a+ 29:21 Sensul termenului ebraic este nesigur
b+ 29:26 Lit.: fața

Proverbs 29

Un om care rămâne încăpățânat după mai multe mustrări, va fi zdrobit deodată și fără leac.

Când cei drepți se înmulțesc, poporul se bucură, dar când conduce cel rău poporul suspină.

Cine iubește înțelepciunea aduce bucurie tatălui său, dar cine umblă cu prostituatele risipește averea.

Un rege dă stabilitate țării prin justiție, dar omul care primește daruri o distruge.

Cine își lingușește semenul, întinde o plasă picioarelor acestuia.

În nelegiuirea unui om rău este o cursă, dar cel drept poate cânta și se poate bucura.

Cel drept cunoaște cauza săracilor, dar cel rău nu înțelege o asemenea cunoștință.

Batjocoritorii agită o cetate, dar oamenii înțelepți potolesc mânia.

Când un înțelept are o controversă cu un nebun, nebunul se mânie sau râde, astfel că nu se face pace.

10 Oamenii setoși de sânge îl urăsc pe cel integru și caută să-l ucidă pe cel drept.

11 Cel prost își dă drumul la nervi, dar cel înțelept îi ține sub control.

12 Când un conducător dă atenție minciunilor, toți supușii lui devin răi.

13 Săracul și asupritorul au un lucru comun: DOMNUL le luminează amândurora ochii.

14 Dacă regele îl judecă nepărtinitor pe sărac, tronul lui va fi întotdeauna în siguranță.

15 Nuiaua și mustrarea dau înțelepciune, dar un copil lăsat în voia lui își face de rușine mama.

16 Când se înmulțesc cei răi crește păcatul, dar cel drept le va vedea prăbușirea.

17 Disciplinează-ți fiul și el îți va da odihnă! El va aduce desfătare sufletului tău.

18 Când nu este nici o descoperire, poporul este fără frâu, dar binecuvântat este cel ce împlinește Legea!

19 Un slujitor nu poate fi corectat numai prin cuvinte; pentru că, deși înțelege, el nu ascultă.

20 Vezi un om care răspunde în pripă? Este mai multă speranță pentru un prost decât pentru el.

21 Slujitorul care este răsfățat din copilărie, ajunge la urmă un arogant a .

22 Un om mânios stârnește certuri și cel iute la mânie săvârșește multe păcate.

23 Mândria omului îi aduce umilire, dar un duh supus va dobândi onoare.

24 Cine este complice cu un hoț își urăște viața; deși aude jurământul, nu recunoaște nimic.

25 Frica de oameni este o capcană, dar oricine se încrede în DOMNUL este în siguranță.

26 Mulți caută bunăvoința b  conducătorului, dar DOMNUL este Cel Ce face dreptate fiecăruia.

27 Așa cum cel nedrept este o scârbă pentru cei drepți, cel cinstit este o scârbă pentru cel rău.

Copyright information for NTLR