a+ 37:3 Lit.: paște credincioșia; sau: paște în siguranță (cu sensul de: bucură-te de siguranță )
b+ 37:6 Lit: judecata
c+ 37:11 Lit.: pământul
d+ 37:26 Sau: vor culege binecuvântare
e+ 37:31 Lit.: pașii
f+ 37:36 LXX, Siriacă, Ieronim; TM: Dar a trecut, nu mai este

Psalms 37

Al lui David

1Nu te mânia din pricina celor răi și nu-i invidia pe cei ce săvârșesc răul,

2căci ei se usucă repede ca iarba și se veștejesc precum verdeața!

3Încrede-te în Domnul și fă binele! Locuiește în țară și veghează să umbli în credincioșie a!

4Desfătarea ta să fie Domnul și El va împlini cererile inimii tale!

5Încredințează-ți calea în mâna Domnului , încrede-te în El, și El va lucra.

6El va face să răsară dreptatea ta ca zorii și cauza ta dreaptă b– ca miezul zilei.

7Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El, nu te mânia din pricina celui ce reușește în umblarea lui, a celui ce-și împlinește planurile lui rele.

8Renunță la mânie, părăsește furia! Nu te mânia, căci mânia duce numai la rău!

9Fiindcă cei ce fac răul vor fi stârpiți, dar numai cei ce nădăjduiesc în Domnul vor moșteni țara!

10Încă puțină vreme și cel rău nu va mai fi; te vei uita la locul unde era și nu va mai fi.

11Cei blânzi însă vor moșteni țara cși se vor bucura de belșug de pace!

12Cel rău uneltește împotriva celui drept, scrâșnește din dinți împotriva lui.

13Dar Stăpânul râde de el, căci știe că-i sosește și lui ziua.

14Cei răi își scot sabia, își încordează arcul, ca să-l doboare pe cel sărman și pe cel nevoiaș, să-i înjunghie pe cei ale căror căi sunt drepte.

15Cu săbiile lor însă își vor străpunge propriile inimi, iar arcurile le vor fi zdrobite.

16Mai bun este puținul celui drept, decât belșugul multor răi,

17căci brațele celor răi vor fi frânte, dar Domnul îi sprijină pe cei drepți.

18Domnul cunoaște zilele celor integri. Moștenirea lor va fi pe vecie.

19Ei nu sunt făcuți de rușine în vreme rea, iar în zile de foamete vor fi săturați.

20Cei răi vor pieri însă, iar dușmanii Domnului vor fi ca cele mai frumoase pășuni; vor trece, ca fumul vor trece.

21Cel rău împrumută, dar nu mai dă înapoi; cel drept însă este milos și înapoiază.

22Cei ce sunt binecuvântați de El vor moșteni țara, dar cei ce sunt blestemați de El vor fi stârpiți.

23Domnul întărește pașii omului, atunci când Își găsește plăcere în calea lui.

24Când acesta cade, nu este doborât de tot, căci Domnul îl sprijină cu mâna Sa.

25Din tinerețea mea și până la bătrânețe nu am văzut vreun om drept părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu-și pâinea.

26El este milos în fiecare zi și dă cu împrumut, iar urmașii lui vor fi o binecuvântare d.

27Deci depărtează-te de rău și fă binele! Atunci vei putea locui în țară pentru totdeauna!

28Domnului Îi place să facă dreptate și nu-Și părăsește credincioșii! Totdeauna ei sunt păziți, dar urmașii celor răi vor fi stârpiți.

29Cei drepți vor moșteni țara, o vor locui pe vecie.

30Gura celui drept rostește cuvinte înțelepte, iar limba lui grăiește cu dreptate.

31El poartă în inimă Legea Dumnezeului său, și astfel picioarele e nu-i alunecă.

32Cel rău îl pândește pe cel drept, căutând să-l omoare,

33însă Domnul nu-l dă pe mâna lui și nu-l lasă să fie osândit la judecata lui.

34Nădăjduiește în Domnul și păzește calea Lui, iar El te va înălța ca să stăpânești țara și vei vedea nimicirea celor răi!

35L-am văzut pe cel rău în toată puterea lui, întinzându-se ca un copac bogat, bine sădit în țara lui.

36Dar când am trecut încă o dată pe acolo, nu mai era; fl-am căutat, dar nu l-am mai găsit.

37Uită-te la cel cinstit, privește-l pe cel integru, căci omul pașnic are viitor!

38Răzvrătiții vor fi nimiciți cu toții; viitorul celor răi va fi retezat.

39Izbăvirea celor drepți vine de la Domnul , Care le este refugiu în vreme de necaz.

40Domnul îi ajută și îi scapă; îi scapă de cei răi și îi eliberează, pentru că au căutat scăparea la El.

Copyright information for NTLR