Psalms 121

Un cântec de pelerinaj

1Îmi voi ridica ochii spre munți: de unde-mi va veni ajutorul?

2Ajutorul meu vine de la Domnul , Care a făcut cerurile și pământul.

3El nu va lăsa să ți se clatine piciorul, Păzitorul tău nu va dormita.

4Iată că nu dormitează, nici nu doarme, Păzitorul lui Israel.

5Domnul este păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă.

6Soarele nu te va bate în timpul zilei, nici luna – în timpul nopții.

7Domnul te va păzi de tot ce este rău; El îți va păzi sufletul.

8Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac!

Copyright information for NTLR