a+ 31:1 Sau: Lemuel din Masa, / pe care le-a învățat
b+ 31:10 Versetele 10-31 constituie un acrostih (fiecare verset începe cu o literă a alfabetului ebraic, în ordinea literelor)
c+ 31:26 Ebr.: torat-hesed, tora având aici sensul de învățătură, iar hesed putând avea atât sensul de dragoste (de aici, plăcute ), cât și sensul de credincioșie ( învățături corecte ); pentru hesed vezi nota de la 3:3

Proverbs 31

Proverbele regelui Lemuel

1Cuvintele regelui Lemuel – oracolul pe care l-a învățat a de la mama lui:

2Fiule, ce să-ți spun? Fiul meu, ce să-ți spun? Ce să-ți spun, fiul jurămintelor mele?

3Nu-ți da femeilor puterea ta și nici căile tale celor ce distrug regii!

4Nu se cuvine regilor, Lemuele, nu se cuvine regilor să bea vin, nici conducătorilor să dorească băuturi tari,

5ca nu cumva, bând, să uite Legea și să încalce drepturile tuturor celor asupriți.

6Dați băuturi tari celui ce piere și vin celui ce are viața amară,

7ca să bea, să-și uite sărăcia și să nu-și mai aducă aminte de necazul lui!

8Deschide-ți gura pentru cel mut, pentru drepturile tuturor celor nenorociți!

9Deschide-ți gura și judecă corect; apără drepturile celui asuprit și nevoiaș!

Epilog: Femeia cinstită

10Femeia cinstită! Cine o poate găsi? bEa este mult mai valoroasă decât mărgăritarele.

11Inima soțului ei se încrede în ea și nu-i va lipsi nimic de valoare.

12Ea îi face bine, nu rău, în toate zilele vieții ei.

13Ea caută lână și fuior și lucrează cu plăcere cu înseși mâinile ei.

14Ea este ca o corabie de negoț; de departe își aduce hrana.

15Ea se scoală când este încă întuneric, dă hrană familiei sale și ceea ce este rânduit – slujnicelor sale.

16Ea se gândește la un teren și îl cumpără; din venitul câștigat plantează o vie.

17Ea se încinge cu putere și își întărește brațele.

18Ea simte că negoțul îi merge bine și candela ei nu se stinge noaptea.

19Saltă furca de tors cu mâna și prinde fusul cu degetele ei.

20Ea își deschide brațele pentru cel sărac și își întinde mâinile către cel nevoiaș.

21Când ninge, ea nu se teme pentru familia ei, pentru că toată familia ei este îmbrăcată în stacojiu.

22Ea își face cuverturi; are haine de in subțire și purpură.

23Soțul ei este respectat la porțile cetății, când stă printre bătrânii țării.

24Ea face haine de lână, apoi le vinde și dă cingători negustorilor.

25Se îmbracă în putere și demnitate și râde de ziua de mâine.

26Vorbește cu înțelepciune și învățături plăcute c sunt pe limba ei.

27Ea veghează asupra căilor familiei sale și nu mănâncă pâinea lenevirii.

28Fiii ei se ridică în picioare și o numesc binecuvântată, cum, de altfel, și soțul ei o laudă:

29„Multe femei fac lucruri nobile, dar tu le întreci pe toate!“

30Farmecul este înșelător și frumusețea este trecătoare, dar femeia care se teme de DOMNUL va fi lăudată.

31Apreciați-o pentru rodul muncii ei și faptele ei s-o laude la porțile cetății!

Copyright information for NTLR