a+ 122:3 Sensul în ebraică al acestui vers este nesigur; versul se referă fie la arhitectura Ierusalimului ( ca o cetate, / este făcut dintr-o bucată ), fie la oamenii care sunt în Ierusalim sau se adună acolo cu ocazia sărbătorilor (varianta din text)
b+ 122:6 Sau: să fie în siguranță

Psalms 122

Un cântec de pelerinaj. Al lui David.

1Mă bucur când mi se spune: „Să mergem la Casa Domnului!“

2Picioarele ni se opresc la porțile tale, Ierusalime.

3Ierusalimul este zidit ca o cetate ce-și adună poporul în unitate a.

4Acolo vin semințiile, semințiile Domnului , ca să laude Numele Domnului , așa cum s-a hotărât pentru Israel,

5căci acolo sunt așezate tronurile de judecată, tronurile Casei lui David.

6Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului! „Fie ca cei ce te iubesc să prospere b!

7Pacea să fie între zidurile tale și liniștea – în palatele tale.“

8Din pricina fraților mei și a prietenilor mei, îți urez: „Pacea fie în tine!“

9Din pricina Casei Domnului , Dumnezeul nostru, îți doresc: „Bine să-ți fie!“

Copyright information for NTLR