a+ 108:2 TM; LXX: Mă voi trezi în zori
b+ 108:7 Sau: din Lăcașul Său

Psalms 108

Un cântec. Un psalm al lui David.

1Inima mea este pregătită, Dumnezeule; voi cânta și voi suna din instrumentele mele. Trezește-te, suflet al meu!

2Treziți-vă, harfă și liră! Voi trezi zorii a.

3Doamne , Te voi lăuda printre popoare, Îți voi cânta printre neamuri.

4Căci îndurarea Ta este mai înaltă decât cerurile, iar credincioșia Ta este mai presus de nori!

5Fii înălțat, Dumnezeule, mai presus de ceruri și fie slava Ta peste întreg pământul!

6Pentru ca preaiubiții Tăi să fie salvați, dă izbăvire prin dreapta Ta și răspunde-mi!

7Dumnezeu a vorbit în sfințenia Sa b: „Voi triumfa, voi împărți Șehemul și voi măsura valea Sucot!

8Al Meu este Ghiladul, al Meu este și Manase; Efraim este coiful Meu, iar Iuda – sceptrul Meu!

9Moab este vasul în care Mă spăl! Deasupra Edomului Îmi arunc încălțările, iar strigătele Mele de triumf se aud peste Filistia.“

10Cine mă va conduce în cetatea fortificată? Cine mă va călăuzi până în Edom?

11Oare nu Tu, Dumnezeule, Cel Care ne-ai respins? Oare nu Tu, Dumnezeule, Cel Care nu mai ieși cu oștirile noastre?

12Dă-ne ajutor împotriva dușmanului, căci zadarnic este sprijinul dat de om!

13Cu Dumnezeu vom fi biruitori și El îi va călca în picioare pe dușmanii noștri.

Copyright information for NTLR