Psalms 146

1Lăudați-L pe Domnul! Suflete al meu, laudă-L pe Domnul!

2Îl voi lăuda pe Domnul toată viața mea; Îi voi cânta Dumnezeului meu cât timp voi fi!

3Nu vă încredeți în cei mari, în fiii oamenilor care nu pot izbăvi.

4Când îl părăsește duhul, se întoarce în țărână și în aceeași zi îi pier toate planurile.

5Ferice de cel ce Îl are pe Dumnezeul lui Iacov ca ajutor și a cărui nădejde este în Domnul, Dumnezeul lui,

6Creatorul cerurilor și al pământului, al mării și a tot ce cuprinde ea, Păzitorul adevărului pe veci,

7Cel Ce susține cauza celor asupriți, Cel Ce dă pâine celor flămânzi, Domnul Care eliberează prizonierii,

8Domnul Care deschide ochii orbilor, Domnul Care îi îndreaptă pe cei încovoiați, Domnul Care îi iubește pe cei drepți,

9Domnul Care îi poartă de grijă străinului, sprijină orfanul și văduva, dar răstoarnă calea celor răi.

10Domnul împărățește pe veci, Dumnezeul tău, Sioane, din generație în generație! Lăudați-L pe Domnul!

Copyright information for NTLR