a+ 18:22 Probabil o aluzie la Gen. 2:18

Proverbs 18

Singuraticul caută ce-i place lui însuși; el sfidează orice înțelepciune.

Cel prost nu-și găsește plăcerea în învățătură, ci doar în a-și face cunoscută părerea.

Când vine cel rău, vine și disprețul și o dată cu rușinea, vine și ocara.

Cuvintele gurii unui om sunt ca niște ape adânci; izvorul înțelepciunii este ca un pârâu curgător.

Nu este bine să fii părtinitor cu cel rău, sau să nedreptățești pe cel nevinovat la judecată.

Buzele prostului aduc ceartă și gura lui cere lovituri.

Gura celui prost îi aduce ruina și buzele lui sunt o cursă pentru sufletul lui.

Cuvintele bârfitorului sunt ca niște prăjituri; ele alunecă până în adâncul stomacului.

Cine este leneș în lucrul lui este confrate cu cel ce distruge.

10 Numele DOMNULUI este un turn tare; cel drept fuge în el și este protejat.

11 Averea este o cetate întărită pentru cel bogat; și-o închipuie ca pe un zid înalt.

12 Înainte de pieire omul se îngâmfă, dar smerenia merge înaintea gloriei.

13 Cine răspunde fără să fi ascultat face o prostie și își atrage rușinea.

14 Duhul omului îl încurajează când este bolnav, dar cine poate sprijini un duh zdrobit?

15 Mintea celor cu discernământ dobândește cunoștință și urechea celor înțelepți caută învățătură.

16 Un dar deschide uși celui ce îl oferă și-l duce înaintea celor mari.

17 Primul care-și apără cauza pare că are dreptate, până vine altul și-i pune întrebări.

18 Aruncarea sorțului pune capăt neînțelegerilor și decide între cei puternici.

19 Un frate nedreptățit este mai greu de câștigat decât o cetate întărită și neînțelegerile sunt ca porțile închise ale unei cetăți.

20 Din rodul gurii lui omul își satură ființa și din venitul buzelor lui se satură.

21 Viața și moartea stau în puterea limbii, iar cei ce o iubesc îi vor mânca roadele.

22 Cel ce-și găsește o soție găsește ce este bine a și primește astfel o favoare de la DOMNUL.

23 Săracul vorbește implorând milă, dar bogatul răspunde cu asprime.

24 Cine are mulți prieteni poate ajunge la ruină, dar există un amic care ține la tine mai mult decât un frate.

Copyright information for NTLR