a+ 17:1 TM: jertfe
b+ 17:27 Sau: Cine își înfrânează cuvintele este un om înzestrat cu știință / și cine are un duh calm este un om înțelept

Proverbs 17

Mai bine o coajă de pâine uscată, mâncată în pace și în liniște, decât o casă plină de petreceri a  și cu ceartă.

Un sclav înțelept va domni peste un fiu care aduce rușine și va avea parte de moștenire ca unul din frați.

Creuzetul este pentru argint și cuptorul pentru aur, dar Cel Ce testează inima este DOMNUL.

Cel ce face răul ascultă de buzele înșelătoare și cel mincinos dă atenție limbii răutăcioase.

Cine îl batjocorește pe sărac Îl disprețuiește pe Creatorul lui; cine se bucură de o nenorocire nu va rămâne nepedepsit.

Nepoții sunt cununa bătrânilor, iar părinții sunt slava copiilor lor.

Cuvintele alese nu se potrivesc celui nebun, cu atât mai puțin buzele mincinoase pentru un nobil.

Mita este o piatră prețioasă în ochii celui ce o oferă; orice face, el reușește.

Cine acoperă o jignire caută dragostea, dar cine o amintește mereu dezbină pe cei mai buni prieteni.

10 O mustrare pătrunde mai mult pe cel priceput decât o sută de lovituri pe cel prost.

11 Cel rău este înclinat doar spre revoltă; un sol fără milă va fi trimis împotriva lui.

12 Mai bine să întâlnești o ursoaică prădată de puii ei, decât un prost în nesăbuința lui.

13 Dacă un om întoarce rău pentru bine, nici răul nu-i va părăsi casa.

14 Începutul unei certe este ca ruperea unui stăvilar de apă; de aceea, oprește cearta înainte de a se înteți!

15 Cel ce îndreptățește pe cel rău și cel ce condamnă pe cel drept sunt amândoi o urâciune înaintea Domnului.

16 Ce folos au banii în mâna celui prost? Ca să cumpere înțelepciunea? Dar n-are minte …

17 Prietenul iubește oricând, iar fratele s-a născut să fie alături în necaz.

18 Omul nechibzuit dă garanție și girează pentru semenul său.

19 Cine iubește cearta iubește păcatul; cine construiește o poartă înaltă își atrage distrugerea.

20 Cel cu inima necinstită nu are parte de bine și cel cu limba înșelătoare cade în necaz.

21 Cine naște un prost va avea întristare și tatăl unui nebun nu va avea bucurie.

22 O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele.

23 Cel rău acceptă mita pe ascuns, ca să corupă căile dreptății.

24 Înțelepciunea este înaintea omului priceput, dar ochii prostului o caută la capătul pământului.

25 Un fiu prost aduce întristare tatălui său și amărăciune celei ce l-a născut.

26 Nu este bine să pedepsești pe cel nevinovat, nici să lovești pe cei nobili din cauza integrității lor.

27 Un om înzestrat cu știință își înfrânează cuvintele și cel înțelept are un duh calm. b 

28 Chiar și un prost este considerat înțelept dacă tace și priceput dacă-și ține gura.

Copyright information for NTLR