a+ 18:22 Probabil o aluzie la Gen. 2:18

Proverbs 18

1Singuraticul caută ce-i place lui însuși; el sfidează orice înțelepciune.

2Cel prost nu-și găsește plăcerea în învățătură, ci doar în a-și face cunoscută părerea.

3Când vine cel rău, vine și disprețul și o dată cu rușinea, vine și ocara.

4Cuvintele gurii unui om sunt ca niște ape adânci; izvorul înțelepciunii este ca un pârâu curgător.

5Nu este bine să fii părtinitor cu cel rău, sau să nedreptățești pe cel nevinovat la judecată.

6Buzele prostului aduc ceartă și gura lui cere lovituri.

7Gura celui prost îi aduce ruina și buzele lui sunt o cursă pentru sufletul lui.

8Cuvintele bârfitorului sunt ca niște prăjituri; ele alunecă până în adâncul stomacului.

9Cine este leneș în lucrul lui este confrate cu cel ce distruge.

10Numele DOMNULUI este un turn tare; cel drept fuge în el și este protejat.

11Averea este o cetate întărită pentru cel bogat; și-o închipuie ca pe un zid înalt.

12Înainte de pieire omul se îngâmfă, dar smerenia merge înaintea gloriei.

13Cine răspunde fără să fi ascultat face o prostie și își atrage rușinea.

14Duhul omului îl încurajează când este bolnav, dar cine poate sprijini un duh zdrobit?

15Mintea celor cu discernământ dobândește cunoștință și urechea celor înțelepți caută învățătură.

16Un dar deschide uși celui ce îl oferă și-l duce înaintea celor mari.

17Primul care-și apără cauza pare că are dreptate, până vine altul și-i pune întrebări.

18Aruncarea sorțului pune capăt neînțelegerilor și decide între cei puternici.

19Un frate nedreptățit este mai greu de câștigat decât o cetate întărită și neînțelegerile sunt ca porțile închise ale unei cetăți.

20Din rodul gurii lui omul își satură ființa și din venitul buzelor lui se satură.

21Viața și moartea stau în puterea limbii, iar cei ce o iubesc îi vor mânca roadele.

22Cel ce-și găsește o soție găsește ce este bine a  și primește astfel o favoare de la DOMNUL.

23Săracul vorbește implorând milă, dar bogatul răspunde cu asprime.

24Cine are mulți prieteni poate ajunge la ruină, dar există un amic care ține la tine mai mult decât un frate.

Copyright information for NTLR