a+ 109:6 Sau: Ei spun: „ Pune
b+ 109:6 Lit.: satan, care înseamnă vrăjmaș, acuzator; sau: și pe Satan
c+ 109:10 TM; LXX: cerșind, / alungați fiind din casele lor ruinate
d+ 109:17 blestemul; de el a avut parte.
e+ 109:17 binecuvântarea; / aceasta stă departe de el.

Psalms 109

Pentru dirijor. Al lui David. Un psalm.

1Dumnezeul laudei mele, nu tăcea!

2Iată că gura celui rău și gura celui înșelător se deschid împotriva mea; îmi vorbesc cu o limbă mincinoasă.

3Mă împresoară cu niște cuvinte de ură și se războiesc cu mine fără temei.

4La dragostea mea ei răspund cu dușmănie, dar eu mă rog.

5Ei îmi răsplătesc binele cu rău și dragostea mea – cu ură.

6Pune a un om rău împotriva lui și un acuzator b să stea la dreapta lui!

7Când va fi judecat, să fie găsit vinovat, iar rugăciunea să-i fie socotită un păcat.

8Fie-i zilele puține, iar slujba lui s-o ia altul!

9Să-i rămână fiii orfani, și soția lui – văduvă!

10Fiii lui să rătăcească cerșind și căutând printre ruine c!

11Cel ce l-a împrumutat să-i ia tot ceea ce are și străinii să-l jefuiască de rodul muncii lui!

12Să nu mai fie nimeni care să-i arate îndurare și să nu mai fie nimeni care să arate îndurare orfanilor lui!

13Fie ca urmașii lui să fie stârpiți, iar în generația următoare să le fie șters numele!

14Să fie păstrată înaintea Domnului aducerea-aminte a vinii strămoșilor lui și să nu fie șters păcatul mamei lui!

15Să rămână de-a pururi înaintea Domnului , iar El să le șteargă amintirea de pe pământ!

16Căci nu și-a amintit să se poarte cu îndurare, ci l-a prigonit pe sărman și pe nevoiaș și l-a omorât pe cel cu inima zdrobită!

17A iubit blestemul; de el să aibă parte! dNu i-a plăcut binecuvântarea; aceasta să stea departe de el! e

18A îmbrăcat blestemul ca pe propria haină, i-a intrat în pântece ca apa și în oase – ca untdelemnul.

19De aceea, el să-i fie mantaua cu care se acoperă și brâul cu care se încinge mereu!

20Aceasta să fie răsplata potrivnicilor mei din partea Domnului și a celor ce mă vorbesc de rău!

21Dar Tu, Doamne , Stăpâne, de dragul Numelui Tău, fă-Ți lucrarea cu mine! Pentru că îndurarea Ta este mare, mântuiește-mă!

22Căci sunt sărman și necăjit, iar inima mi-e rănită înăuntrul meu.

23Pier ca o umbră trecătoare; sunt alungat ca o lăcustă.

24Genunchii îmi sunt slăbiți de post, iar trupul mi-e sleit din lipsă de grăsime.

25Am ajuns de batjocura lor; cei ce mă văd dau din cap.

26Doamne , Dumnezeul meu, ajută-mă! În îndurarea Ta, scapă-mă!

27Fă ca ei să recunoască în aceasta mâna Ta, să recunoască că Tu, Doamne , ai făcut lucrul acesta!

28Ei blestemă, dar Tu binecuvântezi. Ei se ridică și rămân de rușine, dar robul Tău se va veseli.

29Potrivnicii mei se îmbracă cu batjocura, se acoperă cu nerușinarea ca și cu o manta.

30Eu Îl voi slăvi pe Domnul cu gura mea, în mijlocul multora Îl voi lăuda.

31Căci El stă la dreapta celui sărman, ca să-l scape de acuzatorii lui.

Copyright information for NTLR