a+ 145:5 TM; Q, LXX, Siriacă: Vor vorbi despre mărimea slăvită a măreției Tale / și vor relata minunile Tale.
b+ 145:13 Un mss TM, Q, LXX, Siriacă; cele mai multe mss TM nu conțin ultimele două linii

Psalms 145

O cântare de laudă. Al lui David.

1Te voi înălța, Dumnezeul meu, Împărate! Voi binecuvânta Numele Tău în veci de veci!

2Te voi binecuvânta în fiecare zi, voi lăuda Numele Tău în veci de veci!

3Domnul este mare și foarte vrednic de laudă! Măreția Lui nu are margini!

4Fiecare generație va lăuda lucrările Tale: să vestească cutoții isprăvile Tale!

5Voi spune despre splendoarea slavei măreției Tale și voi istorisi despre minunile Tale! a

6Oamenii vor vorbi despre puterea Ta cea înfricoșătoare, iar eu voi povesti despre măreția Ta.

7Vor trâmbița aducerea-aminte a marii Tale bunătăți și vor aclama cu bucurie dreptatea Ta.

8Domnul este binevoitor și milos, încet la mânie și bogat în îndurare.

9Domnul este bun cu toți, îndurarea Lui se întinde peste toate lucrările Sale.

10Toate lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne , iar credincioșii Tăi Te vor binecuvânta!

11Vor mărturisi despre slava împărăției Tale și vor vorbi despre măreția Ta,

12ca să facă cunoscut fiilor oamenilor isprăvile Tale și slava splendorii împărăției Tale.

13Împărăția Ta este o împărăție veșnică și stăpânirea Ta dăinuie din generație în generație. Domnul este credincios tuturor promisiunilor Sale și plin de îndurare față de tot ce a creat. b

14Domnul îi sprijină pe toți cei ce cad și îi îndreaptă pe toți cei încovoiați!

15Ochii tuturor se îndreaptă cu nădejde către Tine, iar Tu le dai hrana la vreme.

16Îți deschizi mâna și saturi după dorință tot ce are viață.

17Domnul este drept în toate căile Sale și plin de îndurare față de tot ce a făcut!

18Domnul este aproape de toți cei ce-L cheamă, de toți cei ce-L cheamă în adevăr.

19El împlinește dorința celor ce se tem de El, aude strigătul lor după ajutor și-i salvează.

20Domnul este păzitorul tuturor celor ce-L iubesc, dar îi nimicește pe toți cei răi.

21Gura mea va rosti lauda Domnului și orice făptură să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt pentru totdeauna.

Copyright information for NTLR