a+ 34:5 TM; câteva mss TM, LXX: Priviți spre El și radiați de bucurie
b+ 34:5 TM; LXX, Siriacă: și să nu vi se mai umple fețele de rușine
c+ 34:7 Sau: Își
d+ 34:7 Lit.: el
e+ 34:15 TM; LXX: rugăciunea

Psalms 34

Al lui David. Compus pe vremea când acesta s-a prefăcut a fi nebun înaintea lui Abimelek și a plecat izgonit de acesta.

1Îl voi lăuda pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi întotdeauna în gura mea!

2Sufletul meu se laudă în Domnul ; să audă și să se bucure cei smeriți!

3Măriți pe Domnul împreună cu mine! Să înălțăm cu toții Numele Lui!

4L-am căutat pe Domnul, și El mi-a răspuns; m-a izbăvit din toate temerile mele.

5Cei care privesc spre El, se luminează, aiar fețele nu li se umplu de rușine. b

6Acest necăjit a strigat, iar Domnul l-a auzit și l-a scăpat de toate necazurile lui.

7Îngerul Domnului își c așază tabăra împrejurul celor ce se tem de DOMNUL d și-i salvează.

8Gustați și vedeți cât de bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El!

9Temeți-vă de Domnul , voi sfinții Lui, căci cei ce se tem de El nu duc lipsă de nimic!

10Puii de leu duc lipsă și flămânzesc, dar cei ce se tem de Domnul nu duc lipsă de nici un bine.

11Apropiați-vă, fiilor, ascultați-mă, și vă voi învăța frica de Domnul!

12Cine este omul care dorește viața și vrea să vadă zile bune?

13Acela să-și păzească limba de rău și buzele – de cuvinte înșelătoare!

14Să renunțe la rău și să facă binele! Să caute pacea și s-o urmărească!

15Căci ochii Domnului sunt peste cei drepți, iar urechile Lui iau aminte la strigătul e lor.

16Fața Domnului însă este împotriva celor ce săvârșesc răul, ca să le șteargă amintirea de pe pământ.

17Când cei drepți strigă, Domnul îi aude și-i izbăvește din toate necazurile lor.

18Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită și-i izbăvește pe cei cu duhul zdrobit.

19De multe necazuri are parte cel drept, dar Domnul îl izbăvește din toate.

20El îi păzește toate oasele și nici unul măcar nu îi va fi rupt.

21Răul va aduce moartea celui nelegiuit, iar cei ce-l urăsc pe cel drept vor fi pedepsiți.

22Domnul îi răscumpără pe slujitorii Săi și nici unul din cei ce-și găsesc refugiul în El nu este pedepsit.

Copyright information for NTLR