a+ 21:4 Sau: rodul muncii
b+ 21:6 Câteva mss TM, LXX, VUL; cele mai multe mss TM: un abur trecător pentru cei ce caută moartea
c+ 21:12 Sau: omul drept
d+ 21:21 Sau: dreptate
e+ 21:28 Sau: și oricine îl ascultă va fi distrus pentru totdeauna.

Proverbs 21

1Inima regelui este în mâna DOMNULUI , El o îndrumă ca pe cursul unei ape, oriunde vrea El.

2Omului i se par drepte toate căile lui, dar Cel Ce cântărește inimile este DOMNUL.

3A face dreptate și judecată este mai plăcut DOMNULUI decât o jertfă.

4Privirea trufașă și inima îngâmfată, candela a  celor răi, acestea sunt păcate.

5Planurile celui harnic duc la belșug, dar cel pripit ajunge sărac.

6Averea câștigată cu o limbă mincinoasă este un abur trecător, o cursă a morții b  .

7Violența celor răi îi spulberă pentru că refuză să facă ce este drept.

8Calea bărbatului vinovat este întortocheată, dar purtarea celui nevinovat este dreaptă.

9Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș, decât să împarți casa cu o soție cicălitoare!

10Sufletul celui rău dorește răul; semenul lui n-are nici o trecere înaintea lui.

11Când este pedepsit un batjocoritor, nesăbuitul devine înțelept; când se dă învățătură celui înțelept, el primește cunoștință.

12Cel Drept c  privește la casa celui rău și-l duce pe acesta spre ruină.

13Aceluia ce-și astupă urechea la strigătul săracului, nu i se va răspunde nici lui când va striga.

14Un dar oferit în secret potolește mânia și o mită dată pe ascuns liniștește cea mai aprigă mânie.

15Este o bucurie pentru cel drept să facă ce este corect, dar pentru cei ce săvârșesc nedreptatea este o groază.

16Omul care se îndepărtează de cărarea chibzuinței se va odihni în adunarea celor morți.

17Cine iubește distracția va ajunge sărac și cine iubește vinul și untdelemnul nu se va îmbogăți.

18Cel rău devine preț de răscumpărare pentru cel drept și cel necredincios pentru cel integru.

19Mai bine să locuiești singur în pustie, decât cu o soție cicălitoare și supărăcioasă.

20Comori de preț și untdelemn sunt în casa celui înțelept, dar cel prost risipește tot ce are.

21Cine urmărește dreptatea și bunătatea găsește viață, bunăstare d  și onoare.

22Înțeleptul cucerește cetatea celor viteji și doboară fortăreața în care aceștia se încred.

23Cine își păzește gura și limba se protejează pe sine însuși de necazuri.

24„Batjocoritor“ este numele celui mândru și arogant, al celui ce se comportă cu o mândrie plină de obrăznicie.

25Pofta leneșului îl omoară pentru că mâinile lui refuză să lucreze.

26Toată ziua poftește mai mult, dar cel drept dă fără reținere.

27Jertfa celor răi este o urâciune, cu cât mai mult când aceștia o aduc cu intenție rea!

28Martorul fals va pieri dar cel care ascultă va avea ultimul cuvânt e  .

29Cel rău ia o înfățișare obraznică, dar cel integru își gândește bine calea.

30Nu există nici înțelepciune, nici pricepere și nici vreun plan care să reușească împotriva DOMNULUI.

31Calul este pregătit pentru ziua luptei, dar biruința este a DOMNULUI.

Copyright information for NTLR