoacă mânia.

2Limba înțelepților folosește corect cunoștința, dar gura proștilor împroașcă nebunie.

3Ochii DOMNULUI sunt în orice loc, supraveghindu-i atât pe cei răi, cât și pe cei buni.

4Limba care aduce însănătoșire este un pom de viață, dar limba stricată zdrobește duhul.

5Prostul disprețuiește învățătura tatălui său, dar cine primește mustrarea este înțelept.

6În casa celui drept este mare bogăție, dar câștigul celor răi le aduce necaz.

7Buzele celor înțelepți răspândesc cunoștință, nu tot așa face și inima proștilor.

8Jertfa celor răi este o urâciune înaintea Domnului, dar rugăciunea celor drepți Îi este plăcută.

9Calea celor răi este o urâciune înaintea Domnului, dar El îi iubește pe cei ce urmăresc dreptatea.

10O disciplinare severă îl așteaptă pe cel ce părăsește cărarea, iar cine disprețuiește mustrarea va muri. a 

11Locuința Morților și Locul Nimicirii b  sunt înaintea Domnului ; cu cât mai mult inimile fiilor oamenilor!

12Batjocoritorului nu-i place să fie mustrat; de aceea nu va merge la cei înțelepți.

13O inimă veselă înseninează fața, dar, prin îndurerarea inimii, duhul este zdrobit.

14Inima celor pricepuți caută cunoștință, dar gura celor proști se hrănește cu prostie.

15Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima voioasă are parte de un ospăț necurmat.

16Mai bine puțin, dar cu frică de DOMNUL, decât o mare bogăție cu tulburare.

17Mai bine o mâncare de legume unde este dragoste, decât un bou îngrășat unde este ură.

18Omul iute la mânie provoacă certuri, dar cel încet la mânie potolește cearta.

19Drumul leneșului este ca o barieră de spini, dar cărarea celor drepți este netezită.

20Un fiu înțelept aduce bucurie tatălui său, dar omul prost își disprețuiește mama.

21Prostia este o bucurie pentru cel fără minte, dar omul priceput păstrează drumul drept.

22Fără sfat planurile dau greș, dar ele reușesc când sunt mulți sfetnici.

23Pentru un om este o bucurie să dea un răspuns iscusit și ce bună este o vorbă spusă la timpul potrivit!

24Pentru cel înțelept cărarea vieții duce în sus, ca să-l abată de la Locuința Morților, care este jos.

25DOMNUL distruge casa celor mândri, dar întărește hotarele văduvei.

26Gândurile rele sunt o urâciune înaintea Domnului , dar cuvintele plăcute sunt curate.

27Cel lacom de câștig aduce necaz asupra familiei lui, dar cel ce urăște mita va trăi.

28Inima celui drept cântărește răspunsurile, dar gura celor răi împroașcă lucruri rele.

29DOMNUL este departe de cei răi, dar ascultă rugăciunea celor drepți.

30O privire voioasă c  înveselește inima și veștile bune dau sănătate oaselor.

31Cel ce ascultă mustrarea care duce la viață va locui printre înțelepți.

32Cine ignoră corectarea se disprețuiește pe sine, dar cine ascultă mustrarea dobândește înțelepciune.

33Frica de DOMNUL îl învață pe om înțelepciunea, d  iar smerenia merge înaintea gloriei.

Copyright information for NTLR