a+ 3:2 Ebr.: șalom, un termen cu o arie semantică foarte bogată: pace, bine, sănătate, bunăstare
b+ 3:3 Ebr.: hesed, termen care apare frecvent (de peste 250 ori) în VT, având o varietate de sensuri ( îndurare, bunătate, bunăvoință, milă, credincioșie, dragoste statornică ). Se referă atât la relațiile dintre oameni, cât și, într-un mod cu totul special, la relația dintre YHWH și Israel. Cel mai frecvent, se referă la loialitatea părților implicate în legământ (în special loialitatea lui YHWH, care este certă). Termenul, așa cum o dovedește varietatea de sensuri, cuprinde toate implicațiile loialității lui YHWH față de promisiunile legământului; peste tot în carte
c+ 3:12 TM; LXX: / și-l pedepsește
d+ 3:25 Sau: peste cei răi

Proverbs 3

Alte beneficii ale înțelepciunii

1Fiul meu, nu uita învățătura mea, ci păstrează în inima ta poruncile mele,

2căci ele îți vor prelungi zilele și anii vieții tale și îți vor adăuga pace a.

3Îndurarea b și credincioșia să nu te părăsească niciodată! Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale!

4Atunci vei găsi bunăvoință și un bun renume înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.

5Încrede-te în DOMNUL din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta.

6Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va îndrepta cărările.

7Nu te considera înțelept în ochii tăi; teme-te de DOMNUL și ferește-te de rău.

8Aceasta va aduce sănătate trupului tău și rezistență oaselor tale.

9Cinstește-L pe DOMNUL cu bunurile tale, cu primele roade din toată recolta ta!

10Astfel hambarele tale vor fi pline de belșug, iar teascurile tale se vor revărsa de must.

11Fiul meu, nu disprețui disciplinarea DOMNULUI și nu fi mâhnit când ești mustrat de El,

12pentru că DOMNUL îl mustră pe cel pe care-l iubește, ca un tată c pe fiul pe care-l primește.

13Binecuvântat este omul care găsește înțelepciunea și cel care dobândește priceperea,

14pentru că ea este mai de preț decât argintul și venitul ei este mai mare decât al aurului.

15Ea este mai valoroasă decât mărgăritarele; orice ți-ai dori nu se poate compara cu ea.

16În dreapta ei este o viață lungă; în stânga ei se află bogăție și onoare.

17Căile ei sunt plăcute și toate cărările ei sunt pașnice.

18Ea este un pom al vieții pentru cei ce o îmbrățișează; oricine o apucă este binecuvântat.

19Prin înțelepciune a întemeiat DOMNUL pământul, prin pricepere a întocmit cerurile;

20prin cunoștința Lui, adâncurile s-au despărțit și norii au picurat roua.

21Fiul meu, păstrează priceperea și prudența, nu-ți îndepărta privirea de la ele.

22Acestea vor fi viață pentru sufletul tău și o podoabă grațioasă pentru gâtul tău.

23Atunci vei merge în siguranță pe calea ta și nu ți se va împiedica piciorul.

24Când te vei culca, vei fi fără teamă și când vei dormi, somnul îți va fi dulce.

25Nu te teme nici de dezastrul care sosește pe neașteptate, nici de nenorocirea care vine din partea celor răi d,

26căci DOMNUL va fi încrederea ta. El îți va păzi piciorul de orice capcană.

27Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea, când stă în puterea ta să faci lucrul acesta.

28Nu spune semenului tău, „Vino mai târziu! Îți voi da mâine!“ când poți să-i dai acum.

29Nu unelti împotriva semenului tău care trăiește încrezător lângă tine.

30Nu te certa cu un om fără motiv, dacă nu ți-a făcut nimic rău.

31Nu invidia pe omul violent și nu alege nici una din căile lui,

32căci oamenii corupți sunt o urâciune înaintea Domnului, dar cu cei drepți El este prieten.

33Blestemul Domnului este peste casa celui rău, dar El binecuvântează locuința celui drept.

34Dacă are de-a face cu batjocoritori, El își bate joc de ei, dar celor smeriți El le dă har.

35Cei înțelepți vor moșteni onoarea, dar cei proști vor avea parte de rușine.

Copyright information for NTLR