a+ 29:21 Sensul termenului ebraic este nesigur
b+ 29:26 Lit.: fața

Proverbs 29

1Un om care rămâne încăpățânat după mai multe mustrări, va fi zdrobit deodată și fără leac.

2Când cei drepți se înmulțesc, poporul se bucură, dar când conduce cel rău poporul suspină.

3Cine iubește înțelepciunea aduce bucurie tatălui său, dar cine umblă cu prostituatele risipește averea.

4Un rege dă stabilitate țării prin justiție, dar omul care primește daruri o distruge.

5Cine își lingușește semenul, întinde o plasă picioarelor acestuia.

6În nelegiuirea unui om rău este o cursă, dar cel drept poate cânta și se poate bucura.

7Cel drept cunoaște cauza săracilor, dar cel rău nu înțelege o asemenea cunoștință.

8Batjocoritorii agită o cetate, dar oamenii înțelepți potolesc mânia.

9Când un înțelept are o controversă cu un nebun, nebunul se mânie sau râde, astfel că nu se face pace.

10Oamenii setoși de sânge îl urăsc pe cel integru și caută să-l ucidă pe cel drept.

11Cel prost își dă drumul la nervi, dar cel înțelept îi ține sub control.

12Când un conducător dă atenție minciunilor, toți supușii lui devin răi.

13Săracul și asupritorul au un lucru comun: DOMNUL le luminează amândurora ochii.

14Dacă regele îl judecă nepărtinitor pe sărac, tronul lui va fi întotdeauna în siguranță.

15Nuiaua și mustrarea dau înțelepciune, dar un copil lăsat în voia lui își face de rușine mama.

16Când se înmulțesc cei răi crește păcatul, dar cel drept le va vedea prăbușirea.

17Disciplinează-ți fiul și el îți va da odihnă! El va aduce desfătare sufletului tău.

18Când nu este nici o descoperire, poporul este fără frâu, dar binecuvântat este cel ce împlinește Legea!

19Un slujitor nu poate fi corectat numai prin cuvinte; pentru că, deși înțelege, el nu ascultă.

20Vezi un om care răspunde în pripă? Este mai multă speranță pentru un prost decât pentru el.

21Slujitorul care este răsfățat din copilărie, ajunge la urmă un arogant a  .

22Un om mânios stârnește certuri și cel iute la mânie săvârșește multe păcate.

23Mândria omului îi aduce umilire, dar un duh supus va dobândi onoare.

24Cine este complice cu un hoț își urăște viața; deși aude jurământul, nu recunoaște nimic.

25Frica de oameni este o capcană, dar oricine se încrede în DOMNUL este în siguranță.

26Mulți caută bunăvoința b  conducătorului, dar DOMNUL este Cel Ce face dreptate fiecăruia.

27Așa cum cel nedrept este o scârbă pentru cei drepți, cel cinstit este o scârbă pentru cel rău.

Copyright information for NTLR