a+ 15:10 Sau: Disciplinarea este un rău pentru cel ce părăsește cărarea; / cine disprețuiește mustrarea va muri.
b+ 15:11 Ebr.: Șeol și Abadon
c+ 15:30 Lit.: Lumina ochilor
d+ 15:33 Sau: Înțelepciunea îl învață pe om frica de Domnul

Proverbs 15

Un răspuns blând potolește furia, dar o vorbă aspră provoacă mânia.

Limba înțelepților folosește corect cunoștința, dar gura proștilor împroașcă nebunie.

Ochii DOMNULUI sunt în orice loc, supraveghindu-i atât pe cei răi, cât și pe cei buni.

Limba care aduce însănătoșire este un pom de viață, dar limba stricată zdrobește duhul.

Prostul disprețuiește învățătura tatălui său, dar cine primește mustrarea este înțelept.

În casa celui drept este mare bogăție, dar câștigul celor răi le aduce necaz.

Buzele celor înțelepți răspândesc cunoștință, nu tot așa face și inima proștilor.

Jertfa celor răi este o urâciune înaintea Domnului, dar rugăciunea celor drepți Îi este plăcută.

Calea celor răi este o urâciune înaintea Domnului, dar El îi iubește pe cei ce urmăresc dreptatea.

10 O disciplinare severă îl așteaptă pe cel ce părăsește cărarea, iar cine disprețuiește mustrarea va muri. a 

11 Locuința Morților și Locul Nimicirii b  sunt înaintea Domnului ; cu cât mai mult inimile fiilor oamenilor!

12 Batjocoritorului nu-i place să fie mustrat; de aceea nu va merge la cei înțelepți.

13 O inimă veselă înseninează fața, dar, prin îndurerarea inimii, duhul este zdrobit.

14 Inima celor pricepuți caută cunoștință, dar gura celor proști se hrănește cu prostie.

15 Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima voioasă are parte de un ospăț necurmat.

16 Mai bine puțin, dar cu frică de DOMNUL, decât o mare bogăție cu tulburare.

17 Mai bine o mâncare de legume unde este dragoste, decât un bou îngrășat unde este ură.

18 Omul iute la mânie provoacă certuri, dar cel încet la mânie potolește cearta.

19 Drumul leneșului este ca o barieră de spini, dar cărarea celor drepți este netezită.

20 Un fiu înțelept aduce bucurie tatălui său, dar omul prost își disprețuiește mama.

21 Prostia este o bucurie pentru cel fără minte, dar omul priceput păstrează drumul drept.

22 Fără sfat planurile dau greș, dar ele reușesc când sunt mulți sfetnici.

23 Pentru un om este o bucurie să dea un răspuns iscusit și ce bună este o vorbă spusă la timpul potrivit!

24 Pentru cel înțelept cărarea vieții duce în sus, ca să-l abată de la Locuința Morților, care este jos.

25 DOMNUL distruge casa celor mândri, dar întărește hotarele văduvei.

26 Gândurile rele sunt o urâciune înaintea Domnului , dar cuvintele plăcute sunt curate.

27 Cel lacom de câștig aduce necaz asupra familiei lui, dar cel ce urăște mita va trăi.

28 Inima celui drept cântărește răspunsurile, dar gura celor răi împroașcă lucruri rele.

29 DOMNUL este departe de cei răi, dar ascultă rugăciunea celor drepți.

30 O privire voioasă c  înveselește inima și veștile bune dau sănătate oaselor.

31 Cel ce ascultă mustrarea care duce la viață va locui printre înțelepți.

32 Cine ignoră corectarea se disprețuiește pe sine, dar cine ascultă mustrarea dobândește înțelepciune.

33 Frica de DOMNUL îl învață pe om înțelepciunea, d iar smerenia merge înaintea gloriei.

Copyright information for NTLR