a+ 16:3 Sau: Cât despre preoții păgâni care sunt în țară / și cei mari în care toți își găsesc plăcerea:
b+ 16:5 Sau: Care îmi asiguri viitorul; psalmistul Îl vede pe Dumnezeu ca fiind Cel Care aruncă sorțul pentru el (metodă folosită în acele vremuri pentru împărțirea pământului), lucru care-l asigură că partea lui va fi una foarte bună (vezi v. 6 )
c+ 16:9 Lit: slava mea; LXX: limba
d+ 16:10 Ebr.: hasid, înrudit cu hesed (vezi nota de la 5:7 ); sau: credinciosul Tău
e+ 16:11 Sau: Tu-mi vei arăta cărarea vieții, / bucuriile nespuse din prezența Ta / și desfătările veșnice de la dreapta Ta

Psalms 16

Un mihtam al lui David

1Păzește-mă, Dumnezeule, căci la Tine caut adăpost!

2Eu zic Domnului : „Tu ești Stăpânul meu; nu am nimic bun decât pe Tine!“

3Sfinții care sunt în țară, ei sunt cei măreți în care-mi găsesc toată plăcerea. a

4Durerile celor ce aleargă după idoli se înmulțesc; eu însă nu aduc ca ei jertfe de băutură din sânge și nici nu pun numele idolilor lor pe buzele mele.

5Doamne , Tu ești partea mea de moștenire și cupa mea! Tu ești Cel Care îmi apuci sorțul b!

6Plăcute moșii mi-au căzut la sorți! Într-adevăr, frumoasă moștenire mi-a fost dată!

7Îl voi binecuvânta pe Domnul Care mă sfătuiește! Până și noaptea îmi dă îndemnuri inima!

8Îl pun pe Domnul neîncetat înaintea mea, căci El este la dreapta mea ca să nu mă clatin!

9De aceea, mi se bucură inima și mi se înveselește sufletul c! Mai mult, trupul meu va locui în siguranță,

10căci nu-mi vei lăsa sufletul în Locuința Morților și nu vei îngădui ca sfântul Tău d să vadă putrezirea.

11Mi-ai făcut cunoscută cărarea vieții … În prezența Ta este belșug de bucurie, la dreapta Ta sunt desfătări veșnice! e

Copyright information for NTLR