a+ 28:14 Sau: care întotdeauna are o temere

Proverbs 28

1Cel rău fuge, deși nu este urmărit, dar cei drepți îndrăznesc ca un leu.

2Când o țară este răzvrătită, are mulți conducători, dar cu un om priceput și cunoscător stabilitatea este menținută.

3Un om sărac care-i asuprește pe cei sărmani este ca o ploaie torențială care aduce lipsă de hrană.

4Cei ce părăsesc Legea îi laudă pe cei răi, dar cei ce păzesc Legea îi confruntă.

5Oamenii răi nu înțeleg justiția, dar cei ce caută pe DOMNUL o înțeleg în totalitate.

6Mai bine un sărac care umblă în integritatea lui, decât un bogat ale cărui căi sunt corupte.

7Cel ce păzește Legea este un fiu priceput, dar cel ce se însoțește cu cei lacomi își face de rușine tatăl.

8Cine își înmulțește averea prin dobândă excesivă strânge pentru cel milos față de săraci.

9Dacă cineva refuză să mai asculte Legea, chiar și rugăciunea lui este privită ca fiind o urâciune.

10Cine conduce pe cel drept pe o cale rea va cădea el însuși în propria-i groapă, dar cei integri vor primi o bună moștenire.

11Omul bogat se poate considera înțelept, dar un sărac chibzuit îi cunoaște valoarea.

12Când triumfă cei drepți este un mare entuziasm, dar când se ridică cei răi oamenii se ascund.

13Cine își ascunde păcatele nu va propăși, dar oricine le mărturisește și renunță la ele va găsi milă.

14Binecuvântat este omul care este întotdeauna precaut, a  dar cel ce-și împietrește inima va cădea în necaz.

15Ca un leu răgind și ca un urs atacând, așa este cel rău care domnește peste un popor sărac.

16Prințul fără pricepere este un tiran, dar cel ce urăște venitul din jaf va avea multe zile.

17Un om chinuit de vinovăția crimei va fi fugar până la moarte. Nimeni să nu-l susțină!

18Cel ce umblă în integritate va fi salvat, dar omul ale cărui căi sunt corupte va cădea pe neașteptate.

19Cine își lucrează pământul se va sătura de pâine, dar cel ce umblă după deșertăciuni se va sătura de sărăcie.

20Un om credincios va fi binecuvântat pe deplin, dar cel nerăbdător să se îmbogățească nu va rămâne nepedepsit.

21Nu este bine să fii părtinitor – chiar și pentru o bucată de pâine omul poate să păcătuiască.

22Un om zgârcit este nerăbdător să se îmbogățească, dar nu știe că-l așteaptă sărăcia.

23Cel ce mustră un om câștigă mai multă apreciere în cele din urmă, decât cel care are o limbă lingușitoare.

24Cine fură pe tatăl său sau pe mama sa și zice că nu este un păcat, este confrate cu cel ce pustiește.

25Un om lacom stârnește certuri, dar cel ce se încrede în DOMNUL va fi săturat din belșug.

26Cel ce se încrede în inima lui este un prost, dar cine umblă în înțelepciune va fi salvat.

27Cine dă săracului nu va duce lipsă, dar cine închide ochii va avea parte de multe blesteme.

28Când se ridică cei răi, oamenii se ascund, dar când pier ei, cei drepți se înmulțesc.

Copyright information for NTLR