a+ 17:1 TM: jertfe
b+ 17:27 Sau: Cine își înfrânează cuvintele este un om înzestrat cu știință / și cine are un duh calm este un om înțelept

Proverbs 17

1Mai bine o coajă de pâine uscată, mâncată în pace și în liniște, decât o casă plină de petreceri a  și cu ceartă.

2Un sclav înțelept va domni peste un fiu care aduce rușine și va avea parte de moștenire ca unul din frați.

3Creuzetul este pentru argint și cuptorul pentru aur, dar Cel Ce testează inima este DOMNUL.

4Cel ce face răul ascultă de buzele înșelătoare și cel mincinos dă atenție limbii răutăcioase.

5Cine îl batjocorește pe sărac Îl disprețuiește pe Creatorul lui; cine se bucură de o nenorocire nu va rămâne nepedepsit.

6Nepoții sunt cununa bătrânilor, iar părinții sunt slava copiilor lor.

7Cuvintele alese nu se potrivesc celui nebun, cu atât mai puțin buzele mincinoase pentru un nobil.

8Mita este o piatră prețioasă în ochii celui ce o oferă; orice face, el reușește.

9Cine acoperă o jignire caută dragostea, dar cine o amintește mereu dezbină pe cei mai buni prieteni.

10O mustrare pătrunde mai mult pe cel priceput decât o sută de lovituri pe cel prost.

11Cel rău este înclinat doar spre revoltă; un sol fără milă va fi trimis împotriva lui.

12Mai bine să întâlnești o ursoaică prădată de puii ei, decât un prost în nesăbuința lui.

13Dacă un om întoarce rău pentru bine, nici răul nu-i va părăsi casa.

14Începutul unei certe este ca ruperea unui stăvilar de apă; de aceea, oprește cearta înainte de a se înteți!

15Cel ce îndreptățește pe cel rău și cel ce condamnă pe cel drept sunt amândoi o urâciune înaintea Domnului.

16Ce folos au banii în mâna celui prost? Ca să cumpere înțelepciunea? Dar n-are minte …

17Prietenul iubește oricând, iar fratele s-a născut să fie alături în necaz.

18Omul nechibzuit dă garanție și girează pentru semenul său.

19Cine iubește cearta iubește păcatul; cine construiește o poartă înaltă își atrage distrugerea.

20Cel cu inima necinstită nu are parte de bine și cel cu limba înșelătoare cade în necaz.

21Cine naște un prost va avea întristare și tatăl unui nebun nu va avea bucurie.

22O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele.

23Cel rău acceptă mita pe ascuns, ca să corupă căile dreptății.

24Înțelepciunea este înaintea omului priceput, dar ochii prostului o caută la capătul pământului.

25Un fiu prost aduce întristare tatălui său și amărăciune celei ce l-a născut.

26Nu este bine să pedepsești pe cel nevinovat, nici să lovești pe cei nobili din cauza integrității lor.

27Un om înzestrat cu știință își înfrânează cuvintele și cel înțelept are un duh calm. b 

28Chiar și un prost este considerat înțelept dacă tace și priceput dacă-și ține gura.

Copyright information for NTLR