a+ 24:34 Vezi nota de la 6:11

Proverbs 24

1Nu invidia pe oamenii răi și nu dori să fii cu ei,

2căci inima lor plăsmuiește violență, iar buzele lor vorbesc despre cum să facă necaz.

3Prin înțelepciune este construită o casă și prin pricepere este consolidată;

4prin cunoștință sunt umplute odăile ei cu tot felul de bogății prețioase și plăcute.

5Un om înțelept este puternic și cel priceput își mărește puterea,

6căci pentru a purta un război ai nevoie de călăuzire și pentru a avea biruință de un mare număr de sfetnici.

7Înțelepciunea este prea înaltă pentru un prost; la poarta cetății el nu va avea nimic de spus.

8Cine uneltește să facă rău va fi numit intrigant.

9Planul prostiei este păcat și cel batjocoritor este o urâciune înaintea oamenilor.

10Dacă te clatini în ziua necazului, mică îți este puterea.

11Salvează-i pe cei duși la moarte și nu te îndepărta de cei ce sunt aproape să fie măcelăriți!

12Dacă spui: „Ah! n-am știut lucrul acesta!“ crezi că nu vede Cel Ce cântărește inimile? Nu va cunoaște Cel Ce veghează asupra vieții tale și nu va răsplăti El fiecăruia după faptele lui?

13Fiul meu, mănâncă miere căci este bună și mierea din fagure este dulce pentru gustul tău!

14Să știi, de asemenea, că înțelepciunea este dulce pentru sufletul tău; dacă o găsești, ai un viitor, iar speranța nu-ți va fi frântă.

15Răule, nu pândi locuința celui drept și nu plănui distrugerea sălașului său,

16căci cel drept de șapte ori cade și se ridică iarăși, dar cei răi vor fi prăbușiți de nenorocire.

17Nu te bucura când cade dușmanul tău și să nu ți se înveselească inima când se împiedică,

18ca nu cumva să vadă DOMNUL , să nu-i placă și să-Și întoarcă mânia de la el!

19Nu te tulbura din cauza oamenilor răi și nu fi invidios pe cei răi,

20căci cel rău nu are nici un viitor, iar candela celor răi se va stinge!

21Fiul meu, teme-te de DOMNUL și de rege și nu te însoți cu rebelii,

22căci distrugerea lor va veni pe neașteptate și cine poate ști sfârșitul pe care-l vor aduce cei doi?

Alte proverbe ale înțelepților

23Următoarele sunt, și ele, spusele înțelepților. Nu este bine să fii părtinitor la judecată.

24Oricine spune celui vinovat: „Tu ești nevinovat!“, va fi blestemat de popoare și detestat de neamuri.

25Celor ce mustră vinovăția le va merge bine și o mare binecuvântare va veni peste ei.

26Un răspuns sincer este ca un sărut pe buze.

27Termină-ți munca de afară, pregătește-ți terenul, și după aceea, construiește-ți casa!

28Nu mărturisi fără motiv împotriva semenului tău și nu înșela cu buzele tale.

29Nu spune: „Îi voi face cum mi-a făcut și el mie, îi voi răsplăti după faptele lui!“

30Am trecut pe lângă ogorul unui leneș și pe lângă via unui om nechibzuit:

31era plină de spini, pământul era acoperit cu buruieni, iar zidul de piatră era prăbușit.

32Am luat aminte la ce am observat și am tras învățătură din ce am văzut:

33să mai dormi puțin, să mai ațipești puțin, să mai încrucișezi puțin mâinile ca să dormi …,

34și sărăcia vine peste tine ca un hoț, iar lipsa – ca un om înarmat. a

Copyright information for NTLR