Psalms 147

1Lăudați-L pe Domnul! Cât de bine este să-I cântăm Dumnezeului nostru; cât de plăcută și de potrivită este lauda!

2Domnul zidește Ierusalimul și-i strânge pe deportații lui Israel.

3El îi vindecă pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile.

4El socotește numărul stelelor și le cheamă pe nume pe toate.

5Domnul nostru este mare și plin de putere; înțelepciunea Sa nu are margini!

6Domnul îi ridică pe cei smeriți, dar pe cei răi îi apleacă până la pământ.

7Închinați-vă Domnului cu mulțumire, cântați-I Dumnezeului nostru din liră!

8El acoperă cerul cu nori, pregătește ploaia pentru pământ și face să răsară iarba pe munți.

9El le dă hrană vitelor și hrănește puii de corb când aceștia strigă.

10Nu în puterea calului Își găsește El plăcerea; nu de puterea omului se bucură;

11ci Domnul Își găsește plăcerea în cei ce se tem de El, în cei ce nădăjduiesc în îndurarea Lui.

12Laudă-L pe Domnul , Ierusalime, laudă-L pe Dumnezeul tău, Sioane!

13Căci El întărește zăvoarele porților tale și îți binecuvântează fiii în mijlocul tău.

14El dă pace hotarelor tale și te satură cu cel mai ales grâu.

15El trimite pe pământ porunca Sa; Cuvântul Lui aleargă cu iuțeală.

16El dă neaua ca lâna și presară bruma ca cenușa.

17El azvârle gheața în bucăți, – cine poate sta înaintea frigului Său? –

18dă poruncă și aceasta se topește, Își pune vântul să sufle și apele curg!

19A făcut cunoscut Cuvântul Său lui Iacov și a descoperit hotărârile și judecățile Sale lui Israel!

20Totuși, El n-a făcut așa cu nici un alt neam și ele nu cunosc judecățile Lui. Lăudați-L pe Domnul!

Copyright information for NTLR