a+ 19:6 Sau: unui conducător
b+ 19:7 Lit.: îl urăsc
c+ 19:7 Sensul versului în ebraică este nesigur
d+ 19:18 Sensul în ebraică al acestui vers este nesigur; sau: speranță! / Dacă nu o vei face, îi vei ruina viața; varianta din text se referă la extrema disciplinei, pe când cea de la notă la ignorarea disciplinei; ambele sensuri pot fi posibile
e+ 19:22 Vezi nota de la 3:3
f+ 19:22 Sau: Automulțumirea de sine a unui om este rușinea lui
g+ 19:22 Sau: lui / și mai mult prețuiește un sărac decât un mincinos

Proverbs 19

1Mai mult prețuiește un sărac care umblă în integritate decât cel cu buze stricate și prost.

2Nu este bine să ai râvnă fără cunoaștere, nici să fii pripit și să greșești calea.

3Prostia unui om îi sucește calea, și apoi inima lui se înfurie împotriva DOMNULUI.

4Bogăția aduce mulți prieteni, dar săracul este părăsit de prietenul lui.

5Martorul fals nu va rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni nu va scăpa.

6Mulți imploră favoarea unui om generos ași oricine este prieten cu cel ce dă daruri.

7Toate rudele îl părăsesc b pe cel sărac; cu cât mai mult se depărtează prietenii lui de el! El îndreaptă spre ei cereri, dar ei nu sunt de găsit c.

8Cine dobândește înțelepciunea își iubește sufletul; cine păstrează priceperea va găsi ce este bine.

9Martorul fals nu va rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni va pieri.

10Celui prost nu-i stă bine să trăiască în lux, cu atât mai puțin unui sclav să domnească peste prinți.

11Chibzuința unui om îi dă răbdare; este o onoare pentru el să treacă peste o insultă.

12Mânia regelui este ca răcnetul unui leu, dar bunăvoința lui este ca roua ierbii.

13Un fiu prost este ruina tatălui său și o soție cicălitoare este ca o picurare continuă.

14Casa și averea sunt o moștenire de la părinți, dar o soție chibzuită este de la DOMNUL.

15Lenea te cufundă într-un somn adânc și omul trândav suferă de foame.

16Cine ascultă îndrumările își protejează viața, dar cine este neatent asupra căilor lui va muri.

17Cine are milă de sărac Îl împrumută pe DOMNUL, iar El îi va răsplăti binefacerea.

18Disciplinează-ți fiul cât mai este încă speranță, dar nu-i dori moartea d.

19Omul înfuriat trebuie să-și ia pedeapsa, căci dacă-i treci cu vederea fapta, va trebui să faci din nou lucrul acesta.

20Ascultă sfatul și primește învățătura ca să fii înțelept pentru restul zilelor tale!

21Multe sunt planurile în inima omului, dar hotărârea DOMNULUI este cea care rămâne în picioare.

22Ceea ce oamenii doresc să vadă într-un om este bunătatea e lui. fEste mai bine să fii sărac decât mincinos g.

23Frica de DOMNUL duce la viață, iar cel ce o are se odihnește mulțumit, fără să fie atins de rău.

24Leneșul își vâră mâna în blid și n-o mai duce înapoi la gură.

25Bate pe batjocoritor și cel nesăbuit va învăța prudența; mustră pe cel priceput și va înțelege cunoașterea.

26Cine își jefuiește tatăl și își alungă mama este un fiu care aduce rușine și dispreț.

27Fiule, dacă vei înceta să mai asculți învățătura, te vei îndepărta de cuvintele cunoștinței!

28Un martor corupt își bate joc de justiție și gura celor răi înghite nedreptatea.

29Pedepsele sunt pregătite pentru batjocoritori și loviturile pentru spatele proștilor.

Copyright information for NTLR