a+ 23:1 Sau: cine
b+ 23:7 Sensul versului în ebraică este nesigur; sau: căci el este omul care gândește în sine; sau: căci așa cum gândește în sine, așa și este el; sau: căci el este ca un fir de păr în gâtlej
c+ 23:33 Sau: Ochii tăi se vor uita după femei străine / și mintea ta va spune cuvinte depravate

Proverbs 23

Dacă stai la masă împreună cu un conducător, ia seama bine la ceea ce a  este înaintea ta!

Pune-ți un cuțit la gâtlej dacă ești un om nesățios!

Nu pofti delicatesele lui pentru că sunt o hrană înșelătoare!

Nu te trudi să te îmbogățești; fii înțelept să arăți cumpătare!

Abia ți-ai aruncat ochii asupra bogăției și nu mai este, căci, în mod sigur, îi vor crește aripi, și va fugi spre ceruri ca un vultur!

Nu mânca pâinea zgârcitului și nu pofti delicatesele lui,

căci el este omul care întotdeauna se gândește la cost! b „Mănâncă și bea“, îți spune el, dar inima lui nu este cu tine.

Vei vărsa bucățica pe care ai mâncat-o și-ți vei irosi cuvintele tale plăcute.

Nu vorbi unui prost, căci el va disprețui înțelepciunea cuvintelor tale!

10 Nu muta hotarul cel vechi și nu intra pe ogorul orfanilor,

11 căci Apărătorul lor este puternic! El le va apăra cauza împotriva ta.

12 Apleacă-ți inima spre învățătură și urechile la cuvintele cunoștinței!

13 Nu scuti copilul de disciplinare, căci dacă îl pedepsești cu nuiaua, nu va muri!

14 Dacă îl pedepsești cu nuiaua, îi vei salva sufletul din Locuința Morților.

15 Fiul meu, dacă inima ta este înțeleaptă, atunci inima mea se va bucura.

16 Lăuntrul ființei mele se va înveseli când buzele tale vor spune ce este drept.

17 Nu-ți lăsa inima să invidieze pe cei păcătoși, ci să ai întotdeauna frică de DOMNUL!

18 Cu siguranță există o răsplată viitoare și nădejdea ta nu va fi tăiată!

19 Ascultă, fiul meu, și fii înțelept, păstrează-ți inima pe cărarea dreaptă!

20 Nu fi printre cei care beau mult vin, nici printre cei ce se ghiftuiesc cu carne,

21 căci bețivul și mâncăul vor sărăci, iar somnolența îi va îmbrăca în zdrențe!

22 Ascultă de tatăl tău, care ți-a dat viață și nu-ți disprețui mama, când a îmbătrânit!

23 Cumpără adevărul și nu-l vinde, dobândește înțelepciunea, învățătura și priceperea!

24 Tatăl celui drept va avea mari bucurii; cine are un fiu înțelept se bucură de el.

25 Să se bucure tatăl tău și mama ta, să se înveselească cea care te-a născut!

26 Fiul meu, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele,

27 căci prostituata este o groapă adâncă și femeia străină este o fântână îngustă.

28 Ea pândește ca un hoț și îi înmulțește pe cei necredincioși între oameni.

29 Ale cui sunt vaiurile? Ale cui sunt oftările? Ale cui sunt certurile? Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt rănile fără motiv? Ai cui sunt ochii roșii?

30 Ale celor ce întârzie la vin și care se duc să caute vasul cu vin amestecat.

31 Nu te uita la vin când este roșu, când spumegă în pahar și când alunecă ușor!

32 Căci la urmă mușcă ca un șarpe și otrăvește ca o viperă.

33 Ochii tăi vor vedea lucruri ciudate și inima ta va vorbi lucruri stricate. c 

34 Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării sau ca unul întins pe vârful unui catarg.

35 „M-au lovit, dar nu m-au rănit! M-au bătut, dar nu simt nimic! Când mă voi trezi, pot găsi altceva de băut?“

Copyright information for NTLR