a+ 44:4 TM; LXX, Aquila, Siriacă: regele meu / care poruncești izbăvirea
b+ 44:17 Sau: deși

Psalms 44

Pentru dirijor. Al korahiților. Un maschil .

1Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre, părinții noștri ne-au povestit despre lucrarea pe care ai înfăptuit-o pe vremea lor, în vremuri străvechi;

2am auzit cum Tu, prin brațul Tău, ai dezrădăcinat neamuri, ca să-i plantezi pe ei, ai izgonit noroade, ca să-i extinzi pe ei.

3Nu prin sabia lor au moștenit țara, nu brațul lor i-a izbăvit, ci dreapta Ta, brațul Tău, lumina feței Tale, fiindcă îi iubeai.

4Dumnezeule, Tu ești împăratul meu! Poruncește dar izbăvirea a lui Iacov!

5Cu Tine ne doborâm dușmanii, cu Numele Tău ne călcăm în picioare potrivnicii.

6Nu mă încred în arcul meu, sabia mea nu mă izbăvește,

7ci Tu ne vei izbăvi de dușmanii noștri, iar pe cei ce ne urăsc, Tu îi vei face de rușine!

8Noi în Dumnezeu ne lăudăm mereu, Numele Tău îl slăvim pe vecie. Sela

9Totuși, Tu ne-ai respins și ne-ai umilit, nu mai ieși cu oștile noastre.

10Tu ai făcut să ne retragem dinaintea dușmanului, astfel că cei ce ne urăsc ne jefuiesc.

11Ne dai ca pe niște oi la tăiere, ne împrăștii printre neamuri.

12Îți vinzi poporul pe un preț de nimic și nu câștigi nimic prin vânzarea lui.

13Ne faci de batjocura vecinilor noștri, de ocara și de disprețul celor ce ne înconjoară.

14Ne faci de pomină printre neamuri, pricină de clătinare din cap printre popoare.

15Toată ziua ocara îmi stă înainte și rușinea îmi acoperă fața,

16la glasul batjocoritorului și al blasfemiatorului, la vederea dușmanului și a răzbunătorului.

17Toate acestea au venit asupra noastră, dar b noi nu Te-am uitat și nu am încălcat legământul Tău.

18Inima noastră nu Ți-a întors spatele și pașii noștri nu s-au îndepărtat de calea Ta.

19Tu însă ne-ai zdrobit în locul de vânătoare al șacalilor și ne-ai acoperit cu beznă.

20Dacă am fi uitat Numele Dumnezeului nostru și ne-am fi întins palmele spre vreun dumnezeu străin,

21n-ar fi descoperit Dumnezeu aceasta? Doar El cunoaște toate tainele inimii.

22Totuși, din pricina Ta suntem dați morții toată ziua, suntem considerați ca niște oi pentru tăiere.

23Scoală-Te! De ce dormi, Stăpâne? Trezește-Te, nu ne lepăda pe vecie!

24De ce Îți ascunzi fața, de ce ne uiți umilința și necazul?

25Sufletul nostru este doborât în țărână, pântecele ne este lipit de pământ!

26Ridică-Te și vino în ajutorul nostru! Răscumpără-ne, din pricina îndurării Tale!

Copyright information for NTLR