a+ 3:2 Ebr.: șalom, un termen cu o arie semantică foarte bogată: pace, bine, sănătate, bunăstare
b+ 3:3 Ebr.: hesed, termen care apare frecvent (de peste 250 ori) în VT, având o varietate de sensuri ( îndurare, bunătate, bunăvoință, milă, credincioșie, dragoste statornică ). Se referă atât la relațiile dintre oameni, cât și, într-un mod cu totul special, la relația dintre YHWH și Israel. Cel mai frecvent, se referă la loialitatea părților implicate în legământ (în special loialitatea lui YHWH, care este certă). Termenul, așa cum o dovedește varietatea de sensuri, cuprinde toate implicațiile loialității lui YHWH față de promisiunile legământului; peste tot în carte
c+ 3:12 TM; LXX: / și-l pedepsește
d+ 3:25 Sau: peste cei răi

Proverbs 3

Alte beneficii ale înțelepciunii

Fiul meu, nu uita învățătura mea, ci păstrează în inima ta poruncile mele,

căci ele îți vor prelungi zilele și anii vieții tale și îți vor adăuga pace a .

Îndurarea b  și credincioșia să nu te părăsească niciodată! Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale!

Atunci vei găsi bunăvoință și un bun renume înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.

Încrede-te în DOMNUL din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta.

Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va îndrepta cărările.

Nu te considera înțelept în ochii tăi; teme-te de DOMNUL și ferește-te de rău.

Aceasta va aduce sănătate trupului tău și rezistență oaselor tale.

Cinstește-L pe DOMNUL cu bunurile tale, cu primele roade din toată recolta ta!

10 Astfel hambarele tale vor fi pline de belșug, iar teascurile tale se vor revărsa de must.

11 Fiul meu, nu disprețui disciplinarea DOMNULUI și nu fi mâhnit când ești mustrat de El,

12 pentru că DOMNUL îl mustră pe cel pe care-l iubește, ca un tată c  pe fiul pe care-l primește.

13 Binecuvântat este omul care găsește înțelepciunea și cel care dobândește priceperea,

14 pentru că ea este mai de preț decât argintul și venitul ei este mai mare decât al aurului.

15 Ea este mai valoroasă decât mărgăritarele; orice ți-ai dori nu se poate compara cu ea.

16 În dreapta ei este o viață lungă; în stânga ei se află bogăție și onoare.

17 Căile ei sunt plăcute și toate cărările ei sunt pașnice.

18 Ea este un pom al vieții pentru cei ce o îmbrățișează; oricine o apucă este binecuvântat.

19 Prin înțelepciune a întemeiat DOMNUL pământul, prin pricepere a întocmit cerurile;

20 prin cunoștința Lui, adâncurile s-au despărțit și norii au picurat roua.

21 Fiul meu, păstrează priceperea și prudența, nu-ți îndepărta privirea de la ele.

22 Acestea vor fi viață pentru sufletul tău și o podoabă grațioasă pentru gâtul tău.

23 Atunci vei merge în siguranță pe calea ta și nu ți se va împiedica piciorul.

24 Când te vei culca, vei fi fără teamă și când vei dormi, somnul îți va fi dulce.

25 Nu te teme nici de dezastrul care sosește pe neașteptate, nici de nenorocirea care vine din partea celor răi d ,

26 căci DOMNUL va fi încrederea ta. El îți va păzi piciorul de orice capcană.

27 Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea, când stă în puterea ta să faci lucrul acesta.

28 Nu spune semenului tău, „Vino mai târziu! Îți voi da mâine!“ când poți să-i dai acum.

29 Nu unelti împotriva semenului tău care trăiește încrezător lângă tine.

30 Nu te certa cu un om fără motiv, dacă nu ți-a făcut nimic rău.

31 Nu invidia pe omul violent și nu alege nici una din căile lui,

32 căci oamenii corupți sunt o urâciune înaintea Domnului, dar cu cei drepți El este prieten.

33 Blestemul Domnului este peste casa celui rău, dar El binecuvântează locuința celui drept.

34 Dacă are de-a face cu batjocoritori, El își bate joc de ei, dar celor smeriți El le dă har.

35 Cei înțelepți vor moșteni onoarea, dar cei proști vor avea parte de rușine.

Copyright information for NTLR